Gündem Yazıları

Gençliğin Önündeki En Büyük Tehlike: Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı – Rümeysa ATASEVEN

Gündem Yazıları

Gençliğin Önündeki En Büyük Tehlike: Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı – Rümeysa ATASEVEN Gençlik tanımının çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu farklılık özellikle yaş aralığından  kaynaklanmaktadır. En yaygın ve kabul gören tanım Birleşmiş Milletler’in 15-24 yaş aralığını kapsamaktadır. Biz de yazımızın ge... Read More »

Turan Kalaları 2 Bakü – Cihangir YILDIRIM

Gündem Yazıları

Turan Kalaları 2 Bakü – Cihangir YILDIRIM Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı   Ulu atamız Oğuz oklarını bölüp göğü çadır kıldıktan sonra dağları aşıp denizleri göl eden yağız yerin üstünde, temelleri; atlarının nal izi, duvarlarının harcı, kutlu töremizle yükselen şehirlerimizi inşa ettik.   Tarihi boyunca esirliği kabul etmeyen Türkler vatanla... Read More »

Türkiye’de Beyin Göçü Sorunu – Okan MADEN

Gündem Yazıları

Türkiye’de Beyin Göçü Sorunu – Okan MADEN   Ülkelerin en değerli sermayeleri hiç kuşkusuz ki medeniyet birikimleridir. Gelecek vaat eden en kıymetli yatırımları, bilime yapmış oldukları yatırımlardır. Bir ülkenin gelişmesindeki ve ilerlemesindeki en temel yapı taşlarını, o ülkedeki farklı bilimsel alanlardaki çalışmalar oluşturmaktadır. Diğer bütün al... Read More »

Tarih Bilinci ve Gençlik – Emre ÖZBEY

Gündem Yazıları

Tarih Bilinci ve Gençlik – Emre ÖZBEY Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme, gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. BM Örgütünün tanımına göre genç, 15-25 yaşları arasında, öğrenim gören, ... Read More »

Okuma Kültürü ve Genç Bireylerde Okuma Alışkanlığı Üzerine – Betül Kübra GÜNGÖRDÜ

Gündem Yazıları

Okuma Kültürü ve Genç Bireylerde Okuma Alışkanlığı Üzerine – Betül Kübra GÜNGÖRDÜ OKUMA OLGUSU (TANIM) Okuma hakkında değişik tanımlar yapılmış ve okuma sözcüğüne değişik anlamlar yüklenmiştir. Okuma kavramı toplumdan-topluma ve zaman içinde değişmekte, yeni biçimler almaktadır. Okuma, çeşitli gelişme aşamalarından oluşan karmaşık bir süreçtir. O... Read More »

Sosyal Medya ve Gençlik – Emre SOYLU

Genel / Gündem Yazıları

Sosyal Medya ve Gençlik – Emre SOYLU Genel Başkan Basın Danışmanı Biyolojik, psikolojik ve toplumsal değişimlerin en hassas evresinde bulunan gençlik dönemi, bütün bu değişim ve dönüşümlerle birlikte çok boyutlu sorunların da yaşandığı bir dönemi kapsar. Genç birey ve gençlik sorunları, sosyolojik bir gerçeklik olarak çağdan çağa, toplumdan topluma ve toplum ... Read More »

Gençlik ve Politika – Furkan AKSU

Gündem Yazıları

Gençlik ve Politika: Türkiye’de Gençlik, Depolitizasyon Süreci ve Tarihsel Bağlamda Türk Gençliğinin Sosyolojik Bir Analizi – Furkan AKSU     Gençlik, biyolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel anlamda edilgenlik durumu olan çocukluktan etkin ve sosyal bir aktör olarak toplumsal sahada varlık gösteren yetişkin bireylik arasındaki geçiş dönemini ifade eden bir sü... Read More »

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne Hitabesi Ve Tahlili – Hüseyin Erol ŞİMŞEK

Gündem Yazıları

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne Hitabesi Ve Tahlili – Hüseyin Erol ŞİMŞEK “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 20 Ekim 1927   ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin ... Read More »

“2023 Lider Ülke Türkiye” Hedeflerine Doğru Gençlik Sorunları Ve Öneriler – Hüseyin KAYIŞ

Gündem Yazıları

“2023 Lider Ülke Türkiye” Hedeflerine Doğru Gençlik Sorunları Ve Öneriler – Hüseyin KAYIŞ Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı   “Öncelikle kirli, karmaşık ve zararlı düşüncelerden kafanızı korumalı, sağlam bir imam ve inançla kalbinizi doldurmalı ve bütün zararlı alışkanlıklardan kolunuzu uzak tutmalısınız.” LİDER DEVLET BAHÇELİ 3K(Kafa... Read More »

Ülkücü Gençlik Ve Ülkü Ocakları’nın Misyonu – Kadir Kaan GÜLER

Gündem Yazıları

Dünyanın En Büyük Gençlik Teşkilatı: Ülkücü Gençlik Ve Ülkü Ocakları’nın Misyonu – Kadir Kaan GÜLER    “Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduğu sürece bekamızı hedef alan saldırılar bozguna uğrayacaktır.” LİDER DEVLET BAHÇELİ Türk milliyetçiliği düşüncesi çağdan çağa farklı şekillerde temay... Read More »

Page 1 of 21123»