Demokratikleşme Paketi Üzerine Bir Analiz-Talu Bilgili

Sayın Başbakan geçtiğimiz günlerde sözde “demokratikleşme paketi” adı altında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan, ne olduğu belirsiz bir paketi kamuoyu ile paylaştı, yaptığı açıklamaları hayretler içinde izleyerek çoğu zaman ideolojik kimliğimizi bir kenara bırakıp objektif gözle paketi analiz ettik. Bakalım bu paket ne imiş?

Seçim Barajına yönelik üç seçenek sunuldu

Sayın Başbakan ilk seçenek olarak aynı sistemle devam etme seçeneğini ortaya koydu. Bu seçeneğe bakacak olursanız bu seçeneğin kimin çıkarlarına hizmet ettiği gayet açık bir şekilde ortadadır.  AKP için pekte değişen bir netice olmayacaktır.

İkinci seçenek olarak sunulan daraltılmış bölge seçim barajı ise sevgili olan AKP ve BDP’nin işine yarayacak bir seçenek olarak fazla bir açıklama yapmadan Türk milletinin karşısına sunuluyor. Bu sistemle değişen şey ise BDP’nin daha fazla milletvekili ile meclise girmesi olacaktır.

Üçüncü seçenek olarak sunulan seçim barajının tamamen kaldırılması ise aynı şekilde BDP’nin işine yarayacak, meclise ilk etapta bağımsız milletvekilleriyle girip daha sonra orada grup kurmak şekliyle bir çatı altında toplanan BDP bu tarz şeylere gerek kalmadan meclise girebilecektir.

Siyasi Partilere Devlet Yardımı

Bu seçeneğe göre eski düzende bir siyasi partinin devlet yardımı alabilmesi için %7 ve üstünde oy alması gerekirken, yeni düzenlemeyle bu oranın %3’e düşürülmesi esas alınmış. Geriye dönük baktığımız zaman 2011 genel seçimlerinde %3’ü geçebilen 3 parti mevcut ve bu partiler zaten seçim barajınıda aşarak meclise girmiş durumdalar. Şu halde baktığımızda hiçbir işe yaramıyor olarak görülen bu paket ileride seçim barajı sisteminin değişmesiyle yine aynı şekilde BDP’nin hizmetine sokulacak bir paket olarak görünüyor.

Beldelerde Teşkilat Kurma Zorunluluğunun Kalkması

Siyasi Partiler Kanunun 20. Maddesine göre bir siyasi partinin bir ilçede teşkilatlanması için o ilçelerdeki beldelerin yarısında teşkilatlanması gerekiyordu. Demokratikleşme paketiyle bu kanunda raflara kalkıyor. Baktığımız zaman yine bu sistemin BDP’nin işine yarayacağını görüyoruz. BDP batı illerinde merkez örgütlerini kuruyor, ancak ilçelerde teşkilatlarını bu yasa yüzünden kuramıyordu. Çünkü milli ve manevi değerleri yüksek olan kırsal kesimdeki halkımız beldelerinde bu tür bölücü oluşumlara izin vermiyordu. Bu düzenlemeyle BDP’nin önündeki bir engel daha kalkmış oldu.

Eş Genel Başkanlık Sistemi

Siyasi partiler kanununa göre bir partinin ancak bir genel başkanı olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle Eş Genel Başkanlık sistemi yasal hale getirilerek en fazla 2 olmak kaydı ile bu uygulamanın başlayacağı görülüyor. Bugün baktığımız zaman illegal olarak Eş Genel Başkanlığı kullanan tek bir partinin varlığını görüyoruz ve yine karşımıza BDP çıkıyor. Bir farklı açıdan baktığımızda RTE’nin ilerideki amaçları doğrultusunda kendisinin Cumhurbaşkanı veya Başkanlık Sistemi zırvası geldiği takdirde Devlet Başkanı olup aradan çekilerek yerine iki kurmayını AKP’nin başına getirme düşüncesi de gözlerden kaçar gibi değil.

 

Siyasi Parti Üyeliğindeki Engellerin Kalkması

Bu maddeye göre Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. Maddesinin B bendindeki partiye üye olmayı kısıtlayıcı durumları kaldırarak oy verebilen herkesin partiye üye olabilmesinin önünü açıyor. Başbakan bu maddeyi açıklamadan pek üzerinde durmadan geçti. Birlikte bir bakalım neymiş bu 11. Madde? Kısaca buradaki şeyleri sıralayalım:   Kamu hizmetlerinden yasaklılar, Zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar, Basit ve nitelikli zimmet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar, 
Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar, halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar, Terör eyleminden mahkum olanlar.

Gördüğümüz gibi “Terör eyleminden mahkum olanlar” maddesi bile kaldırılıyor. Bu yine AKP’nin ve BDP’nin işine yarıyor.  AKP sahtekar ve hırsızları parti üyesi yapıp meclise sokmak düşüncesiyle hareket ediyor. BDP ise bu açılımla dağdan inen teröristleri hatta Abdullah Öcalan’ı bile partiye üye yapıp Genel Başkan bile seçme yolunu buluyor.

Farklı Dil ve Lehçelerde Siyasi Propaganda İmkanı

Ne kadar komik ve bir o kadarda üzücü bir madde. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dili Türkçe olmasına rağmen Türkçe dışındaki dillerde propaganda imkanı yapmak ne kadar trajikomik bir durum. Bu madde hangi partinin işine yarayacak? Baktığımızda yine kabak gibi BDP’nin karşımıza çıktığını görüyoruz.

Nefret, Ayrımcılık ve Yaşam Tarzına Müdahale Suçları

Bu maddeye göre sizce “Ben Türklerden nefret ediyorum” diyen bir kişimi ceza alacak? Tabii ki hayır. Bu maddeyle belki de “Ben Abdullah Öcalan’dan nefret ediyorum, asılmasını istiyorum.” Diyen bir kişi ceza alabilecek. Baktığımız zaman yine maddenin kime hizmet ettiği ortada.

Klavyelere Özgürlük Maddesi

Bu maddeye de bir kılıf uydurularak Klavye Özgürlüğü denilmiş. Yani Türk Alfabesinde olmayan X Q W harflerinin kullanılmasındaki engel kalkmış. Bunu kim kullanıyor? Kürtler. Baktığımız zaman madde kimin çıkarlarına yönelik? BDP.

Özel Okullarda Farklı Dil ve Lehçelerde Eğitim

Çok tehlikeli olan bir madde daha karşımızda. Yine BDP’nin işine yarayacak bu maddeyle. İnsanlar kurdukları özel okullarda Kürtçe, Zazaca gibi dillerde eğitim görebilecek. Ancak sonra bu kişiler hangi Kürtçe eğitim veren üniversitede okuyacak? İlerisinde bizi ne gibi şeyler bekliyor bilemiyoruz. Aynı zamanda Anayasaya aykırı olması durumu da mevcut. Yani yarın biri Anayasa Mahkemesine bir dilekçe verip bu anayasaya aykırı dediği zaman sizce anayasa mahkemesi okullar kapatılsın mı diyecektir, yoksa devlet okullarında da Kürtçe eğitim verilsin mi diyecektir? Sonuç yine aşikar.

Köy İsimlerinin Değiştirilmesi

Türkiye Cumhuriyetindeki tüm şehir, köy, kasaba ve belde isimleri Türkçe olmalıdır. Bu maddeye göre sanki bazı bölgeler Türkiye’nin dışında gibi Türkçe olmayan isimler alacaktır. Bu yine hangi amaca hizmet ettiği belli bir maddedir.

Andımızın Kaldırılmasına Yönelik Madde

En üzücü maddelerden biri budur. Yıllardır okullarda okutulan “Türküm, Doğruyum, Çalışkanım” kelimeleriyle başlayan bu and kaldırılmıştır. Bu andın kime ne zararı vardır? Türk, doğru ve çalışkan olmaktan kim rahatsızlık duyabilir? Tabii ki PKK, BDP ve APO rahatsızlık duymaktadır. Bu madeninde amacı çok net bir şekilde ortadadır.

Demokratikleşme paketini kısa bir şekilde gözden geçirdiğimiz zaman tamamen bölünme yoluna girişin habercisi gibi durmaktadır. Bu ülke kimin ülkesidir? Türkiye Cumhuriyetinde başka paketlerle Türküm demek suç olabilir. Bu paket bize gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisindedir. Bunları göre göre bu insanlara ve bu pakete destek çıkmak, insanı vatan hainliğine kadar götürebilir.
 

 

 


Kategorisi: Gündem Yazıları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter