Gündem Yazıları

Kitle, Psikoloji Ve Kitleler Psikolojisi Üzerine- Mehmet Berat ARSLAN

Gündem Yazıları

“Kitlelerin psikolojisini anlamak, onları yönetmeyi bilmek değil, fakat hiç olmazsa bütünüyle onlar tarafından yönetilmemek isteyen devlet adamlarının sermayesini oluşturur.” Gustave Le Bon   İnsanlık tarihinin başlangıcı itibariyle gelişen toplum ve toplumsal yapıların tarihi incelendiğinde var olma mücadelesi veren insan ve oluşturduğu topluluklar iktidar olma ar... Read More »

Yeni Kavimler Göçü Mü? Mustafa SARIKAYA

Gündem Yazıları

Göç insanların, en temel toplu eylemlerinden biridir. İnsanlığın ilk zamanlarından bugüne göç edilmektedir ve edilmeye devam edilecektir. Bir yerde göç edilmiyorsa, ya çevreye karşı güçlü ve etkili bir nüfus ile istikrar vardır, ya da orada yaşayan toplum eriyor demektir. Son yıllarda Avrupa’nın batısında göç durmuş, insanlar yaşlanmıştır. Doğanın tabi bir kanu... Read More »

Suriye’de Türkmenler Ve Bayır-Bucak -Hasan ERALACA

Gündem Yazıları

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Suriye kadim zamanlardan beri birçok Medeniyet’e ve etnik kökene ev sahipliği yapmıştır. Tarihin en eski devirlerinden beri günümüz Uygarlıklarının ilkelerini ve muhtevasını meydana getirmiş olan sosyal, ekonomik ve siyasi cereyanlar ya bizzat bu topraklar üzerinde vuku bulmuştur ya da dolaylı yönden bu Coğrafyanın ahvalinden etki... Read More »

Millet İnşası -Bozkurt ÇELİK

Gündem Yazıları

Milletlerin nasıl ve ne zaman tarih sahnesine çıktıkları sorusu kesin bir cevap bulmamaktadır. Bu konuda farklı görüşler hâkimdir ve bu görüşlerin birçoğu milletlerin tarihine farklı perspektiflerden bakmaktadır. Hâkim görüşlerinden biri ve belki de en çok kabul edileni ulusların, Fransız İhtilali’nin ve sonrasında gelişen sürecin bir sonucu olduğu yönündedir. Dev... Read More »

Kemankeşin Sırrı- Abdulsamet ÇANKAYA

Gündem Yazıları

Terörle mücadele eden bu uğurda gazi ve şehit olan dik duruşun vatan müdafaasının bekçileri olan tüm asker ve polislerimize ithafen… “Ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallahe ramâ-Ey bu işe talib olan! Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.”(Enfal/17) Vesikalar der ki Mete Han, düşmanın psikolojisini bozan ve yön tayininde de etkisi olan ıslıklı oklar kullandı... Read More »

Yusuf Akçura Bey’in Mefkûresinde Tarih Ve Toplum-Rabia Aslıhan Türkmen

Gündem Yazıları

Yusuf Akçura Bey, yaşamı boyunca Türk Milleti için düşünmüş, Türk Milleti için söylemiş, yazmış ve yine Türk milleti için çalışmıştır. Türk milletinin dertleriyle dertlenmiş büyük ilim, dava ve siyaset adamı olarak, Türk milletinin bekası ve aydınlık, müreffeh yarınları adına mühim idealleri olmuş, hayatı boyunca da bu ideallerinin mücadelesini vermiştir. ... Read More »

Erol Güngör’de Ahlak Kavramı-Semih Diri

Gündem Yazıları

  “Aydın olmak bir çeşit meslek gibidir. Her mesleğin nasıl kendine göre şartları varsa aydın olmanın da belli bir nizam ve ahlâkı vardır.” Erol Güngör   Ahlâk sözcüğü ise, Latince “mos-moralites”, İngilizce “moral-morality” kelimesi karşılığı olup “ahlâklı, ahlâk kurallarına uyan” anlamında kullanılmaktadır. Her iki sözcüğün karşılığ... Read More »

Sözün Özü – Cumali Cülük

Gündem Yazıları

Efendim, Yunus Emre’miz: “Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim “ Diye ne kadar içli bir şekilde söylemiş. Gönül “dostun evi olduğu kadar, dost kazanma ya da düşman edinme yeridir. Bir insanın gönlünü fetih ettiğimizde o insana hem değer vermiş oluyoruz, hem de değer kazanmış oluyoruz. Alış-veriş ka... Read More »

Hüseyin Nihâl Atsız (Yaşamı, Mücadelesi ve Fikirleri) – Mustafa Sarıkaya

Fikir Adamları / Gündem Yazıları

Tarih boyunca Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsüne yön veren önemli isimlerden birisi de Hüseyin Nihâl Atsız olmuştur. Hüseyin Nihâl Atsız, 20. yüzyılda Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp’ın sistemleştirdiği Türkçülük fikrini, değişen dünya şartlarına uygun bir şekilde geliştirerek, devlet yönetimi, bölgesel devlet politikası, milli kültür hamleleri, medeni... Read More »

Türk Milletinin Zafer Destanı-Rabia Aslıhan Türkmen

Gündem Yazıları

Türkün şanlı mazisi adından sürekli söz ettirecek büyük kahramanlıklarla dolu olay ve bunların neticesiyle şekillenmiş çeşitli olgulara sahiptir. Kaderin cilvesi tarihin önemli dönüm noktalarında Türkü memnun edecek şekilde seyretmiş ve Türk Milleti kendine yanaşan ve yakışır bir şekilde zaferlerle dolu kutlu bir maziye sahip olmuştur. Tarih sahnesine çıktıkları a... Read More »

Page 1 of 13123»