Milli, Mesleki, İnsani Ülkü

“Türk ülkücülüğünün hedef aldığı düşünceler genel olarak belirttiğimiz fikirlerden ibaret değildir. Ülkücülüğümüzün içerisinde her mesleğe mensup Türk milliyetçilerinin kendi mesleklerinde en ileri, en yüksek ve gerek kendi milletimiz için, gerek insanlık için en çok yararlı neticeleri elde etmek görüşü de yer alacaktır. Bir Türk Milliyetçisi kendi toplumu için, kendi milleti için idealizmi daima göz önünde…

Read more

Türkçülük – Türk Birliği

Türkçülük, Türk Milleti’nin, ilim, sanat, ziraat, iktisat, kültür ve diğer her alanda, milli gelenek ve milli bünyeye uygun bir şekilde kalkındırılması içte ve dışta her çeşit saldırganlıklara karşı korunarak hür ve müstakil olarak yaşatılmasını hedef tutan bir ülküdür. Böyle bir ülkü, her milletin kendisi için mukaddes bir hak olduğu gibi Türk Millet için ve onu…

Read more

Milliyetçiliğimiz Yeryüzündeki Bütün Türkleri Kapsayan Bir Görüştür

“Ne Türk Milliyetçiliği sadece Türkiye’yi kapsayan; ne de Turan sadece Orta Asya’yı kapsayan bir görüştür. Türk milliyetçiliği ve Turan yeryüzündeki bütün Türkleri kapsayan bir görüştür. Yani “Türk Birliği” yalnız Asya’daki soydaşlarımızı değil, Irak’taki, Yunanistan’daki, Bulgaristan’daki vs. coğrafyalarda yaşayan bütün Türkleri de içine alan bir ülküdür.” Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ

Read more

Bir Bayrak Altında Toplanacağız

“… Türk Birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türklerin bir millet ve devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür. Bunun tahakkuku, bazı kimselere ilk bakışta imkânsız gibi görünebilir. Birçok kimseler bunu zararlı bir hayâl (ütopi) olarak da vasıflandırabilir. Fakat unutmamak lazımdır ki, her hakikat önce hayal ile başlar. Yine hatırlamak gerektir ki 1919 yılında hür ve…

Read more

Ortadoğu ve Türkiye

Osmanlı devletinin rolü Türkiye Cumhuriyeti on altı imparatorluğun devamı ve Osmanlı Devleti’nin mirasçısıdır. Osmanlı Devleti Kırım’dan Yemen’e, Kafkasya’dan Cezayir’e kadar uzanan sahadaki milletlerin barış ve huzur içinde yaşadığı bir İmparatorluktu. Bu devlette Türk Hakanlığı, İslâm Halifeliği Roma Kayzerliği birleşmiş, tebaa hukuk ve imkân eşitliği içinde hür yaşayışlarını sürdürmüş idiler. İmparatorluğu teşkil eden bölgelerden hiçbirisi sömürge…

Read more

Millî Bütünleşme, Millî Demokrasi ve Demokratik Milliyetçi Devlet

Türk Milleti’nin büyük , güçlü ve kalkınmış devletini yeniden kurabilmesi , onun kendi kültür ve devlet felsefesine yeniden dönmesine bağlıdır. Türk Milleti yabancı akımların tasallutundan kurtulup kendi öz devlet felsefesine yeniden döndüğü gün , büyük devlet vasfını tekrar kazanacak , dünya milletleri arasındaki üstün yerini alacaktır. Türk milli kültür ve devlet felsefesini savunan , bunu…

Read more

Milli Eğitim ve Türk Gençliği

Türkiye’nin az zamanda kalkınması için seçkin kabiliyetlerin mütehassıs zümre  olarak yetiştirilmesi daha faydalıdır.Yalnız milli eğitim konusundaki görüşlerimizi bir yanlışlığa yer verilmemesi için biraz açıklamak istiyorum. Türkiye’nin milli eğitim davası , cumhuriyetin kuruluşundan beri gayet plansız ve çok yanlış bir şekilde yürütüle gelmiştir.Bugün de aynı kör dövüşü sistem devam ettirilmektedir.Eğitimin , milletimizin sosyal ve iktisadi durumu ve ihtiyaçları…

Read more

Taassup

Fikir hayatımızda sık, sık üzerinde durulmuş olan şeylerden birisi de hiç şüphesiz “ taassup ” kelimesi ve onun ifade ettiği manadır. Tarihimizin son yıllarında taassup kadar hiç bir şey müteassıbane bir istismara uğramamıştır. Yanlış anlaşılmalara yer vermemek için, konuya girerken fikrin tarifini yapmak gerekecektir. Şu halde taassup ne demektir diye, bir soru sorulacak olursa ve…

Read more