Güzel Türkistan

Güzel Türkistan sana ne oldu?

Seher vaktinde güllerin soldu,

Çemenler solmuş kuşlar hem feryat

Hepsi mahzun, olmaz mı dil şad?

Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerinde

Birliğimizin sarsılmaz dağı

Ümidimizin sönmez çerağı

Birleş ey halkım, gelmiştir çağı,

Bezensin şimdi Türkistan bağı.

Davran halkım artık yeter bunca cevr ü cefalar

Bayrağını al, kalbin uyansın,

Kulluk, esaret kamilen yansın,

Kur yeni devlet düşman irkilsin

Yüce Türkistan ayağa kalksın

Kendi öz vatanının gül bahçelerinde.