Biyografik Eserler

Acaroğlu, M. Türker; En Ünlü Dünya Yazarları: Hayatları, Sanatları, Eserleri, Kaya Yayınevi, İstanbul 1988.
Acaroğlu, M. Türker; Ozanlar ve Yazarlar, 3. Baskı, Örgün Yayınları, İstanbul 1982.
Atagün, S. İrfan; Osmanlı Padişahları, İhlâs A.Ş., İstanbul 1983.
Ayda, Âdile; Böyle İdiler Yaşarken, Ankara 1984.
Ayvazoğlu, Beşir; Defterimde 40 Suret, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihinde Âbide Şahsiyetler, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1987.
Babinger, Franz; Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev.: Coşkun Üçok, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982.
Çankaya, Ali; Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı) 1759- 1967, 8 C., Ankara 1968-1971.
Çubukçu, İbrahim Agâh; İslâm Düşünürleri, Geniş. 2. Baskı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara 1983.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal; Son Asır Türk Şairleri.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal; Son Sadrazamlar, 3. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1982.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Edebiyatımızda Şair ve Yazarlar, 3. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Resimli Türk Edebiyatçıları Sözlüğü, Geniş. 2. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1982.
Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 5. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1984.
Tevetoğlu, Fethi; Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; Kahramanlar Geçiyor, 8. Baskı, 4 C., İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
İsa Yusuf Alptekin hakkında;
Türklük Mücahidi İsa Yusuf; Haz.: Altan Deliorman, Abdülkadir Donuk, İsa Kocakaptan, Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, İstanbul 1991.
Remzi Oğuz Arık hakkında;
Çongur, H. Rıdvan; Remzi Oğuz Arık, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
Ârif Nihat Asya hakkında;
Öner, Sakin; Ârif Nihat Asya, Toker Yayınevi, İstanbul 1979.
Atatürk hakkında;
Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, 11. Baskı, 3 C., Remzi Kitabevi, İstanbul 1992.
Egeli, Münir Hayri; Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk, Haz.: İlhan E. Darendelioğlu, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1961.
Atsız hakkında;
Atsız ve Türk Ülküsü: Hayatı, Eserleri, Ülküsü, Der.: Cengiz Mete, Baysan Basım-Yayın, İstanbul 1990.
Deliorman, Altan; Tanıdığım Atsız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1978.
Öner, Sakin; Nihal Atsız, Gözden geçirilmiş 2. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1988.
Sertkaya, Osman F.; Hüseyin Nihal Atsız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Suver, Akkan; Nihal Atsız, 5. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Baymirza Hayıt hakkında;
Doğumunun 65 Yaşında Dr.Baymirza Hayıt: Hayatı ve Eserleri. Haz.: Mehmet Saray, İstanbul 1983.
Necip Fazıl Kısakürek hakkında;
Kısakürek,Necip Fazıl; Bâbıâli. Otobiyografi, 3. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Rıza Nur hakkında;
Nur, Rıza; Hayat ve Hatıralarım, 3 C., İşaret Yayınları, İstanbul 1992.
Sevenlerin Kalemiyle Rıza Nur; Haz. Ziya Yücel İlhan, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1962.
Hamdullah S. Tanrıöver hakkında;
Tevetoğlu, Fethi; Hamdullah Suphi Tanrıöver, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
Dündar Taşer hakkında;
Z.N.; Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi, Hasret Yayınları, Ankara 1979.
Alparslan Türkeş hakkında;
Turgut, Hulûsi; Türkeş’in Anıları: Şahinlerin Dansı, Yalnız Kurt Yayın-Dağıtım, İstanbul 1996.
Yahya Kemal hakkında;
Ayvazoğlu, Beşir; Eve Dönen Adam: Yahya Kemal, Birlik Yayınevi, Ankara 1985.
Ziya Gökalp hakkında;
Baltacığlu, İsmail Hakkı; Ziya Gökalp, Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği, İstanbul 1966.
Erişirgil, Emin; Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
Tanyu, Hikmet; Ziya Gökalp’in Kronolojisi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Tahsin Ünal hakkında;
Güler, Ali; Dr. Tahsin Ünal; Hayatı, Eserleri, Kişiliği ve Düşünceleri, Berikan Yayınları, Ankara 2001.