Ülkü Ocakları Kilis İl Başkanlığı olarak istiklal marşımızın 97. Yıldönümü kapsamında ;
  “Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!”
İstiklalini ve istikbalini kaybetmek istemeyenler için bu dize alelade bir mısra değil, milli bir buyruktur.
Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.
 
Mehmet Akif Ersoy; İstikal Marşı’na “KORKMA!” diye başlarken, aynı zamanda Türk Milleti’nin çağların derinliklerinden süzülüp geleceğe uzanan tarih, kültür ve maneviyat, birlikteliğiyle her türlü engeli aşacak güce sahip olduğunu gür bir seda ile haykırmıştır.
Aziz vatanımızın toprakları cebren ve hile ile işgal altında iken, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş bir vaziyette iken Merhum Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Milletimiz İstiklal Mücadelesinin zor şartlarında, tüm varlığını ortaya koyarak eşsiz bir azim ve kararlılık sergileyerek, vatanına sahip çıkmıştır. Bu mücadeleyi eşsiz dizeleriyle ölümsüzleştiren milli şairimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz.
Bu eşsiz ruhu ortaya çıkaran, Başkomutan Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve bu eşsiz ruhu dizelere döken Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz.
Vatanımızda son “OCAK” kalıncaya dek İstiklâl Marşı’mız ülkücü Türk gençliği tarafından coşkuyla söylenecek ve diğer kutsallarımız gibi yaşatılacaktır.
Yüce Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
 
ÜLKÜ OCAKLARI KİLİS  İL BAŞKANLIĞI OLARAK 12 MART İSTİKLÂL MARŞIMIZIN KABUL MÜNASEBETİYLE İLE İLGİLİ KİLİSLİ ESNAFINIZA VATANDAŞLARIMIZA ISTİKLÂL MARŞIMIZIN DAGITIMINI YAPTIK.
 
 

Add Comment