II. Abdülhamit Dönemi’nde Basına Gelen Sansür

Tolga DAŞMAN Osmanlı Devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlara karşılık gelir II. Abdülhamit dönemi. Merhum Nihal Atsız’ın tabiriyle II. Abdülhamit ‘Gök Sultan’dır. Devleti kurt...

Türk Modernleşmesine Etkileri ve Katkıları Bağlamında Önemli Bir Mihver: Türk Kadınları

Rabia Aslıhan TÜRKMEN Türk toplumunda, yaklaşık iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsayan modernleşme hareketleri, Tanzimat Döneminde başlayarak Meşrutiyet Döneminde önemli gelişmelerle...

Türk Modernleşmesinde Tanzimat ve Tanzimat Aydınları

Merve TAPAN Tanzimat kelimesi, Türkçede “düzenlemeler” anlamına gelmekte ve Türk tarihinin Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’dan esinlenen çok sayıda siyasî ve sosyal refo...

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

GÜNEYLİ YİĞİT İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU Abdulsamet ÇANKAYA                 “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre ...

Türk Tiyatro Tarihi

TÜRK TİYATRO TARİHİ                                                                                         ...

İsa Yusuf Alptekin ve Türkiye’ye Hicret Süreci

İSA YUSUF ALPTEKİN ve TÜRKİYE’YE HİCRET SÜRECİ “Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk olarak Türklük davası, bir Müslüman olarak İslam davası ve bir insa...

PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi

          Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Eğitim ve AR-GE Birimlerinin “PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi” adlı bu raporu, PISA 2015 sonuçlarından ...

Aşıklık ve Ozanlık Geleneğinde Dini Ve Ahlaki Motifler

Kaya KUZUCU Türk tarihi kadar eski olan bu gelenek günümüze kadar geldi.Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce mensubu oldukları geleneksel inanç sisteminde müzik en önemli unsur o...

İttihat ve Terakki Okumaları: Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Modernleşmeye Dair Genel Bir Bakış Modernlik Olgusu ve Üzerine Bahisler

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİ ve MODERNLEŞMEYE DAİR GENEL BİR BAKIŞ MODERNLİK OLGUSU VE ÜZERİNE BAHİSLER (1) Ersagun ERDAŞ Genel olarak modernlik olgusu, Batı...

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

Abdulsamet ÇANKAYA “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre Namuslu gitmeliyim” İlhan Egemen Darendelioğlu Türk milliyetçiliği; Türk...

Bayrak Kalpak Revolter, İttihat ve Terakki Cemiyeti

İmparatorluktan cumhuriyete uzanan siyasal sürecin öncü kadrosu olan İttihat ve Terakki’nin, Türk siyasi hayatındaki izleri aradan geçen bir asra rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Hakk...

Sarıkamış Harekatı: Efsaneler ve Gerçekler

Türk Ordusu’nun Aralık 1914’te gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekâtı, aradan geçen bir asra rağmen ardında birçok tartışmalı konu bırakmış, harekâtın birçok yönü hala tam an...

Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

                                                                                                                            Gökhan ALPTEK...

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Elif YILDIZ Olanca varlığın yegâne sahibinin içimize düşürdüğü hiçlik ateşiyle, ellerimizin değil kalemin temizliğine inanarak yazıyoruz.  İşi Hak’tan bilip şeytandan tutmaya...

Metinlerarasılık Bağlamında Yusuf Kıssası’yla Yusuf ile Züleyha Halk Hikâyesi

  “Yüz sürer dâmânına bir gün Züleyha-yı ümîd Sen heman ey Yûsuf-ı mısr-ı melahat ağır ol” Laedrî (Ey güzellik ülkesinin veya (Mısır’ın) sultanı!.. Eğer ...

14 YILLIK EĞİTİM BAŞARISI HER ALANA YAYILMALI MI

                                                                                                                                  Hali...

TANPINAR’IN “HUZUR’UNDAN” AFORİZMALAR

Abdulsamet ÇANKAYA “Demek ki satıhtayım… Daha kendimi bulamadım…” Ahmet Hamdi TANPINAR Huzur; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 2.Dünya Savaşı öncesini ele aldığı bir romandır. Roman cum...

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

                                                                                                                                     ...

AHLAK VE HAYATA KARŞI DURUŞ VESİKASI OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BİZLERE IŞIK TUTAN FİKİR DÜNYASI

Furkan AKSU “Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusun...

TÜRK STRATEJİK AKLININ DEVLET DENEMESİ: BATI TRAKYA CUMHURİYETİ

Gökhan Gökçek 1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra Türk devleti, Avrupa içlerinden geri çekilmeye başlar. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in bir ‘beşik’ olarak nitelediği Anadolu’d...

BALKAN SAVAŞLARINA GİDEN SÜRECİN IŞIĞINDA GÜNÜMÜZÜ ALGILAMAK

Fatih OĞUZ (Türkiye) Mahkum olmayı bekleyen bir suçlu.” (4 Temmuz 1919 İngiliz Lort Curzon) Emperyalizmin politik yüzü İngiliz Lort Curzon’un ifadesinden anlaşılacağı gibi özellikle F...

TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE PANSLAVİZM

                                                                                                                      Hasancan ERALACA  ...

BALKANLAR’IN TÜRKLEŞMESİ/İSLAMLAŞMASI VE İSKAN POLİTİKASI

  Burak ÖZGÜVEN Balkanlar yüzyıllarca birçok ulusa ev sahipliği yapmış, birçok milletin yaşam alanı olmuş, coğrafi ve jeopolitik yapısı nedeniyle çokça savaş görmüştür. Balkanla...

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç – Gökhan Alptekin

Hayatı Bosna Bağımsızlık Mücadelesi’nin ve Boşnak Müslümanlarının önderi Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’in Şamaç şehrinde doğmuştur. (Babaannesi, İstan...

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliğinin 43 Yıllık Sancılı Birlikteliğin Sonu – Halil Alperen Işık

BİRLEŞİK KRALLIK ile AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 43 YILLIK SANCILI BİRLİKTELİĞİNİN SONU ve AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİ: AVRUPALI ÇİFTÇİLERİ ARTIK KİM BESLEYECEK?         ...

Türk Toplumda Sınıf Meselesi ve Milliyetçilik – Nasrullah Uzman

TÜRK TOPLUMUNDA SINIF MESELESİ VE MİLLİYETÇİLİK Nasrullah UZMAN* “Türkiye, Avrupa ve Asya memleketlerinde tarih boyunca hüküm süren imtiyazlı ve esir sınıflara ve bunlar arası uçurum...

Türkiye’de Sosyolojik Bilim Cemiyetinin Yokluğu Meselesi – Ertuğrul Sinan Sözen

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK BİLİM CEMİYETİNİN YOKLUĞU MESELESİ Ertuğrul Sinan SÖZEN “Sosyal evren, sosyal dünyanın ne olduğunu bilmek için girişilmiş bir mücadelenin mahallidir.” P....

Yeni Sınıf Şuuru İnşasında Milli Şuurun Önemi – Fatih Oğuz

YENİ SINIF ŞUURUNUN İNŞASINDA MİLLİ ŞUURUN ÖNEMİ Fatih OĞUZ Günümüzün tanınmış filozoflarından Slavoj  Zizek çıkarmış olduğu kitapla “Yeni Sınıf mücadelesi: Kaçışın ve...

Türk Milliyetçiliği ve Sosyoloji İlmi Üzerine – Bozkurt Çelik

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE SOSYOLOJİ İLMİ ÜZERİNE                                                                        ...

Nasyonalizm-Ulusçuluk ve Milliyetçilik Tartışmaları – Semih Diri

NASYONALİZM-ULUSÇULUK VE MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI Semih DİRİ   Kalabalığı Millet Yapmak Piyemonte’nin eski başbakanı Massimo de Aseglio 1861’de ulus devlet kurmayı başarmaları...

Page 3 of 612345»