Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından çıkarılan “Dönence” dergisi, yayın hayatına başladı.

 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk yazın hayatına yeni bir dergi daha kazandırdı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından çıkarılan “Dönence” dergisi, yayın hayatına başladı.

Dönence dergisinin muhtevası; kültür, sanat ve edebiyattan oluşuyor. Denemeden hikâyeye, biyografiden şiire, yazı türünün zengin içeriklerine sahip olan Dönence dergisi; tecrübeli kalem sahiplerinin yanında genç kalemlere de yer veriyor.

 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan’ımız Sinan Ateş, Dönence Dergisi’nin amacını şu sözlerle belirtiyor

İnanmak ve inanılan değerlerin yaşatılması amacıyla disiplinli bir çalışmayı göze alabilmek, başarının temel şartlarıdır. Bu çerçevede; kültür, sanat ve edebiyat sahalarında yayın yapmak üzere ilk sayısını çıkarttığımız dergimizin, Türk kültür hayatında kalıcı bir okul haline gelmesi temel amacımızdır. Bu amacımıza ulaşma konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Çünkü geleceğin rüyasını şimdiden görüyoruz. Gelecek tasavvurumuzu bu doğrultuda şekillendirme gayreti içerisindeyiz.  Disiplinli bir çalışma ile amaçlarımıza ulaşmayı arzu ediyoruz. Türk Milletinin beş bin yıllık birikimlerine; kültür, sanat ve edebiyat alanlarındaki yayın ve çalışmalarla katkıda bulunma amaç ve iddiasındayız. Kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerini; aziz Türk milletinin idealleri yolunda bir araç olarak telakki ediyoruz.

 

Dönence dergisinin ön kapağını, Dilaver Cebeci’ye ait olan Dönence şiirinin iki mısrası; arka kapağını ise Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan’ımıza ait olan “Ruhumuz ki bin bir gayeyle dolu, Ancak hepsinin “bir”e çıkar yolu” mısrası süslüyor.