Gençliğin Önündeki En Büyük Tehlike: Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı – Rümeysa ATASEVEN

Gençliğin Önündeki En Büyük Tehlike: Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı – Rümeysa ATASEVEN Gençlik tanımının çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu farklılık özellikle yaş aralığından  kaynaklanmaktadır. En yaygın ve kabul gören tanım Birleşmiş Milletler’in 15-24 yaş aralığını kapsamaktadır. Biz de yazımızın geri kalanında genç/gençlik kavramlarına değinirken bu yaş aralığını baz alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstatistiklerle Gençlik…

Read more

Turan Kalaları 2 Bakü – Cihangir YILDIRIM

Turan Kalaları 2 Bakü – Cihangir YILDIRIM Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı   Ulu atamız Oğuz oklarını bölüp göğü çadır kıldıktan sonra dağları aşıp denizleri göl eden yağız yerin üstünde, temelleri; atlarının nal izi, duvarlarının harcı, kutlu töremizle yükselen şehirlerimizi inşa ettik.   Tarihi boyunca esirliği kabul etmeyen Türkler vatanları, bayrakları uğrunda canları pahasına mücadele…

Read more

Türkiye’de Beyin Göçü Sorunu – Okan MADEN

Türkiye’de Beyin Göçü Sorunu – Okan MADEN   Ülkelerin en değerli sermayeleri hiç kuşkusuz ki medeniyet birikimleridir. Gelecek vaat eden en kıymetli yatırımları, bilime yapmış oldukları yatırımlardır. Bir ülkenin gelişmesindeki ve ilerlemesindeki en temel yapı taşlarını, o ülkedeki farklı bilimsel alanlardaki çalışmalar oluşturmaktadır. Diğer bütün alanlardaki ilerlemeler ve yenilikler ancak bilimin gelişmesinin bir tetikleyici unsur…

Read more

Tarih Bilinci ve Gençlik – Emre ÖZBEY

Tarih Bilinci ve Gençlik – Emre ÖZBEY Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme, gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. BM Örgütünün tanımına göre genç, 15-25 yaşları arasında, öğrenim gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı bir konutu…

Read more

Okuma Kültürü ve Genç Bireylerde Okuma Alışkanlığı Üzerine – Betül Kübra GÜNGÖRDÜ

Okuma Kültürü ve Genç Bireylerde Okuma Alışkanlığı Üzerine – Betül Kübra GÜNGÖRDÜ OKUMA OLGUSU (TANIM) Okuma hakkında değişik tanımlar yapılmış ve okuma sözcüğüne değişik anlamlar yüklenmiştir. Okuma kavramı toplumdan-topluma ve zaman içinde değişmekte, yeni biçimler almaktadır. Okuma, çeşitli gelişme aşamalarından oluşan karmaşık bir süreçtir. Okuma, basılı ya da yazılı işaretleri yorumlama ve adlandırma amacı ile…

Read more

Sosyal Medya ve Gençlik – Emre SOYLU

Sosyal Medya ve Gençlik – Emre SOYLU Genel Başkan Basın Danışmanı Biyolojik, psikolojik ve toplumsal değişimlerin en hassas evresinde bulunan gençlik dönemi, bütün bu değişim ve dönüşümlerle birlikte çok boyutlu sorunların da yaşandığı bir dönemi kapsar. Genç birey ve gençlik sorunları, sosyolojik bir gerçeklik olarak çağdan çağa, toplumdan topluma ve toplum içerisinde de gruptan gruba…

Read more

Gençlik ve Politika – Furkan AKSU

Gençlik ve Politika: Türkiye’de Gençlik, Depolitizasyon Süreci ve Tarihsel Bağlamda Türk Gençliğinin Sosyolojik Bir Analizi – Furkan AKSU     Gençlik, biyolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel anlamda edilgenlik durumu olan çocukluktan etkin ve sosyal bir aktör olarak toplumsal sahada varlık gösteren yetişkin bireylik arasındaki geçiş dönemini ifade eden bir süreç olarak İnsanlık tarihine baktığımızda son…

Read more

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne Hitabesi Ve Tahlili – Hüseyin Erol ŞİMŞEK

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne Hitabesi Ve Tahlili – Hüseyin Erol ŞİMŞEK “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 20 Ekim 1927   ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde…

Read more