Ramazan Bayramı Sabahı Başbuğumuzun Kabrinde Buluştuk

Ramazan Bayramının 1. Günü bayram namazının ardından Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kabrine gelen Liderimiz Devlet Bahçeli; Genel Başkanımız Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticileri ve Ankara Ülkü Ocakları’ndan ülküdaşlarımız tarafından karşılandı.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız

Ramazan Bayramı Sabahı Başbuğumuzun Kabrinde Buluştuk

Nihad Sâmi BANARLI

Edebiyat tarihçisi ve yazardır. İstanbul’da Fatih’te doğdu. Trabzonlu Alemdarzâde ailesinden ve Osmanlı devri mutasarrıflarından İlyas Sâmi Bey’in oğludur.

Devamını okumak için tıklayınız…

Nihad Sâmi BANARLI

Dündar TAŞER

Dündar Taşer, 1925 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Köklü ve gelenekli bir aileye mensup olan Taşer’in çocukluk ve okul yılları Gaziantep’te geçmiştir. Lise bittikten sonra Kara Harp okuluna girmiştir.

Devamını okumak için tıklayınız…

Dündar TAŞER

Ziya GÖKALP

Türkçülüğün öncülerinden, fikir adamı, sosyolog ve eğitimcidir. 23 Mart 1876’da Diyarbekir’de doğdu. Asıl adı Mehmed Ziya’dır. Bilinen en eski ceddi, Diyarbekir’in kuzeydoğusundaki Çermik sancağı eşrafından olup XVIII. yüzyıl ortalarında Diyarbekir’e yerleşmiş olan Hacı Ali Ağa’dır. Gökalp’in babası, Diyarbekir vilâyet evrak müdürlüğü ve nüfus nâzırlığında bulunan Tevfik Efendi, annesi Diyarbekirli Piriççizâdeler’den Zeliha Hanım’dır.

Devamını okumak için tıklayınız…

Ziya GÖKALP

İsmâil GASPIRALI

Kırımlı Türk fikir adamı, eğitimci ve yayıncıdır. 21 Mart 1851’de Kırım’da Bahçesaray-Avcıköy’de doğdu.

Devamını okumak için tıklayınız…

İsmâil GASPIRALI

Galip ERDEM

Galip Erdem, 10 Mart 1930′da Rize’nin Fındıklı ilçesinde doğmuştur.

Devamını okumak için tıklayınız…

Galip Erdem

Nejdet SANÇAR

Ahmet Nejdet Sançar (Çiftçioğlu) 1 Mayıs 1910 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ünlü Türkçü ve Turancı Hüseyin Nihal Atsız’ın küçük kardeşi, eğitimci ve yazardır.

Devamını okumak için tıklayınız…

Nejdet SANÇAR

Hüseyin Nihal ATSIZ

Türk yazar, şair, tarihçi ve fikir adamı. 12 Ocak 1905’te İstanbul’da doğdu. Babası Gümüşhaneli Çiftçioğulları’ndan deniz binbaşısı Nâil Bey, annesi Trabzonlu Kadıoğulları’ndan Fatma Zehra Hanım’dır. İlk öğrenimini Kadıköy’deki Fransız ve Alman okulları (1911) ile Kasımpaşa’daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa ilk mektebi ve Haydarpaşa’daki Osmanlı İttihad Mektebi’nde, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul Sultânîsi’nde tamamladı.

Devamını okumak için tıklayınız… 

Hüseyin Nihal ATSIZ

Yusuf Akçura’nın Hayatı

Yusuf Akçura 2 Aralık 1876 yılında Moskova’nın yukarı kesimlerinde dünyaya gelmiştir. Kazan’a yerleşen Kırım Türkleri’nden olan varlıklı bir aileye sahiptir. Babası fabrikatör Hasan Bey, annesi ise Kamer Banu Hanımdır. Henüz 2 yaşlarında iken babasını kaybetmiştir. O coğrafyada dönemin ağır koşullarına dayanamayan annesi, Yusuf ile beraber İstanbul’a yerleşmiş ve burada Dağıstanlı Osman Bey ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir.

Devamını okumak için tıklayınız…

Yusuf Akçura’nın Hayatı

Fikir Adamlarına Dair

Hüseyin Nihâl Atsız (Yaşamı, Mücadelesi ve Fikirleri) – Mustafa Sarıkaya

Hüseyin Nihâl Atsız (Yaşamı, Mücadelesi ve Fikirleri) – Mustafa Sarıkaya

Fikir Adamları / Gündem Yazıları

Tarih boyunca Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsüne yön veren önemli isimlerden birisi de Hüseyin Nihâl Atsız olmuştur. Hüseyin Nihâl Atsız, 20. yüzyılda Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp’ın sistemleştirdiği Türkçülük fikrini, değişen dünya şartlarına uygun bir şekilde geliştirerek, devlet yönetimi, bölgesel devlet politikası, milli kültür hamleleri, medeni...

Galip Erdem’den Özlü Sözler

Galip Erdem’den Özlü Sözler

Fikir Adamları

Aslında her insan, -düşman olmasını gerektiren özel bir sebeb yoksa- doğduğu, büyüdüğü, unutulmaz hatıralarla bağlandığı milletini sever. Bu sevgi çok tabii bir duygudur; sökülüp atılması güçtür. Milliyetçiliği zararlı sayan ve millet birliklerinin ortadan kaldırılmasını isteyen ideolojiler bile; kitaptan hayata, nazariyeden uygulamaya geçilince, başarısız kal...

Hüseyin Nihal Atsız İmzası 1911847_723309821033133_1201842805_n ATSIZ (2)

Hüseyin Nihal Atsız’dan Özlü Sözler

Fikir Adamları

Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir.   Ülkü; ilk önce, insanların gönüllerinde, gönüllerin derinliklerinde doğar ve kendini önce destanlarda gösterir. Sonra şuura geçer, büyük kılavuzlar tarafından açıklanır. Daha sonra da büyük kahramanlar, onu gerçekleştirmek için büyük hamleler yapar. Bu hamleler sırasında da ülkülü millet, kahramanların ard...

ATSIZ (2)

Hüseyin Nihal Atsız’ın Bütün Şiirleri

Fikir Adamları / Gündem Yazıları

Toprak – Mazi Gel arkadaş, gel seninle az dertleşelim: Okuyarak hayat denen koca kitabı Gönüldeki yaraları biraz deşelim. Gömdüm kara topraklara melekten iyi, Perilerden nazlı, güzel bir sevgiliyi. Derin derin sızlıyor gönlümde yaram, Bana artık her saadet olmuştur haram. Beni sardı kefen gibi mazinin tülü, Yere batsın bu toprakla bu korkunç mazi! Orda çünkü sevgilimle s...

Nihad Sâmi BANARLI (1907-1974)

Nihad Sâmi BANARLI (1907-1974)

Fikir Adamları

Edebiyat tarihçisi ve yazardır. İstanbul’da Fatih’te doğdu. Trabzonlu Alemdarzâde ailesinden ve Osmanlı devri mutasarrıflarından İlyas Sâmi Bey’in oğludur. İlk Osmanlı mebuslarından ve basılı bir divan sahibi olan dedesi Hilmi Efendi devrinin tanınmış şairlerindendi. Babasının da bilhassa vatanî şiirler kaleme aldığı bilinmektedir. Nihad Sâmi önce Somyarkın, da...

Page 1 of 3123