Yusuf Has Hacip Akademisi

PROJE ADI: Yusuf Has Hacip Akademisi

PROJE AMACI: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak akademik anlamda başarı sağlayabilecek Türk gençlerini, küreselleşen dünyada meydana gelen gelişmelere uyum sağlayacak ve bu değişmeleri milliyetçi bakış açısı ile açıklayabilecek seviyeye getirmek için dersler verilecektir. Bu dersler ideoloji, ekonomi, sanat, sosyoloji, tarih gibi geleceğin lider adaylarını her alanda donanım sağlayacak dersler olacaktır. Adaylar eğitim yoluyla teorik ve pratik beceriler kazanacaktır. Teorik bilgilendirmenin yanı sıra meydana gelen olaylara sistematik bir bakış açısı kazandırmak maksadıyla hitabet ve düşünme teknikleri gibi kişisel gelişim dersleri de verilecektir.

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ:

Ekim ayında başlayacaktır.

10 ana başlıkta dersler verilecek ve kişilerin ilgi alanlarına göre bitirme tezi talep edilecektir.

Sertifikalı bir programdır.

40 kişi kabul edilecektir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

 • Milliyetçilik: Milli kimlik ve milliyetçilik kuramlarının açık bir dille ve genel hatlarıyla ortaya konulması, Türk milliyetçiliği fikrinin temel prensiplerinin izah edilmesi.
 • Tarih: İslamiyet öncesi Türk tarihinden modern Türk tarihine kadar olan sürecin temel hatları ile benimsetilmesi ve genel manada dünya tarihi portresinin çizilmesi.
 • Türk Dünyası: Türk mevcudiyetinin bulunduğu bölgelerin tarihi anlamda anlatılması ve bu bölgelerdeki sıcak gelişmeler hakkında bilgi verilmesi.
 • Hukuk: Genel hukuk bilgisi kapsamında anayasa hukuku, hukuk felsefesi gibi hukuk konularında temel bir nosyonun oluşturulması.
 • Ekonomi: Güncel ekonomik olayların küresel bağlamda kavranabilmesi için temel düzeyde, makro ve mikro iktisadi yaklaşımlarla temel Türkiye Ekonomisi resminin çizilmesi.
 • Din: İslamiyet dininin temel esaslarının izah edilmesi, İslam felsefesinin muhtelif yönlerinin ortaya konulması, dinin toplumsal üretimde ve toplum yapısında meydana getirdiği değişimler ve kişinin manevi hayatında yarattığı etkilerin aktarılması.
 • İdeolojiler: Uluslararası literatürde yer alan dünya görüşlerinin tanıtılması ve bu görüşler içerisinde milliyetçiliğin yerinin anlaşılması.
 • Siyaset: Siyasi ideolojiler, batı ve doğu toplumlarında siyasal düşünürler, diplomasi, siyaset sosyolojisi ve psikolojisi gibi ana başlıklar ile politika hakkında bilgi edinimi.
 • Türk Dili ve Edebiyatı: Türk Edebiyatına ve Türkçe’nin dil bilgisine dair yeterli donanımı sağlama.
 • Hitabet ve Düşünce Teknikleri: Adayların toplum karşısında konuşma ve hitap yeteneklerini geliştirme ve adaylara en verimli ve etkili şekilde sunma ve tanıtma yeteneği kazandırma.

KATILIM SÜRECİ:

16 Eylül tarihine kadar adaylardan özgeçmişleri istenecektir.

21-22 Eylül tarihlerinde özgeçmişler arasından seçilen adaylar mülakata alınacak ve nihai katılımcılar belirlenecektir.

Ölçme ve Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler:

 • Lisans öğrencisi olan
 • Temsiliyle kabiliyeti olan
 • Akademik ortalaması yüksek
 • Yabancı dil sahibi olan
 • Öğrenciler kabul edilecektir.

* Hazırlanan özgeçmiş ve metinler, örneğe uygun bir şekilde  [email protected]  adresine gönderilecektir.

Buraya Tıklayarak Özgeçmiş Örneğini İndirebilirsiniz.

Buraya Tıklayarak Metin Yazım Kuralını İndirebilirsiniz.

Add Comment