2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı, Aziz Milletimize ve Öğrencilerimize Hayırlı Olsun
Bugün itibariyle üniversitelerimizde, 28 Eylül tarihinde de ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak, ülkemizin milletimizin geleceği olan, milyonlarca genç arkadaşımız, kardeşimiz ders başı yapacaktır. Bu vesileyle, yeni eğitim ve öğretim yılının, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, öğrenci arkadaşlarımız açısından da rahatça eğitimlerini gördükleri bir dönem olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim ve öğretimin milletimizin ve gençliğimizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak, faaliyetlerini imanlı, ahlaklı, çalışkan ve mesleğinde başarılı gençlerin yetişmesi noktasında yoğunlaştırmıştır. Müreffeh ve kalkınmış bir Türkiye’nin ancak kaliteli, nitelikli ve en önemlisi “milli” bir eğitim sisteminin teşekkülü ile mümkün olacak; Ülkü Ocakları da, böyle bir sistemin kurulması hususunda ısrarcı olacak ve milli bir anlayışla Milletimize ve gençliğimize hizmete devam edecektir.
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve niteliği, bir toplumun gelecek vizyonunu belirleyen, milletler tarihinde o toplumun layık olduğu yeri tespit eden önemli bir göstergedir. Bu anlamda, sorunlarla boğuşan ve bir türlü yeknesak ve istikrarlı bir uygulama geleneğini ortaya koyamayan Türk eğitim sistemini de, aziz milletimizin geleceği ve müreffeh yaşama ideali adına hassasiyetle incelemek ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yeniden ele almak kaçınılmaz olacaktır. Kalkınmış, gelişmiş ve insanları mutlu bir ülke, ancak nitelikli bir eğitim sisteminin varlığı ile mümkün olabilecektir.
Üniversitelerimiz de, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu sorunlar yumağından payını büyük ölçüde almış müesseselerimizdir. Öğretim faaliyetlerinin evrensel değerlerden uzak ve kalite standartlarının altında olduğu gerçeğinin yanı sıra, huzur ve güven ortamından yoksun bir şekilde faaliyetlerin sürdürülmeye çalışıldığı, tarafımızca üzüntü ve endişeyle gözlemlenmektedir. Zira geçtiğimiz yıllarda üniversitelerimizde, yaşanan olaylar ve terör saldırıları neticesinde eğitim öğretim faaliyetleri defalarca aksamış, üniversitelilerin can güvenliği sağlanamamıştır. Nitekim Fırat Çakıroğlu kardeşimiz de, bu tür bir olay neticesinde yetkililerin dikkat çektiğimiz bu sorunlara karşı çözüm süreci denen melanet sebebiyle takındıkları duyarsızlık sonucunda, üniversitelerde yuvalanmış alçak terör çetelerinin hedefi haline gelmiş ve şahadete ermiştir.
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan hadiselerin bize kazandırdığı acı tecrübelerle şu gerçekleri ifade etmek isteriz ki; üniversitelerin, alçak terör çetelerinden derhal ve kararlı bir şekilde temizlenmesi elzemdir. Üniversitelerdeki, fikir hürriyetinin güçlendirecek ve öğretim faaliyetlerini bu terör çetelerinin ve bunların hamilerinin vesayetlerinden kurtulmasının yegane yolu bu olacaktır. Terör ve baskı gruplarından arındırılmış bir üniversite, özgür bir şekilde bilimsel faaliyetlerin yapıldığı, ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü karşılayacak bir irfan yuvası olacaktır.
Terör olaylarının son derece yoğunlaştığı ve tüm ülke sathında milletimizin bekası açısından tehdit oluşturduğu maalesef yadsınamaz bir gerçektir. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki; ihanet şebekelerinin kirli oyunları ve tezgahları, eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte bunların öğrenci kılığındaki canavarları tarafından üniversitelerimizde de sahnelenecektir. Bu sebeple üniversite yönetimlerinin son derece temkinli olmaları, üniversitelerdeki güvenliği sağlayıcı önlemler almaları, üniversite özel güvenliklerinin emniyet güçleri ile eşgüdümlü bir şekilde çalışmasını sağlamaları ve terör örgütünün üniversite yapılarına karşı ciddi ve kararlı bir mücadele ortaya koymaları gerekmektedir. Aksi takdirde, gençlerimizin bin bir hayalle geldiği üniversitelerimiz, ilim irfan yuvası olmaktan çıkıp terör örgütlerinin karargahları haline gelebilecektir. Bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere Devletimizin tüm yetkililerine ve emniyet güçlerine, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı’na ve yöneticilerine, üniversitelerimizin rektörleri ve fakültelerimizin dekanları kıymetli hocalarımıza seslenmek istiyoruz ve uyarıyoruz: Böyle bir ortamda güvenlik zafiyeti veya ihmaller neticesinde üniversitelerde olumsuz bir tablonun ortaya çıkması halinde sorumluluk sadece terör örgütlerinde ve onların uzantılarında kalmayıp, ülkemizin ve üniversitelerimizin yönetiminden sorumlu olan herkese sirayet edecektir. Geleceğimizin teminatı olan Türk gençliği asla ve asla günlük siyasi hesaplara alet edilmemelidir. Bir takım hesaplarla veya şahsi kaygılarla hareket edip koltukları muhafaza etmek için susarak, tek bir gencimizin dahi hayallerinin solmasına, gençliğinin heba olmasına ve terör örgütlerinin kucağına itilmesine asla müsaade edilmemelidir. Üniversiteler, buralarda yuvalanmış bulunan ve herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapan yahut şiddet içerikli eylemlerde bulunan tüm kişi ve gruplardan arındırılmalıdır.
Ülkücü-Milliyetçi Harekete mensup gençler de, bu dönemde de eğitim ve öğretimlerine devam etmeyi öncelikli vazifeleri olarak telakki etmeli; “Ülkesini en çok seven, vazifesini en iyi yapandır” şiarıyla hareket ederek, asıl vazifeleri olan öğrenciliklerini en iyi şekilde yerine getirmelidirler. Üniversiteleri karıştırmaya, eğitim ve öğretimi aksatmaya dönük, terör gruplarının propagandası mahiyetindeki saldırı ve tahrikler, üniversiteli arkadaşlarımızı hiçbir surette etkilememeli, öğretim hayatlarını başarıyla sürdürüp ülkesine hizmet etmek için lazım gelen kabiliyeti elde etmelerini asla engelleyememelidir.
Yarım asırlık kutlu bir çınar olan Ülkü Ocakları, milletine aşkla bağlı, insana hizmete sevdalı, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı, başarılı olma azminde ve kararlığındaki tüm gençlerin adresi, yuvasıdır. Ülkü Ocakları, ülkesini seven gençlerin, belirli bir program içinde eğitim ve kültür faaliyetlerini sürdüren bir kurum olarak; başta eğitim çalışmaları olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Türk gençliğinin milletine hizmet etmek üzere donanımlı bir şekilde yetiştirilmesini, sosyal sorumluluk projeleriyle yardımlaşma ve toplumsal kaynaşma bilincinin gençlerimize aşılanmasını ilke edinmiş bir kurumdur. Bu bakımdan ilim irfan yuvası olan Ülkü Ocakları, herhangi bir ayrım gözetmeksizin bütün Türk gençliğinin, her türlü tehlikeden, olumsuz ortamlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulduğu evidir, yuvasıdır ve şaşmaz adresidir. Ülkü Ocakları’nın kapısı, Eğitim gördüğü esnada memleket meselelerine de kafa yoran, bunlara çözümler arayan, hayatının en verimli çağlarını dini ve milleti için en etkin biçimde kullanmak isteyen tüm üniversite öğrencilerine ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş tüm yüreklere ardına kadar açıktır.
Ülkemizin aydınlık geleceğine ve milletimizin muzafferiyetine olan inancımızla çıktığımız bu yolda Türk gençliğine sonsuz güvenmekteyiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, yeni eğitim ve öğretim yılını huzurlu ve mutlu bir şekilde, kolaylıklarla tamamlamalarını temenni ediyorum.
Olcay KILAVUZ – Ülkü Ocakları Genel Başkanı
14 Eylül 2015

Add Comment