Araştırma ve İncelemeler

Akgül, Suat; Dersim İsyanları ve Seyit Rıza, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Akgül, Suat; Org. Mustafa Muğlalı ve Van-Özalp Olayları, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Arvasi S. Ahmed; Doğu Anadolu Gerçeği, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2008.
Başbuğ, Hayri; Kürt Türkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984.
Çay, Abdülhalûk; Her Yönüyle Kürt Dosyası, Turan Yayıncılık, İstanbul.
Emircan, Abdülali ve Mehmet Emin Gerger; Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti, Cemre Yayınevi, İstanbul 1992.
Erer, Tekin; Kürt Meselesi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Eröz, Mehmet; Kürtlerin Menşei ve Türkmenlerin Kürtleşmesi, Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği, İstanbul 1966.
Gökalp, Ziya; Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, Haz.: Şevket Beysanoğlu, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1992.
Güler, Ali; Rakamlarla Azınlıklar, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Koçaş, Sadi; Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, Kastaş Yayınevi, İstanbul.
Osmanlı ve Ermeni Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, Haz.: Halil Kemal Türközü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982.
Parmaksızoğlu, İsmet; Tarih Boyunca Türkkürtleri ve Türkmenler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Seferoğlu, Ş., Kaya ve H. Kemal Türközü; 101 Soruda Türklerin Kürt boyu, türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982.
Süslü, Azmi; Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, Ankara 1987.
Toplu, Abdülhâdi; SHP Raporu Üzerine Kürt Sorununa Dair Tenkitlerim, Ankara 1991.
Taneri, Aydın; Türkistanlı Bir Türk Boyu: Kürtler; Kürtlerin Kökeni, Siyasî, Sosyal ve Kültürel Hayatları, 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Yaşarbaş, Enver; Ermeni Terörünün Tarihçesi, Petek Yayınları, İstanbul 1984.