Liderimize “Türk Milliyetçiliğinin Siyasallaşması” Eserini Arz Ettik.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak daha önce söz verdiğimiz gibi kıymetlerimizi milletimize tanıtmayı kendimize bir borç olarak addetmekteyiz. Yayın faaliyetlerimiz ile bu borcu milletimize ödemek için uğraş vermekteyiz. Çocuklar İçin Nutuk kitabının ardından Türk Milliyetçiliğinin Siyasallaşması (CKMP’den MHP’ye) eseri tarafımızca, sizler için hazırlanmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğ’un öncülük ettiği uzun ve meşakkatli bir süreçte Türk siyasal hayatına damgasına vurmuş ve günümüz itibari ile siyasette 50. yılını doldurmuş müşahhas bir ideoloji hareketidir. Bu hareketin tarihten bugüne seyrini anlamak Türkiye siyasetinin seyrini anlamak hususunda gerekli ve önemlidir.
Türk milliyetçiliği fikir sisteminin uzun mücadeleler ile kendine siyaset sahnesinde müstesna bir yer edinmesi Türk siyaseti için büyük bir kırılma olmuş ve hareketin edindiği zemin dünden bugüne, siyasette, yön verici özgül bir ağırlığa sahip olmuştur. Bu süreci anlamanın yolu öncelikle Başbuğ’un demokrasi tarihimizde edindiği yeri anlamaktan geçer. Onun şahsında verdiği mücadele, Milliyetçi Hareketin partileşme sürecine ve siyasetteki yerine damga vurmuş, onun güçlü liderliğinin etkisi ile Türk Milliyetçiliği ideolojik olarak muktedir hale gelmiştir.
Bu sebeple bu kitap boyunca ilk olarak Başbuğ’un karakterini önemli ölçüde etkileyen çocukluk ve gençlik devri ile temel bilgiler verildikten sonra Türkçü cereyanlar ile teması aktarılacak, ardından da 27 Mayıs sürecindeki rolüne değinilecektir. Başbuğ, gerçekleşmesine kesin gözle bakılan bu müdahaleye, bir mecburiyetin neticesi olarak katılmış, iktidarın CHP’ye teslim edilmesi ihtimaline karşı harekatın içerisinde bulunmuştur.
Başbuğ’un hizmet aşkına ve toplumsal barış çağrısına rağmen MBK içerisindeki unsurlar yoluyla tasfiye edilmesi onun aktif siyasete katılmasının yolunu açmış, Türk siyasetinde milliyetçi fikirlerin kendine ait bir platformda ifade edilmesi de bu anlamda dönemin reel politik gelişmelerinin nihayeti olarak bir patika bağımlılığı yaratmıştır.
Bu sürecin nihayetinde Başbuğ’un 1965 yılında CKMP vasıtasıyla siyasete girmesi bugün 50. yılını dolduran MHP’nin nüvelerini oluşturmuştur. Bu nüve 8-9 Şubat tarihinde Adana’da gerçekleştirilen kongresi ile Türk siyasetinin yarım asırlık çınarı olan MHP’yi ortaya çıkarmıştır.
MHP’nin doğuşu ve kuramsallaşma sürecini anlamak için bu dönüşümü, Başbuğ’un şahsında, kendi tarihselliği ile açıklamak gerekmektedir. İşte bu eserin temel amacı da açıkladığımız süreci diğer tüm tali yönleri ile tahlil edip açıklamaktır. Bu amaçla hazırlanan eserimiz Türk Milletinin ilgisine sunulmuştur.
Yeni yayınlar ile Türk fikir hayatını zenginleştirmek bizler için kaçınılmaz bir görev mesabesindedir. Defaatle belirttiğimiz gibi Türk gençliği okumak, araştırmak, kendini geliştirmek zorundadır. Ülkü Ocakları da bu zorunluluğun bilincinde olarak okunacak, araştırılacak eserleri üretmeyi sürdürecektir. Hazırlamış olduğumuz eserin sunuş metni Türk Dünyasının Bilge Lideri Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi tarafından yazılmıştır. Bu seçkin eserimiz Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’ye tarafımdan arz edilmiştir.
Bütün gayretimiz Türk Milleti içindir.
Bütün gayretimiz Türk Milletinin aydınlık yarınları kurmak içindir.
Gayret bizden, takdir Allah’tan…

Dr. Sinan ATEŞ
Ülkü Ocakları Genel Başkanı