Her Türk Hocalı’yı Bilmeli

  1. Bir Türk için “26 Şubat 1992” tarihi neyi ifade eder?

 

 

 

Cevap: Kalbi Türklükle atan tüm Türkler için 26.02.1992 tarihi Türklere yapılan soykırımı ifade eder. 26.02.1992 tarihi Hocalı’yı ifade eder. 26.02.1992 tarihi, Ermeniler ve Ruslar tarafından, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yapılmış soykırımı ifade eder.

 

2.    Neresidir Hocalı?

 

 

 

Cevap: Hocalı, Temeli 14. yüzyılda atılmış olup, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan ve çok sayıda tarihi-mimari eserlerle mevcut, başlı-başlına tarih kokan bir kasabadır. Seyyid Celal’in ocağı, Cahan ninenin ocağı gibi tarihi abidelerin de mevcudiyetinden anlaşılacağı üzere öz be öz Türk yurdudur Hocalı.

 

3.  “Hocalı Soykırımı” mı, “Hocalı Katliamı” mı?

 

 

 

Cevap: Hocalı’da yapılanlar tereddütsüz bir şekilde soykırımdır. Çünkü, “milli, etnik, ırkı veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etme” biçiminde tanımlanan jenosit/soykırım kavramı ile tamamen örtüşmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliam Birleşmiş Milletler jenosit anlaşmasında, jenosidin gerçekleşmiş sayılacağı koşulları sayan 2. maddesinde yer alan beş şıkkının ilk ikisi ile uyum göstermektedir. İlgili maddede, soykırımın gerçekleşmesi için bu şıklarda düzenlenen eylemlerden birinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları toplu katliam, Birleşmiş Milletler jenosit anlaşmasında jenosidi düzenleyen 2. maddenin: a) “bir grubun üyelerinin katledilmesi” ve b) “grup üyelerine bedeni ve akli açıdan ciddi biçimde zarar verilmesi” koşulları ile birebir uyuşmaktadır.

 

4.  Hocalı Soykırımı’nı kimler yaptı?

 

 

 

Cevap; Hocalı soykırımı, Ermeni güçleri tarafından, Rus 366. alayının da desteğiyle Dünyanın gözleri önünde yapıldı.

 

5.  Hocalı Soykırımı ne için yapıldı?

 

 

 

Cevap: Rusların Kafkasya’da yürüttükleri politikalar doğrultusunda, Kafkasya’da Türk Milletinin olmasını istememeleri, bu doğrultuda Ermenilerin devlet geleneğinin olmaması, Ermenilerin de, kadim Türk toprağı olan Karabağ’a göz koymaları ve bütün bunların da Rusların işine gelmesi Hocalı’da akıl almaz bir soykırımın yaşanmasına sebep oldu.

 

6.  Hocalı’ da kimler katledildi?

 

 

 

Cevap; 26.02.1992 tarihinde, Azerbaycan resmi kaynaklarına göre, Hocalı’da Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türkü nüfusu 613 kişidir. Bunlardan 83-ü çocuk, 106-sı kadın, 70-den fazlası ise yaşlılardır.

 

7.  Hocalı’da katledilen sivil insanların suçu neydi?

 

 

 

Cevap: Hocalı’da katledilen sivil insanların tek suçu vardı. O da Türk olmalarıydı.

 

8.  Hocalı’ya giden yolda, Ermenilerin amacı neydi?

 

Cevap: Hocalı’ya giden yolda Ermenilerin amacı, büyük güçlerin de yardımlarıyla, özellikle de Rus ağabeylerinin yardımlarıyla, Kuzeyi ile güneyi ile Doğu Anadolu’nu, Nahçivan’dan Genceye Karabağ da dâhil olmak üzere Azerbaycan’ı, Güney Azerbaycan’ı ve Gürcistan’ın da bir kısmını kapsayacak şekilde Büyük Ermenistan’ı kurmaktı ve bunu anayasalarında açık bir şekilde beyan etmekten de geri kalmıyorlar

 

9.  Soykırım Ermenilere mi yapıldı, yoksa Türklere mi?

 

 

 

Cevap; 19. yüzyılın sonlarından itibaren kurulan Taşnaksütyun ve Hınçak ermeni partileri tarafınca yürütülen siyaset sonucunda, Anadolu ve Azerbaycan topraklarında binlerce insan katledildi ve toplu mezarlar halinde Anadolu’da ve Azerbaycan’da kendi izlerini halen taşımaktadır. Sözde ermeni soykırımı yalanına bakarsak ise Türkler tarafından soykırıma uğramış Ermenilerle alakalı hiçbir belge, tutanak ve ya toplu mear gibi ize rastlayamayız. Türk milleti Allah’ın yarattığı hiçbir canlı varlığa soykırım yapmamıştır, yapmıyor ve yapmayacaktır. Çünkü böyle bir alçaklık bizim fıtratımızda yoktur.

 

10.   Hocalı Soykırımı’nda dünya neredeydi?

 

 

 

Cevap; Kafkasya, gerek yer altı servetleri, gerek yer üstü servetleriyle, dünyanın göz bebeklerinden biridir. Karabağ bölgesi, altın yatakları, şifalı suları ve nice diğer servetleriyle dünyaya ün salmış bir bölgedir. Bunun için de, bütün dünya, orayı nötr bir bölge haline dönüştürüp sömürme politikalarını daha rahat uygulama politikaları hedefliyorlardı. Ama bunlardan da önemlisi orda Türklerin yaşamasıydı. Dünya, 31 Mart 1918 de Bakü ve etraf illerinde yaşanan soykırımda, Doğu Türkistan’da, Türkmeneli’nde, Güney Azerbaycan’da ve her karış Türk toprağında neredeydiyse oradaydı.

 

 

 

11.   Hocalı Soykırımı bitti mi, yoksa halen devam mı ediyor?

 

 

 

Cevap: Hocalı Soykırımı halen daha devam ediyor diyebiliriz. Çünkü Hocalı’ya giriş çıkış yasak. 613 kişiden fazla kişi ölmüş mü? Bunun bile araştırmasını yapmak mümkün değildir. 1300 kişi evlerinden yurtlarından sürülmüştür ve zor şartlarda yaşıyorlar.

 

12.  Hocalı Soykırımı’nın sorumluları neden ödüllendiriliyor? (ve ya neden cezalandırılmıyor)

 

 

 

Cevap: Ermeniler kinleri kullanılarak her zaman kullanılabilen bir millettir ve tarih boyu da bu böyle olmuştur ve uşaklıklarının karşılığını da her zaman iyi almışlardır. Mesela, şu anki Ermenistan cumhurbaşkanı Serz Sarkisyan Hocalı zamanı ve bütün Karabağ savaşları zamanı Ermenistan ordusunda Şuşa’da, Hocalı’da ordu komutanıydı. Şu an ise Ermenistan cumhurbaşkanıdır.

 

13.  Türkiye neden Hocalı’yı soykırım olarak tanımıyor?

 

 

 

Cevap; Her sene Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuyu gündeme getirmesine rağmen, mevcut iktidar “soykırım” mevzusunun mecliste konuşulmasının hukuki açıdan sıkıntı çıkara bileceğini savunuyor ve bununla karşı tarafın eline koz verebiliriz diye açıklama yapıyor. Hâlbuki gerçeğe bakarsak, bu gün birçok ülkede Sözde Ermeni soykırımı hakiki soykırım olarak meclislerde tartışılıyor, hatta kabul bile ediliyor. Mesela, “medeniyetler beşiği” Fransa’da soykırım olarak tanınmasından ilave bunun aksini söylemek suç olarak tespit edilmiştir.

 

 

 

14. Soykırım neden Hocalı’da yapıldı?

 

 

Cevap: Hocalı konum itibariyle çok stratejik bir konumdadır. Gargar nehrinin       sahilindedir. Bununla birlikte, Ermenilerin, hain planlarını gerçekleştirmeleri için de çok  stratejik bir bölgedir. Laçın dehlizine, Şuşa’ya, Ağdam’a açılan kapıdır Hocalı. Bunun farkında olan Ermeniler de bu soykırımı Hocalı’da yapmıştır.

 

15.  Ermeniler soykırımı yaparken hangi işkence metotlarını kullandılar

 

 

 

Cevap: Hocalı soykırımı sırasında Ermeniler insan aklının alamayacağı, insanın kanını donduracak cinsten birçok işkence metodunu kullandılar. Bunlardan bazıları, hamile kadınların karınlarını deşmek, çocukların alınlarını kesmek, çocukları süngülere takmak, erkek çocukların önce saçlarını kesip, daha sonra kafalarını kesip futbol oynamak gibi daha nice insanlık dışı hareketler ve işkenceler.

 

16.  Hocalı’yı unutmak ne demektir?

 

 

 

Cevap: Hocalı’yı unutmak demek, Azerbaycan’ın işgal altında olan % 20 toprak parçaını unutmak demektir, Bayrakları bayrak yapan üzerlerindeki kandır, toprak üstünde ölen varsa Vatandır şiarına ihanet etmek demektir.

 

 

 

 

 


Kategorisi: Gündem Yazıları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter