“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NUTUK” BASIN AÇIKLAMASI

Bir milletin tarihi hafızasını ayakta tutan birtakım değerler vardır. Bunlar kitaplar, musiki eserler, şiirler, sembol yapılar vb. gibi kıymet arz eden değerlerdir. Milli bütünlük canlılığını bu kıymetler etrafında birleşerek korur. Bu kıymetleri kendisine kalkan edinerek kültürel bağımsızlığını tarih boyunca sürdürebilir. Bu eserler sayesindedir ki nesiller arasındaki geçiş hasarsız bir şekilde atlatılır. Eserlerin tarihe vurduğu mühür milletin millet olma bilincini ayakta tutar. Aksi durumda ise millet köhneleşmiş, yozlaşmış, kültür endüstrisinin hızlıca tüketilen metalarının esiri haline gelir.
​Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak Türk Milletinin bu kıymetlerini tarihte kalmış veciz anılar mesabesinden, günümüz gerçekliğini anlamlandıracak temel eserler olarak gençliğe tanıtmayı milletimize karşı bir borç olarak görüyoruz. Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin kurtuluş mücadelesini anlattığı kıymetli eseri Nutuk’u Türk gençliği ile buluşturmayı da boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bunun için hazırlattığımız 1920 adet “Çocuklarımız İçin Nutuk” kitabını cumhuriyetimizin emanetçisi olan çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıtmanın mutluluğu içindeyiz.
​Tarihi kıymeti haiz bu eserlerin, piyasa ilişkileri içerisinde metalaştırılmasına, araçsallaştırılarak güncel siyasetin malzemesi haline getirilmesine, bir kesimin uhdesine bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosu da bizim kıymetimizdir, Abdulkadir Meragi’nin “Kitab’ül Edvar’ı” da bizim kıymetimizdir, Yunus Emre’nin “Divan’ı” da bizim kıymetimizdir Mimar Sinan’ın “Süleymaniye’si” de bizim kıymetimizdir.
​Kıymetlerimizi Türk Milletine tanıtacağız, onları milletimiz ile buluşturacağız. Bu sayede bizi var eden eserlerin etrafında milletimizin bir bütün olarak geleceğe inançla bakmasını sağlayacağız. Onları menfaatperestlere, yozlaşmış benliklere karşı savunacağız. Böylece kıymetlerimizi modern kavramlarla değerlendirme ve anlama imkanına kavuşabileceğiz.
​Çocuklarımız için basılan formatı ile Nutuk, 5 Şubat itibarı ile genel merkezimizden; 7 Şubat itibarı ile de il ve ilçe ocaklarımızdan bedelsiz olarak temin edilebilecektir.
​Bu eserin basılması konusunda kıymetli desteklerini bizlerden esirgemeyen Bilge Lider Dr.Devlet Bahçeli Beye Türk Milleti adına şükranlarımızı sunuyoruz.
​Kıymetli eserlerimizi milletimize tanıtacak ve onlara ulaştıracak yeni eserlerle Türk Milletine olan hizmet sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.