Gündem Yazıları

Hak Hukuk Adalet; Milliyetçi Hareket – Fatih Oğuz

Gündem Yazıları

Türk Milliyetçileri, Türk toplumunu meydana getiren sosyal dilimlerin içerisinde yer alan herhangi bir dilimin mensupları değildir. Türk Milliyetçileri, bu sosyal dilimlerin bütününün yegâne muhatabıdır. Çünkü “Devlet Sektörü” ile “Özel Sektörün yanına güçlü bir “Millet Sektörü” kurulması yönünde milli ülkü sahibidirler. Sosyal dilimleri kalkındırma, k... Read More »

Aile Kavramına Bütünsel Bir Bakış – Gökhan Gökçek

Gündem Yazıları

Yüce Allah, Halk sıfatının hürmetine insanı yaratır. Halık insanı topraktan vücud buldurup, sonrasında ruh üfürerek meydana getirmiştir. İnsanın yegane yaratılış gayesi ise ‘tek’ olan Allah’a kulluk etmektir. Cenab-ı Allah insanın ve cinlerin yaratılış gayesini şöyle belirtiyor: “Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya’budûn(ya’budûn... Read More »

Önde Gider Önkuzu – Sezer Yozgat

Gündem Yazıları

Önkuzu nazarında… Gülen başkaları… Ağlayan biziz… İkbal istikbal kazanan başkaları, çilelere talip olan biziz… Mahalle kavgasından bile karakola girmeyip şiir okuyup cezaevine girenler sanal kahraman (!), işkencehanelerden işkencenin her türlüsünü çeken, ömrünün yıllarını gençliğini cezaevlerinde geçiren biziz… Türkiye’de Ülkücü Hareket kadar çilele... Read More »

Ahıska Türkleri – Zeynel Uyar

Gündem Yazıları

Ahıska, Gürcistan sınırları içerisinde, Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki bölgenin Karadeniz’e yakın kısmında, Kars’a komşu ve Kars’ın hemen kuzeyinde bulunan bir bölgedir. Ahıska ya da Mesket Türkleri tanımları ise coğrafi bir isimlendirme olup Ahıska bölgesi ve Ahıska Türkleri, Anadolu Türklerinin coğrafi ve demografik yönden uzantısı mahiyetindedir. Coğrafi... Read More »

Ülkücüler Nerede? – Muhammet Dingil

Gündem Yazıları

Geçtiğimiz günden bu yana Ayn el-Arap bölgesinin IŞİD terör örgütü tarafından abluka altına alınarak işgal edilmesine tepki gösteren PKK terör örgütü ve sempatizanları “Kobani Eylemleri” adı altında sokaklarda başlayacak bir savaşın düğmesine basmıştı. Öyle ki PKK terör örgütü sempatizanlarının “Kobani düşerse Ankara düşer” sloganıyla demokratik... Read More »

Anayurdumuz – Batuhan Sobay

Gündem Yazıları / Türk Dünyasından Haberler

(Genç Kalemler Yazı Yarışması bünyesinde yarışmaya katılan Genç Ülküdaşlarımızın yazılarından birisidir.) Çok geniş bir coğrafyaya sahip olan Orta Asya’nın dünya tarihinde ki yeri çok ayrıdır. Özellikle Türklerin anayurdu olan bu kıta bir çok zafere ve savaşa ev sahipliği yapmıştır. İpek ve baharat yollarına sahip olan Orta Asya hem ticari,hem askeri, hem de ... Read More »

Türk İçin Orta Asya – Batuhan Topal

Gündem Yazıları

‘’…Türk Milleti dünya üzerinde yaşayan milletler içerisinde en eski milletlerden birisidir ve milletimizin tarihi,çok şanlı olayların yer aldığı aldığı büyük medeniyetlerin tarihidir. Milletimizin tarih sahnesinde göründüğü zamanlardan beri teşkilatçılığıyla, çalışkanlığıyla ve bitmez tükenmez enerjisi ve hareketliliğiyle kendini göstermiştir. Millet... Read More »

Irak Türklüğü ve Yıllar Öncesinden Türkmeneli Uyarıları – Emre Soylu

Gündem Yazıları

Genel Başkanımız, dünyanın dört bir yanındaki Ülküdaşlarımızın katkıları ile toplanılan yardımları ulaştırmak üzere ikinci kez Kerkük’e gitti. Ziyaretle ilgili Türkmen soydaşlarımız, yardımların peşmergeye ve çeşitli çıkar gruplarına bırakılmadan büyük bir özveri ile dağıtıldığını ve bunun Türkmenelinin son yarım asırlık tarihinde az yaşanı... Read More »

Mustafalar Ölür, Allah Davası Ölmez – Sezer Yozgat

Gündem Yazıları

Denge adına Ülkücüyü darağacına çıkaranlar; 7 Ekim’i 8 Ekime bağlayan gece Ankara (Ulucanlar) Kapalı Cezaevinde ihtilalin rengini belli etmek adına bir sağdan bir soldan zihniyetiyle idamlara başlıyorlardı. Solcu Erdal Adalının infazı yapılırken suçu sadece Ülkücü olmak olan Mustafa Pehlivanoğlu da darağacında son nefesini veriyordu. Son nefes veriş ki; tarihi kıska... Read More »

Ülkücü Düşüncede İdealist Tasvir ve Somut Mevcudiyet Üzerine Bir Kaç Not – Mustafa Sarıkaya

Gündem Yazıları

Tarih/sosyoloji bilimlerinde toplumların anlatılmasında “ideal tip”ten yararlanılır. Buradaki ideal sözcüğü “ütopik” anlamda değil, belirli bir düşünce, kavram veya varlık anlamındadır. Belirli özelliklere sahip bir üst kavramdır. Türk Tarihi anlatılırken de, milli yükseliş dönemlerinde tek tip, ülkücü ruhlu bir Türk tasvirinden, düşüş dön... Read More »

Page 1 of 11123»