Tarihte Yörükler

Osmanlı Türk Cihan Devleti, tüm Balkanlar’da elde ettiği topraklara sahip olunması için Türkmen/Yörükleri göndermiş ve görevlendirmiştir.

Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen addır. Bunlara, Türkmenler adı da verilir. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” gibi mânâları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” kelimesi de kullanılır. Umumî olarak konar-göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu ad, daha çok yarı-göçebe Oğuz boyları için alem (özel ad) olmuştur.

Anadolu’nun Türkleştirilmesi sırasında, Oğuz boyları, Anadolu topraklarının her tarafına yayıldı. Bir kısmı yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı da yarı-göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anıldı. Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra, Yörüklerin önemli bir bölümü de Rumeli’ye göç ettirildi.

Yörükler’in başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi idi çünkü göç sırasında küçükbaş hayvanlarla yer değiştirmek daha kolaydır. Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle “Karakeçili”, “Sarıkeçili” gibi koyun ve keçi sözcüklerini barındırırlar.

                Tarihte Yörüklerle ilgili görseller:


Kategorisi: Türk Dünyasından Haberler

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter