Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

                                                                                                                            Gökhan ALPTEK...

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Elif YILDIZ Olanca varlığın yegâne sahibinin içimize düşürdüğü hiçlik ateşiyle, ellerimizin değil kalemin temizliğine inanarak yazıyoruz.  İşi Hak’tan bilip şeytandan tutmaya...

Metinlerarasılık Bağlamında Yusuf Kıssası’yla Yusuf ile Züleyha Halk Hikâyesi

  “Yüz sürer dâmânına bir gün Züleyha-yı ümîd Sen heman ey Yûsuf-ı mısr-ı melahat ağır ol” Laedrî (Ey güzellik ülkesinin veya (Mısır’ın) sultanı!.. Eğer ...

14 YILLIK EĞİTİM BAŞARISI HER ALANA YAYILMALI MI

                                                                                                                                  Hali...

TANPINAR’IN “HUZUR’UNDAN” AFORİZMALAR

Abdulsamet ÇANKAYA “Demek ki satıhtayım… Daha kendimi bulamadım…” Ahmet Hamdi TANPINAR Huzur; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 2.Dünya Savaşı öncesini ele aldığı bir romandır. Roman cum...

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

                                                                                                                                     ...

AHLAK VE HAYATA KARŞI DURUŞ VESİKASI OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BİZLERE IŞIK TUTAN FİKİR DÜNYASI

Furkan AKSU “Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusun...

TÜRK STRATEJİK AKLININ DEVLET DENEMESİ: BATI TRAKYA CUMHURİYETİ

Gökhan Gökçek 1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra Türk devleti, Avrupa içlerinden geri çekilmeye başlar. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in bir ‘beşik’ olarak nitelediği Anadolu’d...

BALKAN SAVAŞLARINA GİDEN SÜRECİN IŞIĞINDA GÜNÜMÜZÜ ALGILAMAK

Fatih OĞUZ (Türkiye) Mahkum olmayı bekleyen bir suçlu.” (4 Temmuz 1919 İngiliz Lort Curzon) Emperyalizmin politik yüzü İngiliz Lort Curzon’un ifadesinden anlaşılacağı gibi özellikle F...

TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE PANSLAVİZM

                                                                                                                      Hasancan ERALACA  ...

BALKANLAR’IN TÜRKLEŞMESİ/İSLAMLAŞMASI VE İSKAN POLİTİKASI

  Burak ÖZGÜVEN Balkanlar yüzyıllarca birçok ulusa ev sahipliği yapmış, birçok milletin yaşam alanı olmuş, coğrafi ve jeopolitik yapısı nedeniyle çokça savaş görmüştür. Balkanla...

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç – Gökhan Alptekin

Hayatı Bosna Bağımsızlık Mücadelesi’nin ve Boşnak Müslümanlarının önderi Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’in Şamaç şehrinde doğmuştur. (Babaannesi, İstan...

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliğinin 43 Yıllık Sancılı Birlikteliğin Sonu – Halil Alperen Işık

BİRLEŞİK KRALLIK ile AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 43 YILLIK SANCILI BİRLİKTELİĞİNİN SONU ve AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİ: AVRUPALI ÇİFTÇİLERİ ARTIK KİM BESLEYECEK?         ...

Türk Toplumda Sınıf Meselesi ve Milliyetçilik – Nasrullah Uzman

TÜRK TOPLUMUNDA SINIF MESELESİ VE MİLLİYETÇİLİK Nasrullah UZMAN* “Türkiye, Avrupa ve Asya memleketlerinde tarih boyunca hüküm süren imtiyazlı ve esir sınıflara ve bunlar arası uçurum...

Türkiye’de Sosyolojik Bilim Cemiyetinin Yokluğu Meselesi – Ertuğrul Sinan Sözen

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK BİLİM CEMİYETİNİN YOKLUĞU MESELESİ Ertuğrul Sinan SÖZEN “Sosyal evren, sosyal dünyanın ne olduğunu bilmek için girişilmiş bir mücadelenin mahallidir.” P....

Yeni Sınıf Şuuru İnşasında Milli Şuurun Önemi – Fatih Oğuz

YENİ SINIF ŞUURUNUN İNŞASINDA MİLLİ ŞUURUN ÖNEMİ Fatih OĞUZ Günümüzün tanınmış filozoflarından Slavoj  Zizek çıkarmış olduğu kitapla “Yeni Sınıf mücadelesi: Kaçışın ve...

Türk Milliyetçiliği ve Sosyoloji İlmi Üzerine – Bozkurt Çelik

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE SOSYOLOJİ İLMİ ÜZERİNE                                                                        ...

Nasyonalizm-Ulusçuluk ve Milliyetçilik Tartışmaları – Semih Diri

NASYONALİZM-ULUSÇULUK VE MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI Semih DİRİ   Kalabalığı Millet Yapmak Piyemonte’nin eski başbakanı Massimo de Aseglio 1861’de ulus devlet kurmayı başarmaları...

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı – Gökhan Alptekin

BÜYÜK TAARRUZ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Gökhan ALPTEKİN                           ‘‘30 Ağustosu anarken, bir inanç gücünün kazandırdığı zaferi düşünüyor ...

Türklerin Asi Boyu Kaşkayılar/Kaşkaylar – Ersagun Erdaş

TÜRKLERİN ASİ BOYU: KAŞKAYILAR/KAŞKAYLAR   Ersagun ERDAŞ   KAŞKAYILARIN VAR OLMA MÜCADELESİ   Yaklaşık 400 yıl önce Nadir Şah zamanında Kia Kulu Han Kurt Kaşkay, Fars hükü...

20.Yüzyıl Türk Dünyası Millet ve Milliyetçilik Çalışmaları Panoraması Üzerine Bir Derleme – Rabia Aslıhan Türkmen

20. YÜZYIL  TÜRK DÜNYASI MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARI  PANORAMASI ÜZERİNE  BİR DERLEME Rabia Aslıhan TÜRKMEN                                 ...

Namık Kemal Üzerine Yazılar – Semih Diri

TİYATRO YAZARI OLARAK NAMIK KEMAL Semih DİRİ   “Tiyatro, cihânın aynıdır. İnsanı doya doya güldürür, fakat hâtıra getirdiği tuhaflıklar bile tabiatın aczini gösterdiği için âsh...

z

Türklük Yolunda Bir Alp: Ziya Gökalp

Yaşamı   Türk Milliyetçiliği’nin en önemli fikir adamlarından, Türkçülük cereyanını sistemleştiren ideolog, Türk Sosyolojisinin kurucusu, İttihatçı, Milli Edebiyat devrinin en gü...

Atsız’da Büyük Adam Figürü – Gökhan Gökçek

“Bu musalla taşı, Atsız kadar gerçek bir er kişiyi az görmüştür hocaefendi!” Fethi Gemuhluoğlu Dünya tarih serüveni milletlerin hayatları üzerinden seyir alır. Bir yekün halinde y...

Muhafazakarlık ve Milliyetçilik – Hakan Ada

  Milliyetçilik ve muhafazakârlık. Türk sağının kumunu ve çimentosunu oluşturan bu iki ideoloji, onlara hayat kaynağı olan, su olarak nitelendirebileceğimiz yüce dinimiz İslam ile b...

Farklı Yönleriyle Galip Erdem ve Yazılarının Mahiyeti – Emre Serdengeçti

  Varlığın gerçekliği o kadar yücedir ki, kendini akıl sahiplerine ancak sembollerle ifade edebilir. Ben de sembollere, onların bize bir şeyler anlatmaya çalıştığına kesin olarak i...

Özgür İrade – Hürriyet ve İsyan Üçgeni Çerçevesi ile Postmodernite Ambivalansı – Bilal Emre Karataş

  “Akıl gönüllü olursa, Tur’ları ve Kaf’ları aşar” Musa Özdağ “Bedeli en yüce olan değer hürriyettir. En büyük hürriyet de, Yüceler Yücesi’ ne kul olmakt...

Çokkültürlülük ve Kürselleşme Bağlamında Milliyet Duygusu Üzerine Bir Tetkik – Rabia Aslıhan Türkmen

Millet ve milliyetin, siyasi ideoloji açısından bakılınca belli ölçüde ‘inşa’ ürünü olduğu doğrudur; fakat gerek tarih, gerek sosyoloji ve gerekse kültür disiplinlerinin şehadetin...

Ömer Seyfettin’in Aydınları – Mustafa Ak

Toplumları oluşturan, yönlendiren ve yönetici kadrosunu dahi eleştirmeyi göze alabilenler aydınlardır. Çünkü aydın olmak bir sorumluluk ister. Bu sorumluluk ise her daim toplumun bir adım...

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e – Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak – Mustafa Buzluk

Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak Mustafa BUZLUK E. H. Carr, tarihi “Pek çok parçası kayıp iç içe geçmeli bir bulmaca” olarak nitele...

Page 1 of 6123»