Tüketim Kültürünün Kentleşmeye Etkisi – Emre SOYLU

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN KENTLEŞMEYE ETKİSİ Emre SOYLU                         Toplumla...

Terörizmin Ortaya Çıkışını Etkileyen Sosyo-Psikolojik Olgular ve Terör Saldırılarının Toplumsal Düzlemde Yankılarının Sosyolojik Bir Tahayyülü – Furkan AKSU

TERÖRİZMİN ORTAYA ÇIKIŞINI ETKİLEYEN SOSYO-PSİKOLOJİK OLGULAR ve TERÖR SALDIRILARININ TOPLUMSAL DÜZLEMDE YANKILARININ SOSYOLOJİK BİR TAHAYYÜLÜ Furkan AKSU   ‘’Terör karşısın...

Tabiattaki Estetiğin Ne’liği ve Estetik Yargı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Bilal Emre KARATAŞ

TABİATTAKİ ESTETİĞİN NE’LİĞİ VE ESTETİK YARGI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME     “Göz görmek için değil aldanmak içindir.”       &n...

Millet, Milliyetçilik Kavramları ve Türk Milliyetçiliği – Dr.Hakan ADA

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ     Türk Dil Kurumunda millet kavramı; “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duy...

Kentleşme ve Suç İlişkisi – Av.Hakan DOĞRU

KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ   Kentleşme; ülke hayatında nüfus sayısı veya uygarlık gibi farklı ölçütlere göre çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Kentleşme deyiminden g...

Kadim Türk Tarihinde Yeri Doldurulamayacak Münevver Alp: Ziya Gökalp’in Yaşamı, Fikir Dünyası ve Türklük Üzerine Çalışmaları – Elif Yıldız

KADİM TÜRK TARİHİNDE YERİ DOLDURULAMAYACAK MÜNEVVER ALP: ZİYA GÖKALP YAŞAMI, FİKİR DÜNYASI ve TÜRKLÜK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI   Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da...

İttihat ve Terakki’nin İdeolojileri ve Başat İdeoloji Türkçülük – Ersagun ERDAŞ

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI (5)   İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN İDEOLOJİLERİ ve BAŞAT İDEOLOJİ TÜRKÇÜLÜK   İTC VE OSMANLICILIK Osmanlı Devletinde 19.yüzyılın ortalarında T...

Gençlik, Terör ve Üniversiteler – Dr.Hakan ADA

GENÇLİK, TERÖR VE ÜNİVERSİTELER   “Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir.  Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa,  cehalete, yalancılığa karşı büyük bir s...

Ademoğlu Karmaşasında Bir Diyalektik: Benlik ve Tasavvuf – Gökhan GÖKÇEK

ADEMOĞLU KARMAŞASINDA BİR DİYALEKTİK: BENLİK ve TASAVVUF İnsan, madde ve mananın bir terkibi olarak meydana gelmiştir. Yüce dinimiz İslamiyet’in buyurduğu üzere ilk mahluk olan Adem...

Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Hal-i Muhtevası ve ‘’Milliyetçi Aydın Tipolojisi” Görüşünün Kısa Bir İzahı – Rabia Aslıhan Türkmen

             Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Ebediyete İntikalinin 34. Yıl Dönümü Münasebetiyle…     &...

II. Abdülhamit Dönemi’nde Basına Gelen Sansür

Tolga DAŞMAN Osmanlı Devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlara karşılık gelir II. Abdülhamit dönemi. Merhum Nihal Atsız’ın tabiriyle II. Abdülhamit ‘Gök Sultan’dır. Devleti kurt...

Türk Modernleşmesine Etkileri ve Katkıları Bağlamında Önemli Bir Mihver: Türk Kadınları

Rabia Aslıhan TÜRKMEN Türk toplumunda, yaklaşık iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsayan modernleşme hareketleri, Tanzimat Döneminde başlayarak Meşrutiyet Döneminde önemli gelişmelerle...

Türk Modernleşmesinde Tanzimat ve Tanzimat Aydınları

Merve TAPAN Tanzimat kelimesi, Türkçede “düzenlemeler” anlamına gelmekte ve Türk tarihinin Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’dan esinlenen çok sayıda siyasî ve sosyal refo...

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

GÜNEYLİ YİĞİT İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU Abdulsamet ÇANKAYA                 “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre ...

Türk Tiyatro Tarihi

TÜRK TİYATRO TARİHİ                                                                                         ...

İsa Yusuf Alptekin ve Türkiye’ye Hicret Süreci

İSA YUSUF ALPTEKİN ve TÜRKİYE’YE HİCRET SÜRECİ “Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk olarak Türklük davası, bir Müslüman olarak İslam davası ve bir insa...

PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi

          Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Eğitim ve AR-GE Birimlerinin “PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi” adlı bu raporu, PISA 2015 sonuçlarından ...

Aşıklık ve Ozanlık Geleneğinde Dini Ve Ahlaki Motifler

Kaya KUZUCU Türk tarihi kadar eski olan bu gelenek günümüze kadar geldi.Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce mensubu oldukları geleneksel inanç sisteminde müzik en önemli unsur o...

İttihat ve Terakki Okumaları: Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Modernleşmeye Dair Genel Bir Bakış Modernlik Olgusu ve Üzerine Bahisler

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİ ve MODERNLEŞMEYE DAİR GENEL BİR BAKIŞ MODERNLİK OLGUSU VE ÜZERİNE BAHİSLER (1) Ersagun ERDAŞ Genel olarak modernlik olgusu, Batı...

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

Abdulsamet ÇANKAYA “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre Namuslu gitmeliyim” İlhan Egemen Darendelioğlu Türk milliyetçiliği; Türk...

Bayrak Kalpak Revolter, İttihat ve Terakki Cemiyeti

İmparatorluktan cumhuriyete uzanan siyasal sürecin öncü kadrosu olan İttihat ve Terakki’nin, Türk siyasi hayatındaki izleri aradan geçen bir asra rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Hakk...

Sarıkamış Harekatı: Efsaneler ve Gerçekler

Türk Ordusu’nun Aralık 1914’te gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekâtı, aradan geçen bir asra rağmen ardında birçok tartışmalı konu bırakmış, harekâtın birçok yönü hala tam an...

Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

                                                                                                                            Gökhan ALPTEK...

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Elif YILDIZ Olanca varlığın yegâne sahibinin içimize düşürdüğü hiçlik ateşiyle, ellerimizin değil kalemin temizliğine inanarak yazıyoruz.  İşi Hak’tan bilip şeytandan tutmaya...

Metinlerarasılık Bağlamında Yusuf Kıssası’yla Yusuf ile Züleyha Halk Hikâyesi

  “Yüz sürer dâmânına bir gün Züleyha-yı ümîd Sen heman ey Yûsuf-ı mısr-ı melahat ağır ol” Laedrî (Ey güzellik ülkesinin veya (Mısır’ın) sultanı!.. Eğer ...

14 YILLIK EĞİTİM BAŞARISI HER ALANA YAYILMALI MI

                                                                                                                                  Hali...

TANPINAR’IN “HUZUR’UNDAN” AFORİZMALAR

Abdulsamet ÇANKAYA “Demek ki satıhtayım… Daha kendimi bulamadım…” Ahmet Hamdi TANPINAR Huzur; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 2.Dünya Savaşı öncesini ele aldığı bir romandır. Roman cum...

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

                                                                                                                                     ...

AHLAK VE HAYATA KARŞI DURUŞ VESİKASI OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BİZLERE IŞIK TUTAN FİKİR DÜNYASI

Furkan AKSU “Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusun...

TÜRK STRATEJİK AKLININ DEVLET DENEMESİ: BATI TRAKYA CUMHURİYETİ

Gökhan Gökçek 1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra Türk devleti, Avrupa içlerinden geri çekilmeye başlar. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in bir ‘beşik’ olarak nitelediği Anadolu’d...

Page 3 of 612345»