Denemeler

Ahmet Haşim; Bize Göre; Gurebâhânei Lâklâkân; Frankfurt Seyahatnamesi. Haz. Mehmet Kaplan, 2. Baskı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1989.
Asya, Ârif Nihat; Kökler ve Dallar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Başgil, Ali Fuat; Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Çınarlı, Mehmet; Halkımız ve Sanatımız, Hisar Yayınları, Ankara 1970.
Dağcı, Cengiz; Yansılar, 5 C., Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988-1994.
Gemuhluoğlu, Fethi; Dostluk Üzerine, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1978.
Göze, Ergun; Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1989.
Gökalp, Ziya; Çınaraltı Konuşmaları, Diyarbakır’ı Tanıtma ve Kültür Derneği, Ankara 1966.
Işınsu, Emine; Dost Dost Diye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1995.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Ankara. Haz.: Atillâ Özkırımlı, 8. Baskı, İletişim Yayınevi, İstanbul 1991.
Kemal, Yahya; Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1971.
Meriç, Cemil; Kültürden İrfana, İnsan Yayınevi, İstanbul 1986.
Meriç Cemil, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İletişim Yayınları, İstanbul 2000
Meriç Cemil, Işık Doğudan Gelir, İletişim Yayınları, İstanbul 2008
Nazif, Süleyman; Batarya ile Ateş, Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1969.
Özdek, Refik; Ocağımız Sönmesin, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Bilimden Damlalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Gözyaşı Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Zihniyet İnkılâbı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Beş Şehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara 1985.
Tanrıöver, Hamdullah Suphi; Günebakan, Haz.: Fethi Tevetoğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Türkeş, Alparslan; Kahramanlık Ruhu, İstanbul.