Toplumlar; dünyaya bakışları, olayları ve olguları ele alışları ve felsefeleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Türk toplumu da bu anlamda felsefesi ile estetik kaygıları ile dünyayı kavrayış tarzı ile kendine has bir kültür ve medeniyet anlayışı meydana getirmiştir. Bu medeniyet anlayışı insana saygı temellidir. Saygı temelli bu anlayış Türk milletini dünyanın en saygın milletlerinden biri yapmıştır. Böylesi bir medeniyet meydana getiren Türk milletinin tarihten bugüne toplumun hemen hemen her kesiminde etkin bir şekilde yer alan, nesilleri öğütleyen, vatan müdafaasında asla geri durmayan, asaleti ve zarafeti ile “Ben Türk kadınıyım” diyen, kadınların günümüzde şiddet, taciz, cinayet, ayrımcılık gibi haberlerle gündeme gelmesi oldukça üzücüdür. Özellikle son yıllarda şiddet, cinayet ve ayrımcılıkla gündeme gelen kadın meselesi toplumumuzun kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Hemen hemen her gün haberlere yansıyan kadın cinayetleri Türk toplumunun temelini oluşturan aile kurumuna ciddi zararlar vermekte, saygı ve sevgi temelli inşa ettiğimiz medeniyetimiz ve inanç dünyamızda ağır hasarlar oluşturmaktadır.
Evinde şiddet gören, evinden çıktığı andan itibaren taciz ve tecavüze maruz kalma korkusu yaşayan, toplumsal hayatın hemen hemen her alanında ayrımcılığa maruz kalan kadınların gerek yasalarla gerekse de töremiz ve inanç dünyamızın emrettiği bir biçimde hak ettiği şekilde yaşaması sağlanmalıdır. Türk töresi kadına şiddeti asla tasvip etmemekte ve hoş görmemektedir. İslam; cenneti anaların ayakları altına seren bir anlayışla kadını yüceltmektedir. Bu anlamda töremizden bihaber olanların, İslam’ı tahrif etmeye çalışan sapıkların söylemlerine asla itibar edilmemelidir. Müslüman Türk kimliği kendinden emin olan ve kendisinden emin olunan bir kimlik anlamına gelmektedir. Müslüman Türk kimliği insana sevgi ve saygı anlayışıyla bir yaşama biçimi ve iradesi kurmanın adıdır. Kadınları her türlü kimliğin üzerinde insan olarak değerlendiren anlayışımız onların şiddetle, tecavüzle, ayrımcılıkla sınanmasına asla müsaade etmemektedir.
Bize göre kadın her şeyden her kimlikten önce insandır ve toplumumuza Allah’ın emanetidir. Hz. Hatice’nin adanmışlığı, Tomris’in kudreti, Nene Hatun’un fedakârlığı, Şerife Bacı’nın kendinden vazgeçişidir. Fatihleri doğuran, Atatürkleri büyüten, Başbuğları yetiştiren anlayışın adıdır.
Bu vesileyle başta bu vatana en büyük emeği olan evlatlarını veren şehit annelerimizin, kahramanlık destanları yazan Türk büyüklerinin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
Olcay Kılavuz
Ülkü Ocakları Genel Başkanı
8 Mart 2018

Add Comment