Gündem Yazıları

Bayrak Kalpak Revolter, İttihat ve Terakki Cemiyeti

Gündem Yazıları

İmparatorluktan cumhuriyete uzanan siyasal sürecin öncü kadrosu olan İttihat ve Terakki’nin, Türk siyasi hayatındaki izleri aradan geçen bir asra rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Hakkında pek çok siyasi eğilimin önyargı beslemesine karşın, İttihat ve Terakki hakkındaki yayınların sayısındaki önemli artış dikkat çekiyor. Son günlerde bu yayınlara bir yenisi daha ... Read More »

Sarıkamış Harekatı: Efsaneler ve Gerçekler

Gündem Yazıları

Türk Ordusu’nun Aralık 1914’te gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekâtı, aradan geçen bir asra rağmen ardında birçok tartışmalı konu bırakmış, harekâtın birçok yönü hala tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Özellikle harekâta katılan birlik komutanlarının daha sonra yayınlanan hatıratları, Sarıkamış Harekâtı’na ışık tutmaktan ziyade kafalarda daha fazl... Read More »

Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

Gündem Yazıları

                                                                                                                            Gökhan ALPTEKİN Tarih boyunca Anadolu ve Akdeniz üzerindeki egemenliğin, vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olan Kıbrıs Adası, stratejik konumu ile bölgedeki hâkimiyet mücadelelerine en yoğun şekilde tan... Read More »

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Gündem Yazıları

Elif YILDIZ Olanca varlığın yegâne sahibinin içimize düşürdüğü hiçlik ateşiyle, ellerimizin değil kalemin temizliğine inanarak yazıyoruz.  İşi Hak’tan bilip şeytandan tutmayanlar, “bir” den gelip bir olma yolunda, Abdurrahim Karakoç’un dediği gibi; “et, kemik, kan değilmiş mana” düsturuyla bir ömür geçirmiş, ölümleriyle ölümsüzl... Read More »

Metinlerarasılık Bağlamında Yusuf Kıssası’yla Yusuf ile Züleyha Halk Hikâyesi

Gündem Yazıları

  “Yüz sürer dâmânına bir gün Züleyha-yı ümîd Sen heman ey Yûsuf-ı mısr-ı melahat ağır ol” Laedrî (Ey güzellik ülkesinin veya (Mısır’ın) sultanı!.. Eğer sen ağır(başlı) olursan, elbette bir gün ümit Zeliha’sı senin eteğine yüz sürecektir.)  Semih DİRİ Hem Doğu hem de Batı dünya edebiyatçılarının tarih boyunca çokça ele ald... Read More »

14 YILLIK EĞİTİM BAŞARISI HER ALANA YAYILMALI MI

Gündem Yazıları

                                                                                                                                  Halil Alperen IŞIK “İdare gitti, maslahat elde kaldı!  Şair Eşref Devlet gelenekleri, geleneksel devlet, güçlü devlet, derin devlet, demokratik devlet, hikmet-i hükümet ve devlet felsefesine... Read More »

TANPINAR’IN “HUZUR’UNDAN” AFORİZMALAR

Gündem Yazıları

Abdulsamet ÇANKAYA “Demek ki satıhtayım… Daha kendimi bulamadım…” Ahmet Hamdi TANPINAR Huzur; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 2.Dünya Savaşı öncesini ele aldığı bir romandır. Roman cumhuriyetin kurulması yeni bir harbin çıkması arasında Türk toplumunda daha net bir ifadeyle İstanbul’da yaşayan bir grup insanın hayatını, onların düşünce dünyasını, estetik zevkler... Read More »

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

Gündem Yazıları

                                                                                                                                            Mine GÜLER Yaşamın tüm öğeleri insani ve yaradılışa hastır ve ‘Biz sizleri kavim kavim yarattık.’ Sözü her kavmin birbirinden farklı olduğunun maneviyatımızca tasdikleni... Read More »

AHLAK VE HAYATA KARŞI DURUŞ VESİKASI OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BİZLERE IŞIK TUTAN FİKİR DÜNYASI

Gündem Yazıları

Furkan AKSU “Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda daima başkaları mı suçlu? Eğer biz suçluysak yapmamız gereken neyi yapmadık yahut yapmamamız gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar, bizim imrenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçın... Read More »

TÜRK STRATEJİK AKLININ DEVLET DENEMESİ: BATI TRAKYA CUMHURİYETİ

Gündem Yazıları

Gökhan Gökçek 1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra Türk devleti, Avrupa içlerinden geri çekilmeye başlar. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in bir ‘beşik’ olarak nitelediği Anadolu’dan, Avrupa’nın içlerine kadar uzanan fetih serüveni durmuş, yerini elzem bir savunmaya bırakmıştır. Teknolojik, iktisadi gelişmelerin yakalanamaması ile dünyaya ayak uyduramamasının yan... Read More »

Page 3 of 1812345»