Devlet – Mustafa Kemal Atatürk

DEVLET

Milletin, ne olduğunu izah ederken, demiştim ki; Türk Milleti, halk iradesi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir.

Şimdi, devlet ne demektir, bunu izah ve ifade edelim:

Devlet dediğimiz zaman, her şeyden evvel bir insan cemiyeti, bir millet mevcudiyeti anlaşılır.

Bundan sonra, bu insan cemiyetinin coğrafi hudutlarla tayin olunmuş arazide yerleşmiş olduğu görülür. Yine millet bahsinde demiştim ki, Türk Milleti, Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkında olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına ”Türk Eli” derler.

Milliyet meselesinin ferdi ve müşterek hürriyet meselesi olduğunu biliyoruz. Yani: Bir milleti teşkil eden bireyin, o millet içinde, her nevi hürriyeti; yaşamak hürriyeti, çalışmak hürriyeti, fikir ve vicdan hürriyeti emniyet altında bulunmak lazımdır.

Yine aynı biçimde bir milletin heyeti umumiyesi (genel bütününün) her çeşit hürriyeti, yani kendi topraklarında, dışarıdan hiçbir müdahale ve sınırlandırma olmaksızın hür ve müstakil yaşaması ve çalışması lazımdır. İşte, devlet, gerek fertlerin hürriyetini temin için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin istiklalini muhafaza edebilmek için kendine has bir nüfuz ve kuvvete malik olmalıdır.

O halde devlet: ”Muayyen bir arazide yerleşmiş ve kendine has bir kuvvete sahip olan efradın heyeti mecmuasından ibaret bir mevcudiyettir.”

Devletin sahip olduğu kuvveti ifade ederken bu kuvveti ‘kendine has diye tasvir’ ediyoruz. Filhakika devleti teşkil eden milletin sinesinde icrayı nüfuz eden kuvvet, ferden hiç kimse tarafından verilmiş değildir. O bir siyasi nüfuzdur ki; devlet kavramının kendinde vardır ve devlet, onu halk üzerinde tatbik etmek ve milleti dışarıda temsil etmek ve başka milletlere karşı savunmak yetkisine sahiptir.

Bu siyasal yetki ve güce ‘irade’ veya ‘egemenlik’ denir.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK - MEDENİ BİLGİLER sf 38-39

 


Kategorisi: Atatürk’den

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter