Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı – Gökhan Alptekin

BÜYÜK TAARRUZ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Gökhan ALPTEKİN                           ‘‘30 Ağustosu anarken, bir inanç gücünün kazandırdığı zaferi düşünüyor ...

Türklerin Asi Boyu Kaşkayılar/Kaşkaylar – Ersagun Erdaş

TÜRKLERİN ASİ BOYU: KAŞKAYILAR/KAŞKAYLAR   Ersagun ERDAŞ   KAŞKAYILARIN VAR OLMA MÜCADELESİ   Yaklaşık 400 yıl önce Nadir Şah zamanında Kia Kulu Han Kurt Kaşkay, Fars hükü...

20.Yüzyıl Türk Dünyası Millet ve Milliyetçilik Çalışmaları Panoraması Üzerine Bir Derleme – Rabia Aslıhan Türkmen

20. YÜZYIL  TÜRK DÜNYASI MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARI  PANORAMASI ÜZERİNE  BİR DERLEME Rabia Aslıhan TÜRKMEN                                 ...

Namık Kemal Üzerine Yazılar – Semih Diri

TİYATRO YAZARI OLARAK NAMIK KEMAL Semih DİRİ   “Tiyatro, cihânın aynıdır. İnsanı doya doya güldürür, fakat hâtıra getirdiği tuhaflıklar bile tabiatın aczini gösterdiği için âsh...

z

Türklük Yolunda Bir Alp: Ziya Gökalp

Yaşamı   Türk Milliyetçiliği’nin en önemli fikir adamlarından, Türkçülük cereyanını sistemleştiren ideolog, Türk Sosyolojisinin kurucusu, İttihatçı, Milli Edebiyat devrinin en gü...

Atsız’da Büyük Adam Figürü – Gökhan Gökçek

“Bu musalla taşı, Atsız kadar gerçek bir er kişiyi az görmüştür hocaefendi!” Fethi Gemuhluoğlu Dünya tarih serüveni milletlerin hayatları üzerinden seyir alır. Bir yekün halinde y...

Muhafazakarlık ve Milliyetçilik – Hakan Ada

  Milliyetçilik ve muhafazakârlık. Türk sağının kumunu ve çimentosunu oluşturan bu iki ideoloji, onlara hayat kaynağı olan, su olarak nitelendirebileceğimiz yüce dinimiz İslam ile b...

Farklı Yönleriyle Galip Erdem ve Yazılarının Mahiyeti – Emre Serdengeçti

  Varlığın gerçekliği o kadar yücedir ki, kendini akıl sahiplerine ancak sembollerle ifade edebilir. Ben de sembollere, onların bize bir şeyler anlatmaya çalıştığına kesin olarak i...

Özgür İrade – Hürriyet ve İsyan Üçgeni Çerçevesi ile Postmodernite Ambivalansı – Bilal Emre Karataş

  “Akıl gönüllü olursa, Tur’ları ve Kaf’ları aşar” Musa Özdağ “Bedeli en yüce olan değer hürriyettir. En büyük hürriyet de, Yüceler Yücesi’ ne kul olmakt...

Çokkültürlülük ve Kürselleşme Bağlamında Milliyet Duygusu Üzerine Bir Tetkik – Rabia Aslıhan Türkmen

Millet ve milliyetin, siyasi ideoloji açısından bakılınca belli ölçüde ‘inşa’ ürünü olduğu doğrudur; fakat gerek tarih, gerek sosyoloji ve gerekse kültür disiplinlerinin şehadetin...

Ömer Seyfettin’in Aydınları – Mustafa Ak

Toplumları oluşturan, yönlendiren ve yönetici kadrosunu dahi eleştirmeyi göze alabilenler aydınlardır. Çünkü aydın olmak bir sorumluluk ister. Bu sorumluluk ise her daim toplumun bir adım...

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e – Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak – Mustafa Buzluk

Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak Mustafa BUZLUK E. H. Carr, tarihi “Pek çok parçası kayıp iç içe geçmeli bir bulmaca” olarak nitele...

21. Yüzyılda Propaganda – Kadir Canöz

Bahçıvanın, taze bir bitkinin filizlerini yeni bitkiler üretmek için toprağa dikmesi anlamındaki Latince “propagare” kelimesinden gelen propaganda ; günümüzde “bir bireyin veya grubun ...

Medya, Siyaset ve Halk Üçgeni – Çağatay Engür

Günümüz, geçmiş yıllara nazaran iletişim teknolojileri açısından düşünüldüğünde ciddi bir gelişmeyle şekillenmiştir. Bu gelişme özellikle haberleşme alanında yaşanmış ve ya...

Stratejik Derinlik’ten Ulusal Güvenlik Zaafiyeti’ne – Hasan Eralaca

Türkiye Siyasetine yakın bir zamanda giren ‘’Stratejik Derinlik’’ tabiri şuan Başbakan konumunda olan bir akademisyen tarafından ortaya atılan fikirler olarak ele alınabilir. Nitekim Ba...

Kitle, Psikoloji Ve Kitleler Psikolojisi Üzerine- Mehmet Berat ARSLAN

“Kitlelerin psikolojisini anlamak, onları yönetmeyi bilmek değil, fakat hiç olmazsa bütünüyle onlar tarafından yönetilmemek isteyen devlet adamlarının sermayesini oluşturur.” Gustave L...

Yeni Kavimler Göçü Mü? Mustafa SARIKAYA

Göç insanların, en temel toplu eylemlerinden biridir. İnsanlığın ilk zamanlarından bugüne göç edilmektedir ve edilmeye devam edilecektir. Bir yerde göç edilmiyorsa, ya çevreye karşı g...

Suriye’de Türkmenler Ve Bayır-Bucak -Hasan ERALACA

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Suriye kadim zamanlardan beri birçok Medeniyet’e ve etnik kökene ev sahipliği yapmıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri günümüz Uygarlıklar...

Millet İnşası -Bozkurt ÇELİK

Milletlerin nasıl ve ne zaman tarih sahnesine çıktıkları sorusu kesin bir cevap bulmamaktadır. Bu konuda farklı görüşler hâkimdir ve bu görüşlerin birçoğu milletlerin tarihine farklı ...

Kemankeşin Sırrı- Abdulsamet ÇANKAYA

Terörle mücadele eden bu uğurda gazi ve şehit olan dik duruşun vatan müdafaasının bekçileri olan tüm asker ve polislerimize ithafen… “Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallahe ramâ-Ey b...

Yusuf Akçura Bey’in Mefkûresinde Tarih Ve Toplum-Rabia Aslıhan Türkmen

Yusuf Akçura Bey, yaşamı boyunca Türk Milleti için düşünmüş, Türk Milleti için söylemiş, yazmış ve yine Türk milleti için çalışmıştır. Türk milletinin dertleriyle dertlenmiş ...

Erol Güngör’de Ahlak Kavramı-Semih Diri

  “Aydın olmak bir çeşit meslek gibidir. Her mesleğin nasıl kendine göre şartları varsa aydın olmanın da belli bir nizam ve ahlâkı vardır.” Erol Güngör   Ahlâk sözcüğü is...

Sözün Özü – Cumali Cülük

Efendim, Yunus Emre’miz: “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim “ Diye ne kadar içli bir şekilde söylemiş. Gönül “do...

Hüseyin Nihâl Atsız (Yaşamı, Mücadelesi ve Fikirleri) – Mustafa Sarıkaya

Hüseyin Nihâl Atsız (Yaşamı, Mücadelesi ve Fikirleri) – Mustafa Sarıkaya

Tarih boyunca Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsüne yön veren önemli isimlerden birisi de Hüseyin Nihâl Atsız olmuştur. Hüseyin Nihâl Atsız, 20. yüzyılda Türkçülüğün fikir babası Ziya ...

Türk Milletinin Zafer Destanı-Rabia Aslıhan Türkmen

Türkün şanlı mazisi adından sürekli söz ettirecek büyük kahramanlıklarla dolu olay ve bunların neticesiyle şekillenmiş çeşitli olgulara sahiptir. Kaderin cilvesi tarihin önemli dönüm...

YGS – Talu Bilgili

YGS – Talu Bilgili

Ülkemizde genel olarak sınavları ÖSYM gerçekleştirmektedir. Daha öncesinde yapılan başta KPSS olmak üzere muhtelif sınavlarda kopya çekildiği, YGS’de şifreli kitapçık hazırlandığ...

İslamiyet öncesi Türkler’de Kadın’ın Yeri –  Mehmet Yılmaz

İslamiyet öncesi Türkler’de Kadın’ın Yeri – Mehmet Yılmaz

Eski Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birlik olduğundan, ailenin temelini teşkil eden kadın, Türk destanlarında ve Türk felsefesinde öyle yüce bir mertebeye kurulmuştur ki kadını...

Rodos’un Fethi – Talu Bilgili

Rodos’un fethi şüphesiz Osmanlı Devleti ve Türk tarihi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu fethin önemini anlamak için ilk önce Rodos’un stratejik konumu, sosyo-ekonomik yapısı ...

Öğretmen Kubilay ve Cumhuriyet Kazanımları Üzerine – Emre Soylu
Şehit Ocaklı Kubilay

Öğretmen Kubilay ve Cumhuriyet Kazanımları Üzerine – Emre Soylu

Bir geriye dönüş hareketi ve Türk Devletine baş kaldırış örneği olan Menemen olayı 1930 yılında Aralık ayında Atatürk’ün sağlığında baş göstermiştir. Ayaklanmacıların e...

Çeliğe Su Veren Adam : Seyyid Ahmet Arvasi – Sezer Yozgat

Son Yüzyılın Türk Dünyası üzerine parlayan yıldızı olan Ülkücü Hareketin en önemli ideologlarından olan Seyyid Ahmet ARVASİ; 1932 yılının Şubat ayında Ağrı Doğubeyazıt’ta d...

Page 2 of 61234»