İl Ocak Başkanları İstişare Toplantımız Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in Kapanış Konuşması İle Sona Erdi.

“Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı” Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.

 

“Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı” 6 Aralık Cuma günü Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’în Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları ile yaptığı bire bir istişareler ile başladı. 7 Aralık Cumartesi günü Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in açılış konuşması ile devam eden istişare toplantısı daha sonra Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticilerinin Türk Dünyası, dijital medya, Ar-Ge, çevre, bilim,teknoloji ,eğitim, kadın, gençlik ve çocuk alanlarında yaptıkları sunumlar ile devam etti.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin himayelerinde gerçekleşen “Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı” 3. gününde Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in kapanış ve değerlendirme konuşması ile son buldu.

 

 

 

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Kıymetli İl Ocak Başkanlarım,

Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi taçlandırmak, gelecekte atacağımız adımları daha sağlam temellere dayandırmak üzere Antalya Belek Sueno Otelde tertip ettiğimiz istişare toplantımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Bizleri bir arada tutan bağları pekiştirdiğimiz; dertler paylaşa paylaşa, kıvanç yayıla yayıla kıymetlenir dediğimiz bu etkinliğin Ülkücü Hareket’e, Türk milletine, Türk dünyasına hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.

Köklü mazimizden, Türklüğün şahikalarını yaratacağına inandığımız atimize doğru, iman denizinde yelkenlerimizi ahlak ve faziletle doldurup ilerlerken sizlerle buluşmak, meselelerimize birlikte çözüm yolu aramak bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir.

 

 

Değerli Dava Arkadaşlarım

Ülkücü Hareket, geçmişten günümüze çelikten bir yumruk gibi birlik olmanın gücünü cümle âleme göstermiştir.

Ülkü Ocakları, disiplinli, birbirine sıkı bağlarla bağlı bir teşkilattır.

Çelik yumruğu ipeğe sararak ilim ve kültürle ahlak mektebi haline gelmiştir.

Bu yüksek ahlakı toplumun geniş kesimlerine yaymak, bizi var eden temel değerleri milletimizle paylaşmak üzere biz Genel Merkezimizde, siz İl Ocak Başkanlarımız ise illerinizde çaba sarf etmektesiniz. Bu çabalar asla boşa gitmeyecek, inanmış bir Ülkücünün davası için verdiği mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Allah’ın takdiri, milletin duası, liderimizin şaşmaz öngörüsü ile millet hizmetini her alana yaymak temel görevimizdir. İllerinizde temsil görevinin şuurunda bir vakarla vazifelerinizi yerine getirmeli, bir gönül kazanmanın değerini bilmelisiniz.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Ülkü Ocaklarının hedefinde; büyüyünce ne olacaksın sorusuna, “Ülkücü olacağım.” cevabını veren bir nesil vardır.

Ülkücülük; Tuna’dan abdest alarak Tanrı Dağlarında namaz kılmaktır.

Ülkücülük; Türk olarak yaratılmanın şükür namazını kılmaktır.

Ülkü Ocakları, Yesevi’nin dergâhı, Edebali’nin buyruğu, Yusuf Has Hacip’in feraseti, Tonyukuk’un dehası, Celaleddin Harzemşah’ın kahramanlığı, Nesimi’nin türküsü, Yunus’un lisanı, Atatürk’ün iradesi, Başbuğ’un emaneti ve Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin yoludur.

Ülkü Ocakları hafızadır. Türk milletine Ergenekon’u unutturmaz, destanları yaşatır, Dedem Korkut’u hafızalardan sildirmez, aziz milletimizin millî sembolü bozkurtu, tarihin geçmişinden emanet alıp geleceğe taşır.

Ülkü Ocakları tarihtir. Tanrı Dağlarından Tuna Nehri’ne uzanan muhteşem coğrafyanın kalemi olmuştur, mürekkebi olmuştur.

Binlerce yılın mirası Ülkü Ocaklarıdır.

Kuran’a hürmet; Ülkü Ocaklarının ve Ülkü Ocaklıların şiarıdır.

Ülkü Ocakları, millî mefkûrenin adıdır.

Ülkü Ocakları sanattır, güzelliğin tarih içerisindeki devridir.

Ülkü Ocakları ölümsüzlerin mekânıdır. Yüce Allah, şehadet şerbeti içen Ülkü Ocaklıları ölümsüzleştirmiştir.

Ülkü Ocakları er meydanıdır. Asya’nın bozkırlarında başlayan; Malazgirt’te, Domaniç’te meydanları inleten; Bizans’ta surları döven yücelik, yiğitlik ve asalet Ülkü Ocaklarının temsil ettiği alpliktir.

Ülkü Ocakları kahramanlar otağıdır.

Her ferdinde Kül Tigin yiğitliği, Kürşat asaleti, Ulubatlı Hasan kahramanlığı vardır.

Ülkü Ocakları, her biri bir bayrak olan milyonlarca Türk gencinin tarihe sahip çıkan ahlak ve erdem ocağıdır.

Ülkü Ocakları, milyonlarca yüreğin aynı anda çarptığı; imansızlığa ve zulme geçit vermeyen bir sinedir.

Ülkü Ocakları; bilginin mutfağı, yiğitliğin harmanıdır.

Ülkü Ocakları bizim yuvamızdır. Türk milletinin geleceğidir.

Ülkü Ocakları; Dede Korkut’ta destan, Kutadgu Bilig’de nasihat, Ali Kuşçu’da bilimdir.

Ülkü Ocakları; Alpaslan’da fetih, Fatih’te ufuk, Atatürk’te kurtuluştur.

Ülkü Ocakları; Ziya Gökalp’te fikir, Nihal Atsız’da mücadele, Dündar Taşer’de sadakattir.

Ülkü Ocakları; inanç uğruna şehadet, zindanlarda mektep, sürgünlerde hasrettir.

Ülkü Ocakları; Türk milletine, Başbuğ Alparslan Türkeş’e, Lider Devlet Bahçeli’ye evlattır.

Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle Ülkü Ocakları Türk-İslam ülküsünün bereketli yurdu, Türklüğe mensubiyet şuuru, İslam ahlak ve faziletine bağlılık ve sadakat yuvasıdır.

Yuvamızın sıcaklığı ile haneleri dolduracağız. Anaokulundan üniversiteye, Türk gençliğinin her bir ferdini öz kardeşimiz olarak görüp onları kutlu davamız ile buluşturacağız, Türklüğü yükseltmek ülküsü ile tanıştıracağız.

Ülkümüzün Saygıdeğer Sancaktarları,

Üç gün boyunca, çok verimli bir istişare gerçekleştirdiğimizi müşahede ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda daha iyiye ve daha güzele nasıl ulaşabileceğimizi, hangi sahalarda ne tür çalışmalar yapabileceğimizi tafsilatı ile çalışma imkânı bulduk.

Türk dünyasından Ar-Ge’ye, sosyal medya okuryazarlığından eğitime, çevre-teknoloji ve spordan asena faaliyetlerimize kadar her alanda yapageldiklerimizi değerlendirdik, yapacaklarımızı takvimlendirdik, yapabileceklerimizi planlamaya koyulduk.

İstişarelerimiz sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeler şunlardır:

  • Çocuklarımızın ve gençlerimizin millî şuur ve tarih bilinci ile eğitimi hususunda büyük bir boşluk söz konusudur. Türk milletinin millî birlik ve beraberliğini bozucu faaliyet gösteren yapılar bu boşluktan faydalanmaktadır. Nitelikli eserler ve insana temas eden faaliyetler ile bu boşluğu kapatma mesuliyeti Ülkü Ocaklarına düşmektedir. Türk milleti hiçbir konuda çaresiz değildir, çare Ülkücü Hareket’tir.
  • Türk matbuatı, popüler kültüre dayalı eserler ile yoğun bir sermaye hareketine dönüşmüştür. Birkaç yayınevi dışında Türk kültürünü ve Türk’ün medeniyet tasavvurunu tanıtıcı yayın nerdeyse yoktur. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazırladığımız yayınlarımızın daha geniş kitlelere ulaştırılması tarihî bir zarurettir.

 

  • Ortaöğretim, gençliğin fikir hareketleri ile ilk buluşma noktasıdır. Gençlerin çevresel etkiye en açık olduğu dönemdir. Her yanlış etkileşim, ülke için kaybedilmiş bir genç demektir. Oysa Türk milletinin bir tek evlat dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Ortaöğretim gençliğinin enerjisini bilime, sanata ve spor faaliyetlerine yönlendirmek için çok yönlü faaliyetler gerçekleştirmek ve onları fikir pınarlarımızla buluşturmak üzere çıkarılan Bilge Türk dergimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalıyız.
  • Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, cinsel istismar toplumumuzun kanayan yarasıdır. Bu yara sözde kadın hakları savunucusu yapılar tarafından istismar edilmektedir. Aile ve toplumun yapısını bozma teşebbüslerine karşı genç Türk kadınını Ülkü Ocakları ile tanıştırmalıyız.

 

  • Z kuşağının fikir hareketleriyle buluşma biçimi çağdaş dönemde değişmiştir. Kendini tanımlama biçimi anonim bir niteliğe bürünmüştür. Sosyal medya önemli bir mecra hâline gelmiştir. Sosyal medyayı uygun içerik ile verimli ve etkin şekilde kullanmak, Türk gençliğinin zihin altyapısına doğru mesajları göndermek onlarla buluşmak için vazgeçilmez bir nitelik arz etmektedir. Bu meyanda sosyal medya okuryazarlık eğitimleri yoğunlaştırılıp yaygınlaştırılmalıdır.
  • Ülkücü Hareket geçmişten günümüze ilimcilik umdesine dayanan şuuru ile akademik faaliyetlerin merkezinde yer alma gayreti içerisindedir. Ancak bu sayededir ki Türk milletinin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgiye ulaşılabileceğine inanmaktadır. Bu noktada gençlerimizin akademik kariyer ile bağını sağlamlaştıracağı tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetlerin sayısı artırılmalıdır. Ülkü Ocaklarımızın aylık olarak yayımlamakta olduğu “Ülkü Ocakları” dergisi bir okul mahiyetindedir. Bu okulun öğrenci sayısını artırmak için gerekli çalışmaları yapmalıyız.
  • Türk milleti sahip olduğu geniş coğrafyada temel değerlerinin müşterekliği, ortak tarihi ve geleceğe dair umudu ile Türk kültür havzasını teşkil etmektedir. Her yıl Türk kültür havzasının her bölgesinden binlerce öğrenci ülkemize gelmektedir. Bu gençlere Türklüğün beşeriyet için binlerce yıldır sinesinde taşıdığı mefkûreyi tanıtmak öncelikli görevimizdir. Onlar aracılığı ile aramızda gönül köprüleri inşa etmek gerekmektedir.

 

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Yolumuz uzun, vaktimiz dardır. Ancak inancımız, tecrübemiz ve irademiz tamamdır. İstikametimiz belli, yolumuz berrak, kardeşliğimiz muazzamdır.

Bu yolda fedakârlık şarttır. Gönlünüzde Hazret-i Peygamber’in feyzinden bir sönmez çerağ, damarlarınızda Yavuz’un damarındaki kan olduğunu unutmayın.

Sözlerime son vermeden önce Ülkücü bir nesil yetişmesi hususunda Ülkü Ocaklarına rehberlik eden Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye Ülkü Ocakları adına teşekkürlerimizi yeniden arz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a, teşkilatları sizlere emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Tanrı, Türk’e yâr olsun.

Add Comment