Müebbet Bir Ülke – Emin Açar

Türkistan… Doğuda Kingan Dağlarından, batıda Hazar Denizi’ne; kuzeyde Altay dağlarından , güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları’nda Türk milletinin töresinin hakim olduğu anayurt. Türk’ün kanının bozkurtla buluştuğu diyar. Türkistan bozkırlarında at koşturan Türk’ün Türeyiş destanıyla türeyip; dünyayı dize getirdiği toprak…

Orta Asya (Türkistan), Türk milletinin anayurdudur . Anav Kültürü’nden de anlaşılabileceği gibi Türkistan da M.Ö.5000’lere dayanan köklü bir geçmişimiz vardır. Türklerin kurduğu askeri ve idari medeniyet bütün Türk devletlerine örnek olmuştur . Başkent Ötüken’de kurulan devlet ; dünyayı dize getirmiş ; huzur istiyorlarsa Türk’e uymaları zorunda olduklarını göstermişlerdir. Metehan atanın Çin’e ,Çin Seddi’ni yapmak zorunda bırakması gibi…

Çin , Moğol baskıları , şiddetli kışlar ve kuraklık , salgın hastalıklar gibi sebepler ; göç ettirmek zorunda bıraksa da Türkistan’dan vazgeçmemiş , anayurda Gök-Türk’lerle geri dönmüşüzdür. Çünkü Orta Asya bizim otağımız, Ergenekon Destanımız , Bozkurt Destanımızdır.

21.yy’da Orta Asya’da yine Türkler bulunmaktadır. Komünist Çin ve geçmişte SSCB’nin baskılarına göğüs germiş ve anayurdu terk etmemişlerdir. Orta Asya’da SSCB‘nin dağılmasıyla Türkler bağımsız devletler kurmuştur . Halen de Komünist Çin’e karşı mücadeleler verilmektedir. Komünist Çin Doğu Türkistan’da Türklere baskı yaparak ; Türkleri anayurdundan etmeye çalışmaktadır. Ancak Çin’e karşı mücadeleden vazgeçilmemiştir. Bağımsızlığımıza düşkünlüğümüzü , imanımızla kavurunca mücadele son nefere kadar devam edecektir .

Orta Asya’nın bizim için bir diğer önemi ise Türklerin Turan hayalidir. Bugün Türkler , bazı kesimlerin istememesine , korkmasına , rahatsız olmasına rağmen Orta Asya’yı kapsayan Turan birliğini kurmak için çalışmaktadır. Ziya Gökalp’in de dediği gibi ‘’…müebbet bir ülkedir Turan’’. Tabii ki de öyledir . Zamanında Metehan’ın Türkleri bir arada topladığı gibi bugünde Türkler bir araya gelmelidir.Ötüken’de birleşmeliyiz. Ural-Altay dağlarında at koşturmalıyız.

Türkler varoluş mücadelesinde dış güçlere karşı birleşmelidir. Anayurdu Komünistlere yedirmemelidir.Biz Türk Milliyetçileri olarak anayurtta ki sosyal ve kültürel miraslara ,oradaki soydaşlarımıza sahip çıkmalıyız.

Ergenokon yurdun adı,
Börteçine kurdun adı,
Dörtyüz sene durdun hadi,
Çık ey yüzbin mızrağımız. Ziya Gökalp

Emin AÇAR


Kategorisi: Gündem Yazıları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter