Sözlük Adam

Türkçemiz tarihî varlığımızın ve sürekliliğimizin teminatıdır. Millî şuura hayat verir ve vatandaşlarımız arasında birlik duygusu oluşturur. Kaşgarlı Mahmud; dünyaya Türkçe bakan, çağı Türkçe okuyan ve gelişmeleri Türkçe yorumlayan bir âlim, Türkçeye sevdalı büyük bir Türk düşünürüdür.
Sinan ATEŞ
Ülkü Ocakları Genel Başkanı

 

Add Comment