Erdoğan tarafından 1915 Ermeni olayları ile ilgili yapılan basın açıklaması Ardahan Çıldır Ülkü Ocakları tarafından protesto edildi.

Ardahan-Çıldır Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Topkaya yapmış olduğu basın açıklamasında, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti devletinin önüne sürülen Asılsız Soykırım İddialarını kabul ettirme çabalarının gerek ulusal gerekse de uluslararası camiada adeta bir ‘’şov yapma günü’’ haline getirilen 24 Nisan’dayız.” şeklinde konuştu.

Topkaya devamında, “Yıllardır ‘’millet-i sadıka’’ masallarıyla Türk Milletine şirin gösterilmeye çalışılan ve asırlar öncesinden tebaası bulunduğu Osmanlı Devleti’ne karşı altyapısını hazırladığı ayrılıkçı fikirlerle çıkardığı isyan ve yaptığı katliamları bilinen Ermenilerin gerçek tarihleri göz ardı edilerek ‘’ABD’de Büyük Felaket, Ermenistan’da Soykırım, Türkiye’de ise Sözde Soykırım’’ isimlendirmeleriyle oluşturulan gündemleri bu yıl da tekrarlanıyor. Bu döngüye alıştırılan Türk milletini ve onun temsilcisi olan siyasi, sosyal ve sivil kurumları uyanmaya davet ediyoruz.  24 Nisan 1915 tarihi, Orta ve Doğu Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde Türk köylüsünü akıl almaz vahşi yöntemlerle katleden, sakat bırakan, topraklarını terk etmesine sebep olan Ermeni Komitelerinin kapatıldığı, yöneticilerinden 2345 kişinin devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklandığı tarihtir. Dışarıdaki Ermenilerin ve içerideki Ermenicilerin her yıl “Ermeni soykırımının yıldönümü” diye andıkları 24 Nisan, işte bu 2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir ve yer değiştirme uygulamasıyla hiç bir şekilde ilgili değildir.” dedi.

Çıldır Ülkü Ocakları mensubu 40 gencin katıldığı eylemde Topkaya sözlerini “Bunu görmek için ne ABD Senatosunda okunan kararı ne de Avrupa’nın başkentlerinde ve Ermenistan’da yakılan Türk bayraklarının dumanları arasında okunan bildirileri, ‘’magazin haberi gibi sunan Türkiye medyasından’’ izlemenin lüzumu yoktur.  Millet-i Sadıka olarak masumlaştırılan Ermeni çetecilerinin ve destekçilerinin Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Ağrı, Ardahan ve Çıldır’ın hemen hemen her köyünde yaptıkları Müslüman ve Türk Soykırımı, maşaları oldukları İngilizler ve Ruslar tarafından kaydedilen raporlarda, hatıratlarda da bilinip, ‘’Ermeni’’ kelimesinin bile özellikle Doğu Anadolu coğrafyasında zihinlerdeki anlamı sabit iken, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın; ‘’20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.’’ Şeklindeki resmi mesajı, Soykırım İddiasındaki Ermenilerin ‘’Soykırımın 100. Yılı’’ planlarında adeta ekmeklerine sürülmüş yağdır. Böylesine bir tavır Türk Devlet Adamlığı geleneğine ve vicdanlara sığmayan bir harekettir ve asla kabul edilemez.  Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın 23 Nisan gibi ‘’Ulusal Egemenliğimizin Tescillendiği Bir Tarihte’’ tıpkı ABD Başkanları’nın ağzıyla konuşması, vatanın dört bir köşesinde defalarca rahatsız edilmelerinden olacak ki artık toprağın yüzeyine çıkmış şehit kemiklerine ve ruhlarına indirilmiş ağır bir darbedir.” diyerek sürdüren Topkaya “Büyük Ortadoğu Projesi gibi küresel planlarla Büyük Ermenistan hayâli bugünkü yapay Ermenistan devletinin zihnine kazılmışken ve daha bir çok mesele çözülmeyi beklerken, kendisinde devleti ve milleti temsil yetkisini bulunduran hükümet adamlarını özellikle milli davalarımız söz konusu olduğunda ciddiyete davet ediyoruz.  Bu bağlamda 23 Nisan 2014 tarihinde Başbakanlık resmi web sitesi üzerinden yaptıkları talihsiz açıklamaları ve bu güne kadar ‘’Ermeni Sorunu’’ hususunda takındıkları tavırdan ötürü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan’ı, her alanda olduğu gibi Ermenistan konusunda da tutarsız bir dış politika sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu ve yüz yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen ‘’Ermenilerin Türklere Uyguladığı Soykırımı ve Ermenilerin Tabi Tutulduğu Tehciri’’ kavrayamamış ve bunu devletine kavratamamış Türk Tarih Kurumu’nu ve nezdinde mevcut başkanı Metin Hülagü’yü kınıyoruz.  Son olarak Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden biran feragat etmesin. “ ve ‘’Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.’’ Sözlerini bir kez daha hatırlatarak, dünyanın farklı köşelerinde soykırıma uğratılmış Türk halklarının azîz ruhlarını saygıyla anarken, Çıldır Ülkü Ocaklarının mensupları olarak her zaman ve her yerde hakikatleri savunup yanlış olanın karşısında duracağımızı belirtmek isteriz. Azîz şehitlerimizin ruhları şad olsun.” diyerek tamamladı.

 

[gallery itemtag=”div” link=”file”]

Add Comment