Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı I. Uluslararası Gençlik Kongresi

 

 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı I. Uluslararası Gençlik Kongresi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı münasebetiyle Türk Milliyetçilerinin Bilge Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin himayelerinde 18-19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da “Gençlik Kongresi” düzenlenecektir.

Amaç:

Milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yıl dönümünde bir gençlik kongresi tertip etmek suretiyle Türk gençliğinin geçmişten günümüze taşıdığı tarihi sorumluluğu bilimsel bir platformda tartışmak ve bu mesuliyeti bir gelecek perspektifi olarak ortaya koymaktır. Türk Devleti ve Türk Milletinin sonsuza kadar hür olduğunu dünyaya haykırmaktır.

Kapsam:

Kongrede, Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişliğine atanıp 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla birlikte başlayan yolculuğunun Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan sürecin başlangıcı olduğu gerçeğinden hareket edilmektedir. Bu minvalde, ilgili dönemi ve takip eden süreçte bu dönemin etkilerini siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel vb. açıdan belirlenen ana temalardaki tebliğler ve bu ana temalar dışında, orijinal bulguların ve meselelerin çözümüne yönelik yeni kuram, yaklaşım, bakış ve yorumları içeren tebliğler ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Gönderilecek tebliğlerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Ana Temalar:

 • Milli Mücadele ve Diplomasi
 • Kuva-yı Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
 • Milli Mücadele Dönemi Türk Matbuatı
 • Milli Mücadele Dönemi Gençlik Hareketleri
 • Milli Mücadele ve Kadınlar
 • Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı
 • Milli Mücadele Döneminde Eğitim ve Kültür Hayatı
 • 1921 Anayasası
 • İktisat Kongresi
 • Milli Mücadele Döneminde Türk-İslam Dünyası ile Münasebetler
 • Kendi Kaderini Tayin Hakkı (Self- Determinasyon)
 • Türk Kurtuluş Savaşının Özgün Yapısı

*Ana temalar haricinde kongre başlığıyla mütenasip olan ve multi-disipliner yaklaşımla hazırlanan tebliğ özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Kongreye katılmayı arzu eden genç bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana temaları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Kongreye katılmak isteyenler https://www.ulkuocaklari.org.tr/ internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle tebliğ özetlerini en geç 19 Mart 2019 tarihi mesai bitimine kadar gönderebilirler. Tebliğ özetlerinin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından kabul edilen tebliğlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Tebliğ sahiplerinin konaklama giderleri kurumumuzca karşılanacaktır.

Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Önemli Tarihler:

 • İlk çağrı: 19 Şubat 2019
 • Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 19 Mart 2019
 • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 4 Nisan 2019
 • Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 3 Mayıs 2019

 

Koordinatör:

Dr. Sinan ATEŞ (Ülkü Ocakları Genel Başkanı)

Yürütme Kurulu:

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK- Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Ferit Salim SANLI- Hacettepe Üniversitesi

Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN- Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Fatih KESKİN- Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Abdülkadir ŞANLI- Hitit Üniversitesi

Ömer Çağrı ÖZDEMİR

Aybars KÖSE

Sinan Gökhan YAVUZ

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Edip Semih YALÇIN

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU- Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat AYPEK- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi DEMİR- TOBB Üniversitesi

Prof. Dr. Salim GÖKÇEN- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülmecid NUREDDİN- Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk DUMAN- Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Faiq ƏLƏKBƏRLI- Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü Bilim Üyesi

Doç. Dr. Ahmedjan NAJMIDDINOV- Özbekistan Kokand Pedaqoji Enstitüsü

Doç. Dr. Dinmukhamed KELESBAYEV- Kazakistan Ahmet Yesevi Kazak- Türk Üniversitesi

Doç. Dr. Talantaalı BAKÇIEV- Kırgızistan Devlet Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan OKTAY- Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Doç. Dr. Ruhi ERSOY- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM- Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Celal TAŞDOĞAN- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Erol TURAN- Kastamonu Üniversitesi

Dr. Ali GÜLER- Hacettepe Üniversitesi

Sekretarya:

Ögr. Gör. Aybegüm AKSAK GÖNÜL- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ögr. Gör. Rabia KARABOYUN- Başkent Üniversitesi

Ahmet YILMAZ

Batuhan DURMUŞ

Beyza ZAFERER

Gizem ARMUTCU

Not: Aşağıda tam metin ve bildiri özeti için şablon eklenmiştir. Metinler bu formata uygun olarak gönderilecektir. Bildiri özetleri 250-500 sözcük aralığında, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır. Bildiri özetleri ile birlikte yazarlardan geniş bir “kaynakça” da istenmektedir. İlgili çalışma için kullanılacak kaynaklar aşağıda verilen formata uygun olarak belirtilmelidir.

 

Şablon:

Makale Başlığı (14 Punto Kalın Yazı, Orta) Türkçe

 

Yazar 1 [1], Yazar 2 [2] (12 Punto Kalın Yazı)

 

Öz (11 punto kalın yazı) Anahtar Kelimeler
10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime özet olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. 10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime özet olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. 10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime özet olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. 10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime özet olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir. 10 punto, iki tarafa yaslı, en az 250 en fazla 500 kelime özet olmalıdır. Özette araştırmanın amacı, yöntem ve veri toplama araçları ve bulgularından bahsedilmelidir.

 

Milli Mücadele

Kurtuluş Savaşı

Gazi Mustafa Kemal

Kuva-yı Milliye

Müdafaa-i Hukuk

 

 

Giriş (12 punto, kalın ve ortalı)

            Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

 

Metin İçi  (12 punto, kalın ve ortalı)

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.  Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

 

 

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

 

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

 

Tartışma, Sonuç  (12 punto, kalın ve ortalı)

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk. Paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 6 nk boşluk.

 

Kaynakça

 1. Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, BOA DH KMS, 52-2 / 30 (1-8).

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi, ATASE A. Kl:14, Dos:55, F:4 (1).

 1. Araştırma-İnceleme Eserleri, Makaleler, Tebliğler

GALTUNG, Johan; “On Violence in General and Terrorism in Particular”, Political Terrorism, Geneva, (t.y.), pp.10-17.

ERENDİL, Muzaffer, “Yunanların Kökeni ve Yunan Milletiyle (Greklerle) İlgili Kavram ve Deyimler”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri Türk-Yunan İlişkileri, ATASE Yay., Ankara, 1986, s.102-113.

KARACA, Niyazi, Meclis-i Mebusân’dan Büyük Millet Meclisi’ne Geçiş Sürecinde 1919 Genel Seçimleri, A.Ü.A.İ.İ.T.E. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 1995.

Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl / Kurtuluş Savaşımız (1919-1922), 50. Yıldönümü Yay. Ankara, 1973.

KURAT, Yuluğ Tekin, “Batılı Kaynakların Işığı Altında İzmir’in İşgali Sorunu (15 Mayıs 1919)”, II, VII. Türk Tarih Kongresi, (25-29 Eylül 1970 Bildirileri), Ankara, 1973, s.842-853.

YILDIRIM, Seyfi, “Cumhuriyet Döneminde Türk-Macar İlişkileri Çerçevesinde İstihdam Edilen Macar Uzmanlar”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 15, (2012), s.21-31.

 1. Gazeteler

NADİ, Yunus, “Gazi Üzerinde Etüd”, Cumhuriyet, (13 Mart 1926).

 1. Ansiklopedi Maddesi

MOLLAER, Fırat, “Mustafa Şekip Tunç, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt: 41, sayfa: 382-383.

5.Elektronik Kaynaklar

Cumhuriyet, (2 Haziran 1944). (Cumhuriyet gazetesinin sanal arşivindeki arama, erişim tarihi: 17.02.2018. https://www.cumhuriyetarsivi.com/secure/monitor/index. xhtml

 

 

 

 

[1] xxxxxxxxx Üniversitesi, xxxxxxx Fakültesi, xxxxxxx Bölümü, Türkiye, e-posta adresi

[2] xxxxxxxxxx Üniversitesi, xxxxxxxx Fakültesi, xxxxxxxx Bölümü, Türkiye, e-posta adresi