MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN HALEP

Ganime TOPAL   Misak-ı Milli ile her şeyden önce milli ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları çizilmiş, Milli Mücadele’nin ana ruhu oluşturulmuş, Türk dış politikasın...

TÜRK YURDU KERKÜK’ÜN STRATEJİK VE EKONOMİK ÖNEMİ

Rümeysa ATASEVEN “O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde h...

HEDEF: KIZILELMA

Emre ÖZBEY Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı   Her millette olduğu gibi Türklerde de bir ülkü bir hedef vardır. Türklerin ülküsüne ise Kızılelma denir.  Kızılelma en basit ...

BOĞAZLARI SORUNU ve TÜRK BOĞAZLARI’NIN ÖNEMİ

ÖMER YILDIZ Giriş Türk Boğazları 19. yüzyılda Avrupa genel politikasının dönüm noktalarından biri oldu. Bunun için üç konferans toplandı. Bu üç Konferanstan üç sözleşme doğdu: 1...

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

AHMET AKBAYIR Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanı “Avrupa’da, İstanbul ve Meriç’e Kadar Batı Trakya, Asya’da Anadolu, Musul Arazisi ve Irak’ın Kuzeyi. Arkada Kalan ve Sırf Türk O...

MUSUL MESELESİ

Gökhan SEYHAN MUSUL’UN TARİHİ VE NÜFUS YAPISI Osmanlı Devleti yönetimindeki Musul vilayetinin batısında Şam, doğusunda İran, kuzeyinde Diyarbakır, güneyinde Bağdat yer almaktadır. Bö...

ATATÜRK’ÜN MUSUL’U KURTARMA HAMLESİ: “MUSUL-ÖZDEMİR HAREKATI”

Hüseyin Erol ŞİMŞEK   “Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Musul’u İngiliz işgalinden kurtarmak için gizlice görevlendirdiği Yarbay Şefik Bey’in giriştiği,”Özdemir ...

HATAY DEVLETİ ve HATAY’IN ANAVATAN’A KATILMASI

“Bu mesele (Hatay meselesi) benim için namus meselesidir. Bu meseleyi halledeceğiz. Bunun için en büyük tehlikeyi bile göze aldım…” GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BETÜL KÜBRA GÜNGÖRDÜ ...

TÜRK DEVLETİ’NİN TEMEL DAYANAĞI: MİSAK-I MİLLİ

Rabia Aslıhan TÜRKMEN   “Misak-ı Milli mülkü millettir. Misak-ı Milli Türk Milletinin yeminidir. Misak-ı Milli’den vazgeçmek, gelecekten vazgeçmek demektir.” LİDER DEVLET BAHÇEL...

MİSAK-I MİLLİ’NİN GÜNÜMÜZ YANSIMALARI: FIRAT KALKANI HAREKATI VE ZEYTİNDALI HAREKATI

Hüseyin KAYIŞ Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı “Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla; Batı ucu Afrin’i ve Doğu ucu da Kandil’i içine alacak biçimde tesis ed...

Türk’ün Son Başbuğu – Devlet BAHÇELİ

Dr. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı   Türkiye’nin ve Türk milliyetçiliğinin geleceğinin teminatı, Sevdamızın asil, yiğit ve kahraman Bozkurtları… Devletlerin ve milletlerin uzun...

Alparslan Türkeş’in Terörle Mücadele Politikaları – İsmet BÜYÜKATAMAN

Alparslan Türkeş’in Terörle Mücadele Politikaları İsmet BÜYÜKATAMAN MHP Genel Sekreteri 25 Kasım 2017 tarihinde 100. yaşını kutlayacağımız büyük devlet ve dava adamı, milletimi...

Türklük Davasına Adanmış Bir Ömür Başbuğ Türkeş – Şefkat ÇETİN

Türklük Davasına Adanmış Bir Ömür Başbuğ Türkeş Şefkat ÇETİN MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili   Büyük milletlerin büyük davaları olur. Büyük davalar ise an...

Üç Hilalin Kutup Yıldızı: Alparslan TÜRKEŞ – Celal ADAN

Üç Hilalin Kutup Yıldızı: Alparslan TÜRKEŞ Celal Adan Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili     Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş politik ve sosyal hayatı değişti...

Alparslan Türkeş ve Gençlik – Oktay ÖZTÜRK

Alparslan Türkeş ve Gençlik Oktay Öztürk Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi MHP Mersin Milletvekili Mete Han’dan, Atatürk’e kadar gelen çizgide liderlerin, Türk insanının refahı iç...

Alparslan Türkeş’in Türkçülük ve Türk Dünyasına Bakışı – Doç. Dr. Mehmet GÜNAL

Alparslan Türkeş’in Türkçülük ve Türk Dünyasına Bakışı Doç. Dr. Mehmet GÜNAL MHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Antalya Milletvekili   “Efendim, meselâ 1917 de oldu...

Başbuğ Türkeş’in İktisadi Görüş ve Düşünceleri Üzerine – Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA

Başbuğ Türkeş’in İktisadi Görüş ve Düşünceleri Üzerine   Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA MHP Genel Başkan Yarımcısı MYK Üyesi Adana Milletvekili   Mülkiyetten ve Özellikl...

İlk Ülkücü: Alparslan TÜRKEŞ – Edip Semih YALÇIN

İlk Ülkücü: Alparslan TÜRKEŞ   Edip Semih Yalçın MHP Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi İstanbul Milletvekili   Milletlerin hayatında liderlerin özel bir yeri vardır. Onlar; ...

Alparslan Türkeş ve Milli Eğitim – Doç.Dr. Ruhi ERSOY

ALPARSLAN TÜRKEŞ ve MİLLİ EĞİTİM DOÇ. DR. Ruhi Ersoy MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Çocukluk yılları, kendi ifadesiyle: “Balkan Savaşı, Birinci Cihan Savaşı ve Türk Milli Kurtu...

Tüketim Kültürünün Kentleşmeye Etkisi – Emre SOYLU

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN KENTLEŞMEYE ETKİSİ Emre SOYLU                         Toplumla...

Terörizmin Ortaya Çıkışını Etkileyen Sosyo-Psikolojik Olgular ve Terör Saldırılarının Toplumsal Düzlemde Yankılarının Sosyolojik Bir Tahayyülü – Furkan AKSU

TERÖRİZMİN ORTAYA ÇIKIŞINI ETKİLEYEN SOSYO-PSİKOLOJİK OLGULAR ve TERÖR SALDIRILARININ TOPLUMSAL DÜZLEMDE YANKILARININ SOSYOLOJİK BİR TAHAYYÜLÜ Furkan AKSU   ‘’Terör karşısın...

Tabiattaki Estetiğin Ne’liği ve Estetik Yargı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Bilal Emre KARATAŞ

TABİATTAKİ ESTETİĞİN NE’LİĞİ VE ESTETİK YARGI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME     “Göz görmek için değil aldanmak içindir.”       &n...

Millet, Milliyetçilik Kavramları ve Türk Milliyetçiliği – Dr.Hakan ADA

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ     Türk Dil Kurumunda millet kavramı; “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duy...

Kentleşme ve Suç İlişkisi – Av.Hakan DOĞRU

KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ   Kentleşme; ülke hayatında nüfus sayısı veya uygarlık gibi farklı ölçütlere göre çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Kentleşme deyiminden g...

Kadim Türk Tarihinde Yeri Doldurulamayacak Münevver Alp: Ziya Gökalp’in Yaşamı, Fikir Dünyası ve Türklük Üzerine Çalışmaları – Elif Yıldız

KADİM TÜRK TARİHİNDE YERİ DOLDURULAMAYACAK MÜNEVVER ALP: ZİYA GÖKALP YAŞAMI, FİKİR DÜNYASI ve TÜRKLÜK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI   Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da...

İttihat ve Terakki’nin İdeolojileri ve Başat İdeoloji Türkçülük – Ersagun ERDAŞ

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI (5)   İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN İDEOLOJİLERİ ve BAŞAT İDEOLOJİ TÜRKÇÜLÜK   İTC VE OSMANLICILIK Osmanlı Devletinde 19.yüzyılın ortalarında T...

Gençlik, Terör ve Üniversiteler – Dr.Hakan ADA

GENÇLİK, TERÖR VE ÜNİVERSİTELER   “Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir.  Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa,  cehalete, yalancılığa karşı büyük bir s...

Ademoğlu Karmaşasında Bir Diyalektik: Benlik ve Tasavvuf – Gökhan GÖKÇEK

ADEMOĞLU KARMAŞASINDA BİR DİYALEKTİK: BENLİK ve TASAVVUF İnsan, madde ve mananın bir terkibi olarak meydana gelmiştir. Yüce dinimiz İslamiyet’in buyurduğu üzere ilk mahluk olan Adem...

Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Hal-i Muhtevası ve ‘’Milliyetçi Aydın Tipolojisi” Görüşünün Kısa Bir İzahı – Rabia Aslıhan Türkmen

             Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Ebediyete İntikalinin 34. Yıl Dönümü Münasebetiyle…     &...

II. Abdülhamit Dönemi’nde Basına Gelen Sansür

Tolga DAŞMAN Osmanlı Devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlara karşılık gelir II. Abdülhamit dönemi. Merhum Nihal Atsız’ın tabiriyle II. Abdülhamit ‘Gök Sultan’dır. Devleti kurt...

Page 7 of 7«567