Şiirler

Ahmet Haşim; Bütün Şiirleri, Bugünkü dile çeviriler, sözlükler ve notlar. Haz.: Âsım Bezirci, Cem Yayınevi, İstanbul 1983.
Ahmed-i Yesevî; Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz.: Kemal Eraslan, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Akbaş, Ali; Masal Çağı, Ocak Yayınevi, Ankara 1983.
Akengin, Yahyâ; Saatler ve Çehreler, Ocak Yayınevi, Ankara 1982.
Akyüz, Kenan; Batı Tesirinde Türk Şiiri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Anadolu Destanları, Der.: Ahmet Şükrü Esen, Yay. Haz.: Pertev Nailî Boratav, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Arık Ozan; Yurd Uğruna.
Arık, Mustafa Ârif; Güzeller Tireni, Ankara 1959.
Arvasî, S. Ahmet; Şiirlerim, Berekât Yayınevi, İstanbul 1989.
Asya, Ârif Nihat; Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
Asya, Ârif Nihat; Şiirler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1971.
Atatürk İçin Bütün Şiirler, Der.: Bâki Suha Ediboğlu, Faruk Çağlayan, 5. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Atsız, Hüseyin Nihal; Yolların Sonu, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Duvak.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Yalnızlık.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Şiirimizde Ana. Antoloji.
Başlangıçtan Bugüne Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Haz.: Osman Attilâ, Ak Yayınları, İstanbul 1967.
Coşkuner, Kemal Fedai; Vatanda Gurbet, Fedai Neşriyatı, İzmir 1970.
Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, Haz.: İlhan Geçer, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Çağlar, Behçet Kemal; Benden İçeri, Ankara 1966.
Çamlıbel, Faruk Nafiz; Bir Ömür Böyle Geçti, İnkılâp ve Aka Kitabevi, İstanbul 1966.
Çınarlı, Mehmet; Güzelliklere Doymam, Ecdâd Yayım-Pazarlama, Ankara 1995.
Çınarlı, Mehmet; Zaman Perdesi, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1983.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Çanakkale Destanı: Yeni Türkiye’nin Önsözü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1987.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Dört Kanatlı Kuş, Seçilmiş Şiirler, Varlık Yayınevi, İstanbul 1970.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Üç Şehitler Destanı, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 1989.
Destanlaşan Ülkücü Hareket: Marşlar ve Şiirler, Hamle Yayım-Dağıtım, İstanbul 1991.
Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, Haz.: Rıza Akdemir, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1991.
Divan Edebiyatı Antolojisi; Haz.: Şemsettin Kutlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983.
Dranas, Ahmet Muhip; Şiirler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Edebiyatımızdaki Dinî, Tasavvufî ve Hikmetli Manzum Sözlerden Bir Demet, Haz.: H. Fethi Gözler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
En Güzel Koşmalar, Haz.: Muzaffer Reşit, Varlık Yayınevi, İstanbul 1962.
Emre, Yunus; Güldeste, Haz.: Sevgi Gökdemir, Ayvaz Gökdemir, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Emre, Yunus; Yunus Emre Divanı: Risaletü’n Nushiye, Tenkitli metin, Haz.: Mustafa Tatçı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Erdoğan, Bekir Sıtkı; Dostlar Başına, İstanbul 1965.
Erman, Nüzhet; Anadolu 1970, Ceylân Yayınevi, İstanbul 1970.
Ersoy, Mehmet Âkif; Safahat, Haz.: Orhan Akay, Mustafa İsen, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1991.
Ertepınar, Coşkun; Şiir İkliminde Bir Ömür (Hepsi bir arada), Ankara 1995.
Ertürk, Selâhattin; Kükreyiş, 2. Baskı, Tanrıdağı Yayınevi, İstanbul 1952.
Fikret, Tevfik; Rübab-ı Şikeste ve Bütün Eserleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Bozkurtların Destanı, Ötüken Neşriyatı, İstanbul 1972.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Destanlar Burcu, İstanbul 1990.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Destanlarda Uyanmak, Cenk Yayınları, İstanbul 1984.
Gökalp, Ziya; Kızılelma, Haz.: Hikmet Tanyu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
Gözler, H. Fethi; Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, Defne Yayınları, Ankara 1964.
Gülahmedoğlu, Azmi; Yemin, İstanbul 1952.
Güldeste: Türk Edebiyatından Seçilmiş Beyit ve Mısralar, Ankara 1991.
Güleç, Azmi; Ağustos Güneşi, Destan, Defne Yayınları, Ankara 1967.
Güleç, Azmi; Azmi’den Rubailer, Defne Yayınları, Ankara 1970.
Güleç, Azmi; Fetih Yıldızı, Destan, Ankara 1958.
Güleç, Azmi; Kapısız Sokaklar, Ankara 1962.
Halıcı, Feyzi; Yaşama Sevinci, Ankara 1983.
Halk Şiiri Antolojisi, Haz.: Eflâtun Cem Güney, 6. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul 1980.
Hamasî Türk Şiiri Antolojisi, Haz.: Fahri Ersavaş, Ankara 1965.
Hatemî, Hüsrev; Bütün Şiirler, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1990.
İnal, Ayhan; Ölümsüzlük Türküsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Haz.: Necmettin Halil Onan, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1991.
Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Haz.: Necat Birinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1989.
Kahramanlık Şiirlerimizden Bir Demet, Der.: Dursun Yasa, Ankara 1984.
Kanık, Orhan Veli; Bütün Şiirleri, 34. Baskı, Adam Yayınevi, İstanbul 1991.
Kansu, Ceyhun Âtuf; Sakarya Meydan Savaşı, Destan, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Kaplan, Mehmet; Şiir Tahlilleri, 11. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karacaoğlan; Bütün Şiirleri, Haz.: Cahit Öztelli, Milliyet Yayın Ltd. Şti., İstanbul 1978.
Karakoç, Abdürrahim; Vur Emri, 15. Baskı, Ocak Yayınevi, Ankara 1990.
Kemal, Yahya; Kendi Gök Kubbemiz, 8. Baskı, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1987.
Kıbrıs Şiirleri Antolojisi, Der.: Fahri Ersavaş, İlaveli 2. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1965.
Kısakürek, Necip Fazıl; Çile, 18. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1992.
Kısakürek, Necip Fazıl; Şiirlerim, Fatih Yayınevi, İstanbul.
Köprülü, M. Fuat; Türk Saz Şairleri, Millî Kültür Yayınları, Ankara 1962.
Körüklü, Refet; Hani, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Kuntay, Mithat Cemal; Türk’ün Şehnamesinden, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Kutkan, Şevket; Kayının Rüyası, Toprak Dergisi, İstanbul 1960.
Külebi, Cahit; Bütün Şiirleri, 5. Baskı, Adam Yayınevi, İstanbul 1992.
Memleket Şiirleri Antolojisi, Haz.: Osman Attilâ, Selek Yayınevi, İstanbul 1958.
Namık Kemal’in Şiirleri, Tert. ed.: Vasfi Mahir Kocatürk, 3. Baskı, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1966.
Necatigil, Behçet; Bütün Şiirleri, Cem Yayınevi, İstanbul 1991.
Orhon, Orhan Seyfi; Şiirler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Oyat, Fazıl; Türk Yiğitlemesi, Ankara 1960.
Özdemir, Nurettin; Yağmur Sonrası, İstanbul Yayınevi, İstanbul 1955.
Sâmanoğlu, Gültekin; Alacakaranlık, Hisar Yayınları, Ankara 1970.
Seçilmiş Millî Şiirler Antolojisi, Der.: Hakan Altıner, Bakış Yayınları, İstanbul 1982.
Sefercioğlu, M. Nejat; Divançe-i Seferî, İstanbul 1997.
Şatıroğlu, Âşık Veysel; Dostlar Beni Hatırlasın, Bütün Şiirleri, 9. Baskı, Der.: Ümit Yaşar Oğuzcan, Özgür Yayın-Dağıtım, İstanbul 1991.
Şiir Defteir; Yunus Emre’den bugüne kadar Türk edebiyatının her çeşitten en güzel şiirleri. Der.: Vasfi Mahir Kocatürk, 7. Baskı, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1965.
Şiirle Selam; Antoloji. Haz.: Şükrü Elçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Bütün Şiirleri, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1981.
Tarancı, Cahit Sıtkı; Otuzbeş Yaş, Bütün Şiirleri, Der.: Âsım Bezirci, 7. Baskı.
Tarhan, Abdülhak Hâmid; Bütün Şiirleri, Haz.: İnci Enginün, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Tevetoğlu, Fethi; Türklüğe Kurban.
Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, Haz.: Cemil Yener, 2. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989.
Uşaklı, Ömer Bedrettin; Bütün Şiirleri, Der.: İnci Enginün, Türk Dil Kurumu, Ankara 1988.
Vahabzade, Bahtiyar; Gün Var Bin Aya Değer, Nil Yayınevi, İzmir 1993.
Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Haz.: Faruk K. Timurtaş, 3. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
Yurdakul, Mehmet Emin; Türk Sazı, Atlas Kitabevi, İstanbul.
Yurt Duyguları, Antoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990.
Zorlutuna, Halide Nusret; Ellerim Bomboş, Kür Yayınları, İstanbul 1967.