Çocuklar için Dede Korkut | Sesli Kitap

1-)Giriş

2-)Dirse Han Oğlu BoğaÇ Han

3-)Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması

4-)Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek

5-)Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Esir Düşmesi

6-)Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

7-)Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

8-)Kazıldık Koca Oğlu Yiğenek

9-)Basat’ın Tepe Göz ile Mücadelesi

10-)Begil Oğlu Emren

11-)Uşun Koca Oğlu Segrek

12-)Salur Kazan’ın Esir Düşüp Oğlu Uruz’un Kurtarması

13-)Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderha ile Mücadelesi

14-)Dış Oğuz’un İç Oğuza Asi Olması

15-)Sözlük

Add Comment