Milliyetçiliğe Karşı İdeolojiler ve Faaliyetler

Altaylı, Enver; Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti, Yeni Yayınlar, İstanbul 1980.
Arıç, Sabahattin; Masonların Dünyası, Tekin Yayınevi, İstanbul.
Atilhan, Cevat Rıfat; Türk, İşte Düşmanın, Uğur Yayınları, İstanbul 1971.
Atsız; İçimizdeki Şeytan; En Sinsi Tehlike, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Ayverdi, Samiha; Misyonerlik Karşısında Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969.
Battal-Taymas, Abdullah; Rus İhtilalinden Hâtıralar, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1968.
Beer, Marx; Sosyalizm ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi, İstanbul 1965.
Buğra, Mehmet Emin; Taşkent Konferansının İçyüzü ve Komünist Memleketlerdeki Yazarların Durumu, Ankara 1959.
Cronyn, George W; Komünizm Hakkında Tafsilât: 200 Soru ve Cevapları, Der.: Howard Oiseth, Ankara 1963.
Çağatay, Tahir, Kızıl Emperyalizm, İstanbul 1967.
Darendelioğlu, İlhan E.; Türkiye’de Komünist Hareketleri, 2 Cilt, Toprak Dergisi, İstanbul 1963.
Demokratik Düzen Komünist Metodlarla Nasıl Bozulur?, Ankara 1965.
Dilas, Milovan; Stalin’le Konuşmalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Dilas, Milovan; Yeni Sınıf: Komünist Sistemin Bir Tahlili. Çev.: Sedat Umran, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.
Crossman, Richard; Aldatan Put, Çev.: Emine Gedik, Tur Yayınları, Ankara.
Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri; İktisat Sosyolojisi Bakımından Sosyalizm, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,İstanbul 1965.
Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri; Sosyalizm; Eflâtun’dan Marks’a Kadar, İstanbul 1965.
Ford, Henry; Beynelmilel Yahudi, Serdengeçti Neşriyatı, Ankara 1961.
Garaudy, Roger; Siyonizm Dosyası, Türkçesi: Nezih Uzel, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Garaudy, Roger; Sosyalizmin Büyük Dönemeci, Milliyet Yayınları, İstanbul 1970.
Gün, Nuri İzzet; Masonluk ve Masonlar, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1968.
Hayıt, Baymirza; Komünizm ve Türk Dünyası.
Hudson, G.F.; Komünizmin Elli Yılı: Teori ve Pratik, 1917-1967. Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara 1969.
Jeholotsev, A.: Çin Kültür İhtilâlinin İçyüzü.
Johussain, André; İhtilalin Kanunu.
İkiz, M. Lütfi; Komünist Hücrelerinin Faaliyeti, İstanbul 1963.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Rus İnkılâbı.
Kırşehirlioğlu, Erol; Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri.
Kısakürek, Necip Fazıl; Hesaplaşma. Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Kısakürek, Necip Fazıl; Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık; Çepçevre, 2. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Kısakürek, Necip Fazıl; Türkiye’de Komünizma ve Köy Enstitüleri, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1962.
Komünist Darbeleri ve Karşı Tedbirler, Der.: Cevdet San, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1965.
Komünizme Karşı Hürriyet, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1965.
Komünizmin Anatomisi, Çev.: Muzaffer Soysal, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1963.
Komünizmle Mücadelede Türk Düşünürleri, Haz.: Yılmaz Şakarcan, Türkiye Komünizmle Mücadele Gazetesi, İstanbul 1967.
Krenshenkov, Vitor; Hürriyeti Seçtim.
Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran; Türkiye’ye Yönelik Etnik İddialara Dayalı Bölücü Faaliyetler, İstanbul 1991.
Kutluay, Yaşar; Siyonizm ve Türkiye, Selçuk Yayınevi, Konya 1967.
Lasky, Victor; Çirkin Rus, Çev.: Turhan Sadi Selen, Yarın Yayınları, Ankara 1966.
Lederer, W. J. ve E. Burdick; Çirkin Amerikalı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Lederer, W. J. ve E. Burdick; Kızıl Karıncalar, Göktuğ Yayınevi, İstanbul 1971.
Loh, Robert ve Humprey Evans; Kızıl Çin’den Neden Kaçtım? Çev.: Cevdet San, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara 1969.
Löker, Erhan; Bir Gün Sovyet Rusya Yıkılırsa, Ankaa İçtimaiyat Enstitüsü, Ankara.
Marschalko, Louis; Yahudi, Terc.: Cüneyt Emiroğlu, Sebil Yayınevi, İstanbul 1971.
Marx, Karl; Kapital, Çev.: Mahmut Selek, 1966.
Mussolini, Benito; Faşizm Nedir?, Bedir Yayınevi, İstanbul.
Oraltay, Hasan; Hürriyet Uğrunda: Doğu Türkistan Kazak Türkleri, İzmir 1961.
Orwel, George; Hayvan Çiftliği, İstanbul 1954.
Öke, Mim Kemal; Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar: İhanetler, Komplolar, Aldanmalar, Çağ Yayınevi, İstanbul 1991.
Özcan, Salih; Siyonizmin Gayeleri, Hilâl Yayınları, Ankara 1961.
Özdek, Refik; Vietnam Çıkmazı, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Öke, Mim Kemal; II. Abdülhamit, Siyonistler ve Filistin Meselesi, Kervan Yayınları, İstanbul 1981.
Privalov, Victor; Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Kısa Tarihi. Türkçesi: Yusuf Kerim, 2. Baskı, Tarihsel Yayıncılık, İstanbul 1992.
Rişvanoğlu, Mahmut; Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1992.
Quessant, Marsel; Karagömlekliler İhtilali, Çınar Yayınevi, Ankara.
Safa, Peyami; Kızıl Çocuğa Mektuplar, 3. Baskı, Millî Ülkü Yayınevi, Konya.
Safa, Peyami; Mahutlar!, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Safa, Peyami; Sosyalizm, Bâbıâli Yayınevi, İstanbul 1961.
Safa, Peyami; Sosyalizm, Marksizm, Kominzm. Derl.: Ergun Göze ve Nevzat Kösoğlu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1971.
San, Cevdet; Komünist Darbeleri ve Karşı Tedbirler, Ankara 1965.
Sanay, Eyyüp; Marksizmin Din Politikası, Ocak Yayınevi, Ankara.
Sançar, Nejdet; Gizli Komünist Belgeleri, Afşın Yayınları, Ankara 1966.
Sançar, Nejdet; Kızıl Cennet Masalı, 1950.
Sançar, Nejdet; Komünist Nedir?, 1950.
Sançar, Nejdet; Türk, Moskof, Komünist, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Sayılgan, Aclan; İnkâr Fırtınası, İstanbul 1962.
Sayılgan, Aclan; Komuna. Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1968.
Sayılgan, Aclan; Soldaki Çatlaklar, 1924-1966; Türk Sollarında Revizyonizmden İhtilâlci Sosyalizme, Uygar Yayınları, Ankara 1966.
Sayılgan, Aclan; Sol’un 94 Yılı, 1967.
Sayılgan, Aclan; SSCB Marksist Diyalektiğinin Sonu: Siyaset Bilimi Açısından Bir Değerlendirme, Ankara 1986.
Schoenan, Ralph; Siyonizmin Gizli Tarihi, Kardelen Yayınları, İstanbul 1992.
Schumpeter, Joseph A.; Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Çev.: Tunay Akoğlu, Varlık Yayınevi, İstanbul 1968.
Sevinç, Necdet; Ordular, Masonlar, Komünistler, İstanbul 1971.
Shirer, William; Nazi İmparatorluğu, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul.
Sorel, Georges; Marksizme Eleştiriler, Yaklaşımlar, Çev.: Alev Türker, Sokak Yayınları, İstanbul 1985.
Suver, Akkan; Komünizm. 4. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Sükan, Şinasi; Türkiye Cumhuriyeti Dışındaki Türk Toplulukları, Orkun Yayınları, Ankara 1961.
Swartz; Komünistlerin Söylediklerine İnanılabilir mi?
Tanyu, Hikmet; Niçin Komünist Oluyorlar? Serdengeçti Neşriyatı, Ankara 1958.
Tanyu, Hikmet; Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1976.
Tevetoğlu, Fethi; Faşist Yok, Komünist Var. 2. Baskı, Komünizmle Mücadele Yayınları, Ankara.
Tevetoğlu, Fethi; Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, 1910-1960. Komünizmle Mücadele Yayınları, Ankara 1967.
Topçu, Nurettin; Komünizm Karşısında Yeni Nizam, Milliyetçiler Derneği, İstanbul 1960.
Turan, Osman; Komünizm ve Ahlâk Buhranı.
Turan, Orhan; Türkiye’de Komünizmin Kaynakları ve Kültür İhtilâli. 4. Baskı, Nakışla Yayınevi, İstanbul 1980.
Uygur, Ziya; İnkılâplar, İhtilâller ve Siyonizm, İstanbul 1968.
Ülken, Hilmi Ziya; Tarihî Maddeciliğe Reddiye, İstanbul Kitabevi, İstanbul.
Weingast, David E.; Komünizmin İç Yüzü, Çev.: Necmeddin Sefercioğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1977.
Yalçın, Aydın; Türk Komünizmi Üzerinde Bazı Gözlemler, Ankara 1977.
Yetkin, Çetin; Türkiye’de Soldaki Bölünmeler, Toplum Yayınları, İstanbul 1970.
Yılanlıoğlu, İsmail Hakkı; Üç Büyük Tehlike: Masonluk, Komünizm, Siyonizm, İstanbul 1968.