Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin, Kayseri Mitinginde Yapmış Oldukları Konuşma. 25 Mart 2017

Değerli Kayserili Kardeşlerim, Aziz Vatandaşlarım, Muhterem Dava Arkadaşlarım Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bizleri yeniden kavuşturan Cenab-ı Allah’a şükrediyorum. Kayseri’de bu muazzam heyecan seliyle müşerref olmaktan mutluluk duyuyorum. 16 Nisan Anayasa Referandumuna giden süreçte, güçlü bir eveti müjdeleyen bu toplantıya katılan herkesi en içten hissiyatımla kutluyorum. Bu açık hava toplantımızın…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin, Elazığ Mitinginde Yapmış Oldukları Konuşma. 18 Mart 2017

Çok Değerli Gakgoşlar, Muhterem Vatandaşlarım, Aziz Dava Arkadaşlarım, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Hepinizi övgüyle, özlemle, muhabbetle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 16 Nisan Anayasa Referandumu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Elazığ İstasyon Meydanı’nda en son 2 Haziran 2015’de buluşmuştuk. Biliyorum ki; o günden bugüne hasretimiz aşama aşama büyüdü. Gakgoşlar, sevdalılarını bekledi, sevdalıları onları görmeyi diledi.…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, “Hollanda’nın Mütecaviz Tutum ve Politikalarına Yönelik” Yaptıkları Basın Açıklaması. 12 Mart 2017

Avrupa kıtası insanlık değerlerinin çiğnendiği, temel hak ve özgürlüklerin örselendiği, hukuk ve diplomatik teamüllerin öğütüldüğü karanlık bir sürece hapsolmuştur. Almanya’nın hemen ardından, Hollanda’nın içine sürüklendiği kördüğüm her açıdan vahim, her bakımdan kahredici bir vandallıktır. Dün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya Hollanda’da reva görülen kaba, korkunç ve son derece aşağılık muameleler…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma 7 Mart 2017

Değerli Milletvekilleri, Muhterem Misafirler, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor en iyi dileklerimi sunuyorum. Sadece dönemlerini değil, sonraki yılların gelişme ve istikametini etkiyecek kadar önem ve değer taşıyan olaylar ve dönüm noktaları vardır. Bu olaylar, gerçek mana ve muhtevası zamanında kavranamamış mücadele örnekleri olmakla birlikte, çağımızın ruhunu…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma 28 Şubat 2017

Muhterem Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Medyamızın Saygın Temsilcileri, Şubat ayının son parti Meclis grup toplantısına başlarken hepinizi gönülden selamlıyor, en içten hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabası 25 yıldır Ermeniler tarafından işgal altındadır. 26 Şubat 1992’de Rus destekli Ermeni çetelerinin saldırısında 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i de yaşlı olmak üzere 613 soydaşımız…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma 21 Şubat 2017

Değerli Milletvekilleri, Saygıdeğer Misafirler, Sayın Basın Mensupları, Bu haftaki parti Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında ifade etmeliyim ki, bizim için siyaset çıkar mücadelesi, çekişme alanı, çatışma sahası değildir, hiçbir zaman da böyle görmediğimiz açıktır. Milli ve ilkeli duruş, sabırlı ve sorumlu tavır, ahlak ve akıl dolu tutum siyasetimizin…

Read more

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, MYK – MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı Sonunda Düzenlemiş Oldukları Basın Toplantısı 12 Şubat 2017

Sayın Basın Mensupları, Değerli Dava Arkadaşlarım, Partimizin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı münasebetiyle 10 Şubat’tan beri kadim ve tarihi şehrimiz Konya’da bulunuyoruz. Konya’nın bereket ve birlik ruhuyla önümüzdeki zorlu süreçleri aşmayı ümit ediyoruz. Dün ve bugün ayrı ayrı yaptığımız oturumlarla son derece verimli ve yararlı olduğuna inandığım toplantılarımızı…

Read more

“TC Anayasası Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM’de Görüşülüp Kabul Edilmesinden Sonra” yaptıkları basın açıklaması

On sekiz maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk tur oylaması 9 Ocak 2017’da başlayıp 15 Ocak 2017’da bitmiştir. Bahse konu kanun teklifinin ikinci turu ise 18 Ocak 2017’da başlayıp 21 Ocak 2017’de tamamlanmıştır. TBMM çok verimli, etkin ve yoğun bir dönem geçirmiştir. Milli iradeyi onurla temsil eden değerli milletvekili arkadaşlarım,…

Read more