Gündem Yazıları

Terörizmin Ortaya Çıkışını Etkileyen Sosyo-Psikolojik Olgular ve Terör Saldırılarının Toplumsal Düzlemde Yankılarının Sosyolojik Bir Tahayyülü – Furkan AKSU

Gündem Yazıları

TERÖRİZMİN ORTAYA ÇIKIŞINI ETKİLEYEN SOSYO-PSİKOLOJİK OLGULAR ve TERÖR SALDIRILARININ TOPLUMSAL DÜZLEMDE YANKILARININ SOSYOLOJİK BİR TAHAYYÜLÜ Furkan AKSU   ‘’Terör karşısında örgütlenmeyi ve dik durmayı öğrenmeliyiz. Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız.’’ Prof.Dr.İlber Ortaylı   Bilindiği üzere terör, gerek ülke... Read More »

Tabiattaki Estetiğin Ne’liği ve Estetik Yargı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Bilal Emre KARATAŞ

Gündem Yazıları

TABİATTAKİ ESTETİĞİN NE’LİĞİ VE ESTETİK YARGI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME     “Göz görmek için değil aldanmak içindir.”                                        &nbs... Read More »

Millet, Milliyetçilik Kavramları ve Türk Milliyetçiliği – Dr.Hakan ADA

Gündem Yazıları

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK KAVRAMLARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ     Türk Dil Kurumunda millet kavramı; “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus” olarak tanımlanırken, milliyetçilik kavramı; “maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin ... Read More »

Kentleşme ve Suç İlişkisi – Av.Hakan DOĞRU

Gündem Yazıları

KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ   Kentleşme; ülke hayatında nüfus sayısı veya uygarlık gibi farklı ölçütlere göre çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Kentleşme deyiminden genellikle kent sayısının ve kentlerdeki nüfusun artışı anlaşılmaktadır. Kentleşme bir nüfus hareketi olarak görülürse eksik tanımlanmış olur. Çünkü kentleşme tanımında sadece n... Read More »

Kadim Türk Tarihinde Yeri Doldurulamayacak Münevver Alp: Ziya Gökalp’in Yaşamı, Fikir Dünyası ve Türklük Üzerine Çalışmaları – Elif Yıldız

Gündem Yazıları

KADİM TÜRK TARİHİNDE YERİ DOLDURULAMAYACAK MÜNEVVER ALP: ZİYA GÖKALP YAŞAMI, FİKİR DÜNYASI ve TÜRKLÜK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI   Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir.  Babası Diyarbakır’da evrak müdürlüğü ve nüfus nazırlığı yapmış olan Tevfik Efendi’dir. Tevf... Read More »

İttihat ve Terakki’nin İdeolojileri ve Başat İdeoloji Türkçülük – Ersagun ERDAŞ

Gündem Yazıları

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI (5)   İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN İDEOLOJİLERİ ve BAŞAT İDEOLOJİ TÜRKÇÜLÜK   İTC VE OSMANLICILIK Osmanlı Devletinde 19.yüzyılın ortalarında Tanzimat’la başlayan reform süreci içinde öncelikli sorunlarından birisi de geleneksel “millet sisteminin” çözülmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan toplumsal eşitliğin sağlanma... Read More »

Gençlik, Terör ve Üniversiteler – Dr.Hakan ADA

Gündem Yazıları

GENÇLİK, TERÖR VE ÜNİVERSİTELER   “Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir.  Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa,  cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş” Alparslan TÜRKEŞ   Gençlik, bir toplumun geleceğine yön veren, siyasi seyrini belirleyen, onu ayakta tutan en önemli unsurdur. Millet olarak geçmişimizden aldığımız onur ve g... Read More »

Ademoğlu Karmaşasında Bir Diyalektik: Benlik ve Tasavvuf – Gökhan GÖKÇEK

Gündem Yazıları

ADEMOĞLU KARMAŞASINDA BİR DİYALEKTİK: BENLİK ve TASAVVUF İnsan, madde ve mananın bir terkibi olarak meydana gelmiştir. Yüce dinimiz İslamiyet’in buyurduğu üzere ilk mahluk olan Adem (as) çamurdan vücut bulmuş sonrasında yüce Allah’ın bedene ruh üfürmesiyle beraber “insan” vasfına kavuşmuştur. Marmara Üniversitesi Tasavvuf Anabilim Dalı eski Başkan... Read More »

Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Hal-i Muhtevası ve ‘’Milliyetçi Aydın Tipolojisi” Görüşünün Kısa Bir İzahı – Rabia Aslıhan Türkmen

Gündem Yazıları

             Büyük Türk Mütefekkiri Erol Güngör’ün Ebediyete İntikalinin 34. Yıl Dönümü Münasebetiyle…                                       &n... Read More »

II. Abdülhamit Dönemi’nde Basına Gelen Sansür

Genel / Gündem Yazıları

Tolga DAŞMAN Osmanlı Devletinin yıkılmaya yüz tuttuğu zamanlara karşılık gelir II. Abdülhamit dönemi. Merhum Nihal Atsız’ın tabiriyle II. Abdülhamit ‘Gök Sultan’dır. Devleti kurtarmaya çalışmış lakin buna uygualamak isterken de bugünden bakınca ‘hoş olmadığı’düşünülen hadiselerin faili olur. Atsız, II. Abdülhamit için şunları söyler: “Sultan Hamid, ... Read More »

Page 3 of 2012345»