Millet – Milliyetçilik – Türkçülük – Ülkücülük

Ağaoğlu, Ahmed; Kuvayı Milliye Ruhu, İstanbul 1944.
Akçura, Yusuf; Türkçülük, Toker Yayınevi, İstanbul.
Akçura, Yusuf; Yeni Türk Devletinin Öncüleri, Haz. Nejat Sefercioğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Akdemir, Rıza; Türk Gençliğine Mektuplar, 2. Baskı, Deryâ Yayınevi, İstanbul 1979.
Arık, Remzi Oğuz; Coğrafyadan Vatana, 3. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1986.
Arık, Remzi Oğuz; İdeal ve İdeoloji, Burhan Kitabevi, İstanbul 1965.
Arık, Remzi Oğuz; Köy Kadını; Memleket Parçaları, Hareket Yayınevi, İstanbul 1967.
Arık, Remzi Oğuz; Meseleler, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Arık, Remzi Oğuz; Milliyetçilik, Hareket Yayınevi, İstanbul 1974.
Arık, Remzi Oğuz, Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Arsal, Sadri Maksudî, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul 1965.
Arvasi, S. Ahmet; İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1965.
Arvasi, Seyit Ahmet; Türk-İslâm Ülküsü 1-2-3, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihî Temeller, Haz. İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Saray, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1983.
Atsız; Çanakkale’ye Yürüyüş, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Atsız; Makaleler, 4 Cilt, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Atsız; Türk Ülküsü, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Aynî, Mehmed Ali; Milliyetçilik, İstanbul.
Baltacıoğlu, İsmail Hakkı; Türke Doğru, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1994.
Baydur, Mithat; Milliyetçilik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul.
Cansever, Hasan Ferit; Türkçülük Nedir?, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Türklük Meseleleri, 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1983.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Türklük ve Müslümanlık, Okat Yayınevi, İstanbul 1959.
Darendelioğlu, İlhan Egemen; Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri, Toker Yayınevi, İstanbul 1968.
Dündar, Gülsün; Türkçülüğün Alfabesi, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Erdem, Galip; Mektuplar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1979.
Erdem, Galip; Sosyalizm ve Milliyetçilik Üzerine Mektuplar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1975.
Erdem, Galip; Suçlamalar, I: Faşizm, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1975.
Erdem, Galip; Suçlamalar, II: Irkçılık, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Erdem, Galip; Ülkücünün Çilesi, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1976.
Eroğlu, Hamza; Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1992.
Ertürk, Selâhattin; Türkçülük Nedir?, İstanbul 1955.
Erverdi, Ezel, Dursun Özer ve Ahmet Debbağoğlu, Türk Milliyetçiliği ve Batılılaşma, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1979.
Georges-Gaulis, Berthe; Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği, Çev.: Cenap Yazansoy, Rado Yayınları, İstanbul 1981.
Güngör, Erol; Dünden Bugünden Tarih, Kültür, Milliyetçilik, 4. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988.
Güngör, Erol; Kültür Değişmeleri ve Milliyetçilik, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1984.
Güngör, Erol; Türk Kültürü ve Milliyetçilik; Ötüken Neşriyat, İstanbul 1978.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Milliyetçilik, Ülkücülük, Aydınlar, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Henry, Paul; Milliyetler Meselesi, Terc.: Fehmi Baldaş, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1939.
Heyd, Uriel; Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Çev.: Kadir Günay, Kültür Bakanlığı, Ankara 1979.
İslâm Dünyası ve Milliyetçilik; Editör: Ghayasudin. Türkçesi: Taha Cevdet, Pınar Yayınevi, İstanbul 1991.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Kaplan, Mehmet; Büyük Türkiye Rüyası, İstanbul 1969.
Kaplan, Mehmet; Nesillerin Ruhu, 5. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karaca, Kurt; Milliyetçi Türkiye: Milliyetçi-Toplumcu Düzen, Çınar Yayınevi, Ankara 1970.
Kavgamız Türkçülük Kavgası, Der. Faruk Çil, 2. Baskı, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., 1990.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Mefkûre ve Türkçülük, Der.: İbrahim Otar, Emel Yayınları, İstanbul 1965.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Ülkü ve Türkçülük, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Kohn, Hans; Türk Milliyetçiliği, Çev.: Ali Çetinkaya, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1944.
Kolukısa, Enver; Dinde Türkçülüğe Dönüş, Ankara 1970.
Kuran, Ercüment; Türkiye’nin Batılılaşma ve Millî Meseleler, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1995.
Kushner, David; Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, 1876-1908. Çev.: Şevket Serdar Türet, Rekin Ertem, Fahri Erdem, Kervan Yayınları, İstanbul 1979.
Kürkçüoğlu, Kemal Edip; Din ve Milliyet, Diyanet İşleri Reisliği, Ankara 1956.
Löker, Erhan; Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Ankara Altınışık Yayınları, Ankara 1952.
M. Ali Tevfik; Turan’lının Defteri, Kamer Yayınevi, İstanbul.
Mehmet İzzet; Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, Haz.: Halil Açıkgöz, 3. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981.
Mende, Gerhand von; Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, Çev.: Fethi Tevetoğlu, Aziz Alpaut, Ankara 1966.
Milliyetçi Türkiye’ye Doğru, İstanbul 1969.
Milliyetçiler Büyük İlmî Kurultayı, 3, 1978, İstanbul, Tebliğler, Açıklamalar, Müzakereler, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1980.
Milliyetçiler Büyük İlmî Kurultayı 4, 1987, İstanbul. Yeni Bir Yüzyıla Girerken Türk-İslâm Görüşünde Meselelerimiz, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1988.
Müftüoğlu, Rıza; Siyasette Yeni Boyut: Milliyetçilik, İstanbul 1994.
Orkun, Hüseyin Namık; Türkçülüğün Tarihi, Berkalp Kitabevi, Ankara 1944.
Öcal, Cemal Oğuz; Herşey Vatan İçin; Eskişehir 1953.
Ömer Seyfeddin; Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, Göktuğ Yayınevi, İstanbul 1971.
Ömer Seyfeddin; Turan Devleti, 3. Baskı, Su Yayınevi, İstanbul 1980.
Ömer Seyfeddin; Yarınki Turan Devleti, Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1971.
Ömer Seyfeddin; Türklük Ülküsü, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1990.
Öner, Sakin; Ülkücü Hareketin Meseleleri, Toker Yayınevi, İstanbul.
Özgedik, Orhan; Gökalp: Tanrı Türk’ü Korusun, Burhan Basım ve Yayınevi, İstanbul 1951.
Özkaya, İnayetullah; Osmanlı İçinde ve Dünya Milletleri Arasında Türk Milleti, İstanbul 1952.
Safa, Peyami; Nasyonalizm, Bâbıâli Yayınevi, İstanbul 1961.
Sançar, Nejdet; Afşın’a Mektuplar, Afşın Yayınları, Ankara 1963.
Sançar, Nejdet; Hasan Âli ile Hesaplaşma.
Sançar, Nejdet; İsmet İnönü ile Hesaplaşma, İstanbul 1971.
Sançar, Nejdet; Türk Kahramanları, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Sançar, Nejdet; Türkçülük Üzerine Makaleler, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Sançar, Nejdet; Türklük Sevgisi, Tanrıdağı Yayınları, İstanbul 1952.
Sarınay, Yusuf; Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi ve Türk Ocakları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1994.
Seferoğlu, Şükrü Kaya ve Hayri Başbuğ; Millet ve Millî Birlik Bilinci, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Sevinç, Necdet; Yazarını Kurşunlatan Yazılar, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Sevinç, Necdet; Genç Ülkücüye Notlar, 2. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Tanyu, Hikmet; Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, İlv. 2. Baskı, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1981.
Tanyu, Hikmet; Türk Gençliğinin Kükreyişi, Ankara 1947.
Tanyu, Hikmet; Türkçülük Davas ve Türkiye’de İşkenceler, Kayseri 1950.
Tanyu, Hikmet; Türkçülük ve Gerçek Demokrasi, İstanbul 1945.
Tanyu, Hikmet; Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği, İstanbul 1962.
Tatlısu, Mustafa; Milliyetçiliğimizin Meseleleri ve Kurtuluş Yolumuz, İstanbul 1970.
Temir, Ahmet; Milliyet Ülküsü İçinde Bilim ve Eğitim, Orkun Yayınevi, Ankara 1961.
Toker, Yalçın; Milliyetçiliğimizin Kaynakları, Toker Yayınevi, İstanbul.
Toplu, Abülhâdi; Anayasada Milliyetçilik Mücadelesi: 27 Mayıs ve Kurucu Meclisin Perde Arkası, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Tuğcugil, Ayhan; Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi: Teori. 8. Baskı, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1980.
Türk, Cezmi; Dünyanın Çatısı Turan ve Rus Kafası, Toprak Yayınevi, İstanbul 1964.
Türk, Cezmi; Milliyetçilik Anlayışımız ve Komünistlik, Toprak Dergisi,İstanbul 1959.
Türkçülük Armağanı, Akademi Kitabevi, İzmir.
Türkdoğan, Orhan; Niçin Milletleşme? Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; Basılan Kervanımız, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; 1944 Milliyetçilik Olayı, 9. Baskı, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkeş, Alparslan; Dokuz Işık ve Türkiye, Ankara 1977.
Türkeş, Alparslan; Gönül Seferberliğine, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1977.
Türkeş, Alparslan; Kahramanlık Ruhu, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık, İstanbul 1978.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık: Milliyetçilik, Dokuz Işık Yayınevi, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; Temel Görüşler, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1975.
Türkeş, Alparslan; Türkiye’nin Meseleleri, 6. Baskı, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkkan, Reha Oğuz; İleri Türkçülük ve Partiler, Raif Zaimler Kitabevi, İstanbul 1946.
Türkkan, Reha Oğuz; Tabutluktan Gurbete, 3. Baskı, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türkkan, Reha Oğuz; Türk Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türkkan, Reha Oğuz; Yükselen Milliyetçilik, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türklük ve İslâmiyet, Adana Türkocağı, Adana 1966.
Uğurtekin, Lâtif; 12 Eylül ve Ülkücü Hareket, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ulucan, Burhan; 12 Eylül ve Ülkücüler, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ünal, Tahsin; Milliyet Üzerine Düşünceler, Ankara 1961.
Ünal, Tahsin; Türklüğün Sembolü Bozkurt, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Yaşarbaş, Enver; Ülkücünün El Kitabı, Kamer Yayınevi, İstanbul 1966.
Yüksel, Osman (Serdengeçti); Bu Millet Neden Ağlar?, İlaveli 7. Baskı, Millî Ülkü Yayınları, Konya 1986.
Yüksel, Osman (Serdengeçti), Türklüğün Perişan Hâli, Serdengeçti Neşriyatı, Ankara.
Ziya Gökalp; Türkçülüğün Esasları, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.
Ziya Gökalp; Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Sadeleştiren Yalçın Toker, 2. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1992.