Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir

Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır. Mustafa Kemal ATATÜRK, 1924.

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Sivas Kongresi Açılış Konuşması – 4 Eylül 1919

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Sivas Kongresi Açılış Konuşması 4 Eylül 1919 “Muhterem Efendiler: Yurdun ve Ulusun kurtuluşunu amaçlayan zorunlu nedenler, sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında Sivas’ta topladı. Yiğitçe davranışlarınızı kutlar, hoş geldiniz demekle, mutluluğumu açıklarım. Efendiler; Bilinmektedir ki, ulusların insanca haklarına dayanan, söz vermeler üzerine 30 Ekim 1918’de İtilaf devletleri ile bir antlaşma yapıldı,…

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Onuncu Yıl Nutku 29 Ekim 1933

Türk milleti! Kurtuluş Şavaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü…

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 13 Ekim 1922 Tarihinde İzmir’de, Amerikalı Yazar Richard Danin’e Verilen ve Figaro Gazetesi’nde Yayımlanan Röportajı

Sizin, İstanbul’u almak ve Üsküdar üzerine yürümek istediğinizi doğruluyorlar. Kazandığınız zaferden sonra tasarılarınızın neden oluştuğunu sorabilir miyim? Paşa yavaş bir anlatım ile cevap verdi: – Tüm Türk toprakları kurtulmadıkça durmayacağım. – Sayın Paşa, Türk toprakları demekle ne demek istiyorsunuz? – Avrupa’da İstanbul ve Meriç’e kadar Trakya; Asya’da Anadolu, Musul topraklarını ve Irak’ın yarısını. – İngilizlerle…

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, TBMM 3. Dönem 1. Yasama Yılı Açılış Konuşması – 1 Kasım 1927

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ III. DÖNEM 1. YASAMA YILI AÇILIŞ KONUŞMASI Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. III, C. 1, Sa. 4 1 Kasım 1927 Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilmekle övünüyorum. Büyük bir ulusun erdemini, yönünü ve uygun niteliklerini belirleyen Cumrhurbaşkanlığının, benden ne kadar ağır ve ciddi görevler…

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Samsun İstiklal Ticaret Okulu’nda Yapmış Olduğu Konuşma. 25 Eylül 1924

Samsun İstiklâl Ticaret Okulu’nda öğretmenler tarafından verilen çay ziyafetinde: ”Saygıdeğer Hanım, Saygıdeğer Beyefendiler! Bu çay ziyafetini düzenleyenlere özel olarak teşekkür ederim. Bu neden, beni Samsun’un çok aydın bir yerinde bulundurmuş oldu. Bu nederdir ki yine beni, beyinleri ilim ve fen ile süslenmiş olan kıymetli insanlardan oluşmuş bir heyetin önünde, çok mutlu etti. Efendiler! Dünyada her…

Read more

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Balıkesir Hutbesi 07 Şubat 1923 BALIKESİR – Zağnos Paşa Camii

“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretleri, Cenâb-i Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizami, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimussan’daki açık ve kesin hükümlerdir. İnsanlara maneví mutluluk vermiş olan dinimiz, son dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen…

Read more

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ve Türklük İçin Söylediği Muhteşem Sözler

• Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır. • Türkiye Türklerindir. • Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, başına geçireceği insanların kanlarındaki ve vicdanlarındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an uzak olmasın. • Dünya üzerinde Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.…

Read more