Lider’den

733. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Konuşması – 14 Eylül 2014

Değerli Vatandaşlarım, Sayın Misafirler, Muhterem Söğütlüler, Bugün, 733’üncü Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Söğüt, Beylikten İmparatorluğa giden muazzam ayağa kalkışın ve stratejik hamlenin hareket ve karar merkezidir. Aynı zamanda bu topraklar, Türk’ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boy attığı cevherin de adıdır. Engin bir vizyonla hedefini içe değil…

Read More

Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin Siyasi Gündemle ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması – 29 Ağustos 2014

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin Siyasi Gündemle ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması. Cumhurbaşkanı devir-teslim töreni dün itibariyle yapılmış, hemen arkasından da perde gerisinde planlandığı gibi, 62.Cumhuriyet Hükümeti’nin kurulma çalışmaları başlatılmıştır. Nihayetinde AKP Genel Başkanı olarak seçilen Ahmet Davutoğlu’nun eline tutuşturulan Bakanlar Kurulu Listesi bizatihi hazırlayan ve bakanları isim isim belirleyen Erdoğan tarafından bugün onaylanmıştır. Sipariş üzerine kurulan…

Read More

Liderimizin 20 Ağustos 2014 Tarihli Basın Açıklaması

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri, Değerli Dava Arkadaşlarım, Sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün sizlerle ‘10 Ağustos Cumhurbaşkanı Seçimi’nden sonra yeşeren ve gittikçe farklı boyut kazanan siyasi ve hukuki bunalımla ilgili görüşlerimi ve bunlara karşı önerilerimi paylaşacağım. Ek olarak genişleyen demokrasi, rejim ve sistem krizi hakkındaki düşüncelerimi fazla teferruata girmeden ifade edeceğim. Bu kapsamda düzenlediğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.…

Read More