Hikayeler

Ağaoğlu, Samet; Katırın Ölümü, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul 1965.
Bugünkü Dille Dede Korkut, Haz.: Orhan Şaik Gökyay, Remzi Kitabevi, İstanbul 1963.
Buğra, Tarık; Hikâyeler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Çokum, Sevinç; Onlardan Kalan, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Çokum, Sevinç; Rozalya Ana, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Dede Korkut Kitabı, Haz.: Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu, Ankara 1989.
Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler: Yazarlar, Eserleri, Kaynaklar. 2. Baskı, İstanbul 1983.
Esendal, Memduh Şevket; Otlakçı, 5. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1989.
Güntekin,Reşat Nuri; Tanrı Misafiri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1970.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Yeni Bir Dünya, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek, Haz.: Zeynep Kerman, Sadık K. Tural, M. Kayahan Özgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Kaplan, Mehmet; Hikâye Tahlilleri, 4. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karakoç, M. Sezai; Hikâyeler, 2 C., 2. Baskı, Diriliş Yayınevi, İstanbul 1988.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Millî Savaş Hikâyeleri, Haz.: Atillâ Özkırımlı, İletişim Yayınevi, İstanbul 1990.
Karay, Refik Halit; Gurbet Hikâyeleri, 9. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988.
Kemal, Orhan; Önce Ekmek, 4. Baskı, Tekin Yayınevi, Ankara 1988.
Kemal, Yahya; Siyasî Hikâyeler, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1968.
Kısakürek, Necip Fazıl; Hikâyelerim, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1983.
Kutlu, Mustafa; Yokuşa Akan Sular, Dergâh Yayınevi, İstanbul.
Müftüoğlu, Ahmet Hikmet; Çağlayanlar, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Seyfeddin, Ömer; Bütün Eserleri, 2 C., Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Tahir, Kemal; Göl İnsanları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Taner, Haldun; Hikâyeler, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Taner, Haldun; Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Bilgi Yayınevi, Ankara.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Hikâyeler, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Tevfikoğlu, Muhtar; Hikâyeler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Türk Edebiyatında Kahramanlık Hikâyeleri, Antoloji. Der.: Şemsettin Kutlu, İstanbul 1981.
Türk Hikâye Antolojisi, Haz.: Seyit Kemal Karaalioğlu, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Yılmaz, Durali; Akrebin Dansı, Yedi İklim Yayınevi, İstanbul 1989.