Hüküm

Dedem Korkut der ki :
“Evet; Vardır düğün, dernek davet..
Fakat Oğuzlarda DEVLET
Olmaz dedi-kodu ile.”
“Pis sularla kir arınmaz;
Sisli günde yol görünmez.
Düşman üstüne yürünmez
Casus ile cadı ile.”
“Kuşa misâl, can dediğin;
Suya misâl kan dediğin.
Bilenir iyman dediğin
Ataların yâdı ile.”
“Er odur ki: Ün salası;
Kına girmeye palası.
Oğul hey!… Bozkurt balası
Büyütülmez dadı ile.”