Akçaabat Ülkü Ocakları eğitim faaliyetleri kapsamında başlatılan konferanslara bir yenisi daha eklendi .

Akçaabat Ülkü Ocakları Konferans salonunda, Şehitler için okunan Yasin-i Şerif’ten sonra başlayan konferansı Eğitimci Fahri Soytürk verdi.

Kırım Türklerinin sürgünlerini, azimli hürriyet mücadelelerini, zaferlerini ve büyük dava adamı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun hayat kesitlerini anlatan Fahri Soytürk’ün konuşmasının satır başları ise şöyle;

Binlerce yıldır Türklerin yaşadığı ve 500 yıllık Kırım Hanlığı döneminde de Müslüman Türk hâkimiyeti altında yönetilen Kırım, tarihi boyunca Rusya’nın Karadeniz’e inme ve Güneyde nüfuz sahibi olma politikalarının kilit noktası olmuştur.

Bölgenin İslami karakteri ve kültürel kodlarının farklılığından dolayı Rusya bölgede tutunamamış ve bölgede işgal, sürgün, katliam ve kültürel asimilasyon politikaları uygulamıştır.

1784 yılından itibaren işgal politikalarını uygulamaya geçiren Rusya, hem çarlık döneminde hem de Sovyetler birliğinde olmak üzere yüz binlerce Müslüman Kırım Türkünün ölümüne sebebiyet vermiş, on binlercesini ise anavatanlarından sürgün etmiştir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında “Dilde, fikirde, işte birlik” hedefini ortaya koyan Kırımlı İsmail Gaspıralı’nın Kırım milli bilincini barışçıl ve insancıl yöntemlerle uyandırma gayesiyle ortaya koyduğu çalışmalar etkili olmuş ve Milliyetçi Tatarlar birliği ortaya çıkmıştır.  Bu birliğin devamında günümüzde hala yaşamakta olan Kırım Türklüğünün mücadele adamı Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu eliyle büyük mücadeleler sonunda kısmen de olsa haklarını elde edebilmişlerdir.

Acının, sürgünün, hüznün, baskının ve zulmün tarihi olan Kırım aynı zamanda haklarına ve onurlarına sahip çıkan Kırım Türklerinin mücadele tarihidir.

İçinde yaşadığımız bu günlerde hala Rusya’nın işgali altında olan Kırım’da soydaşlarımıza uygulanan baskı ve zulüm devam etmekte, Kırım Türklüğünün timsali Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ise anavatanından sürgün edilmiştir.

Türk Milleti ve Türk Devleti olarak soydaşlarımıza ve topraklarına sahip çıkmak, onların yanında olmak Türklüğümüzün ve Müslümanlığımızın gereğidir”

Konferansın ardından teşkilat mensuplarına Akçaabat Ülkü Ocakalrı Başkanı Melikşah ATASOY teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment