Gündem Yazıları

Türk Modernleşmesine Etkileri ve Katkıları Bağlamında Önemli Bir Mihver: Türk Kadınları

Genel / Gündem Yazıları

Rabia Aslıhan TÜRKMEN Türk toplumunda, yaklaşık iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsayan modernleşme hareketleri, Tanzimat Döneminde başlayarak Meşrutiyet Döneminde önemli gelişmelerle devam etmiş ve Cumhuriyet Dönemine de zemin hazırlayarak birçok alanda yaşanılan değişmeler ve gelişmelerle toplumsal alanda önemli bir hareketliliği meydana getirmiştir. Modernleşme eks... Read More »

Türk Modernleşmesinde Tanzimat ve Tanzimat Aydınları

Genel / Gündem Yazıları

Merve TAPAN Tanzimat kelimesi, Türkçede “düzenlemeler” anlamına gelmekte ve Türk tarihinin Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’dan esinlenen çok sayıda siyasî ve sosyal reformların gerçekleştirildiği bir dönemi belirtmek için kullanılmaktadır. 1839 yılının, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı Avrupa Medeniyeti ile olan ilişkilerinde çok önemli bir yeri var... Read More »

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

Gündem Yazıları

GÜNEYLİ YİĞİT İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU Abdulsamet ÇANKAYA                 “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre Namuslu gitmeliyim” İlhan Egemen Darendelioğlu Türk milliyetçiliği; Türk milletinin bağımsız ve hür yaşamasının, istiklalden kopmadan istikbale uzanmasının, dil gibi, kültür gibi, c... Read More »

Türk Tiyatro Tarihi

Gündem Yazıları

TÜRK TİYATRO TARİHİ                                                                                                                                               Mustafa AK Giriş İlk bakışta Türk tiyatrosu denilince önce aklımıza Türk dünyasın... Read More »

İsa Yusuf Alptekin ve Türkiye’ye Hicret Süreci

Gündem Yazıları

İSA YUSUF ALPTEKİN ve TÜRKİYE’YE HİCRET SÜRECİ “Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk olarak Türklük davası, bir Müslüman olarak İslam davası ve bir insan olarak insanlık davası için hizmet edin.” İsa Yusuf ALPTEKİN Ersagun ERDAŞ Doğu Türkistan Tarihine Bir Bakış Türklerin en eski yerleşme alanlarından biri olan Doğu Türkistan Orta As... Read More »

PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi

Gündem Yazıları

          Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, Eğitim ve AR-GE Birimlerinin “PISA 2015 Sonuçları ve Türk Eğitim Sistemi” adlı bu raporu, PISA 2015 sonuçlarından hareketle, eğitim sistemindeki temel meseleler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporun temel amacı, PISA 2015 sonuçları vesilesiyle, ülkemizde durup dinlenilmeden tartışıldığı halde, ... Read More »

Aşıklık ve Ozanlık Geleneğinde Dini Ve Ahlaki Motifler

Gündem Yazıları

Kaya KUZUCU Türk tarihi kadar eski olan bu gelenek günümüze kadar geldi.Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce mensubu oldukları geleneksel inanç sisteminde müzik en önemli unsur olarak kullanılmıştır.Doğal ve zorunlu olarak bu birliktelik sürmüştür. Özellikle Orta Asya ‘da Anadolu’ya ve Avrupa coğrafyasına yayılan Türklerin edindikleri birimleri kültür ve s... Read More »

İttihat ve Terakki Okumaları: Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Modernleşmeye Dair Genel Bir Bakış Modernlik Olgusu ve Üzerine Bahisler

Gündem Yazıları

İTTİHAT VE TERAKKİ OKUMALARI OSMANLI-TÜRK MODERNLEŞMESİ ve MODERNLEŞMEYE DAİR GENEL BİR BAKIŞ MODERNLİK OLGUSU VE ÜZERİNE BAHİSLER (1) Ersagun ERDAŞ Genel olarak modernlik olgusu, Batının inşa ettiği ve Batı merkezli yeni bir dünya kurma tasavvuruyla, şekillenen ve dünyayı bir “kaldıraç̧” gibi bütünüyle değiştiren bir tarihsel dönemi ifade etmektedir. Batı ... Read More »

Güneyli Yiğit İlhan Egemen Darendelioğlu

Gündem Yazıları

Abdulsamet ÇANKAYA “Ben ki Anadolu çocuğu Suratından belliyim Kim ne derse desin dostlar Namuslu geldim bu şehre Namuslu gitmeliyim” İlhan Egemen Darendelioğlu Türk milliyetçiliği; Türk milletinin bağımsız ve hür yaşamasının, istiklalden kopmadan istikbale uzanmasının, dil gibi, kültür gibi, coğrafya ve bayrak gibi olgular etrafında şekillenen siyasi ve kültürel alan... Read More »

Bayrak Kalpak Revolter, İttihat ve Terakki Cemiyeti

Gündem Yazıları

İmparatorluktan cumhuriyete uzanan siyasal sürecin öncü kadrosu olan İttihat ve Terakki’nin, Türk siyasi hayatındaki izleri aradan geçen bir asra rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Hakkında pek çok siyasi eğilimin önyargı beslemesine karşın, İttihat ve Terakki hakkındaki yayınların sayısındaki önemli artış dikkat çekiyor. Son günlerde bu yayınlara bir yenisi daha ... Read More »

Page 3 of 1912345»