Gündem Yazıları

Kıbrıs’ta Türk Katliamı: ‘Kanlı Noel’ (20-25 Aralık 1963)

Gündem Yazıları

                                                                                                                            Gökhan ALPTEKİN Tarih boyunca Anadolu ve Akdeniz üzerindeki egemenliğin, vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olan Kıbrıs Adası, stratejik konumu ile bölgedeki hâkimiyet mücadelelerine en yoğun şekilde tan... Read More »

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Gündem Yazıları

Elif YILDIZ Olanca varlığın yegâne sahibinin içimize düşürdüğü hiçlik ateşiyle, ellerimizin değil kalemin temizliğine inanarak yazıyoruz.  İşi Hak’tan bilip şeytandan tutmayanlar, “bir” den gelip bir olma yolunda, Abdurrahim Karakoç’un dediği gibi; “et, kemik, kan değilmiş mana” düsturuyla bir ömür geçirmiş, ölümleriyle ölümsüzl... Read More »

Metinlerarasılık Bağlamında Yusuf Kıssası’yla Yusuf ile Züleyha Halk Hikâyesi

Gündem Yazıları

  “Yüz sürer dâmânına bir gün Züleyha-yı ümîd Sen heman ey Yûsuf-ı mısr-ı melahat ağır ol” Laedrî (Ey güzellik ülkesinin veya (Mısır’ın) sultanı!.. Eğer sen ağır(başlı) olursan, elbette bir gün ümit Zeliha’sı senin eteğine yüz sürecektir.)  Semih DİRİ Hem Doğu hem de Batı dünya edebiyatçılarının tarih boyunca çokça ele ald... Read More »

14 YILLIK EĞİTİM BAŞARISI HER ALANA YAYILMALI MI

Gündem Yazıları

                                                                                                                                  Halil Alperen IŞIK “İdare gitti, maslahat elde kaldı!  Şair Eşref Devlet gelenekleri, geleneksel devlet, güçlü devlet, derin devlet, demokratik devlet, hikmet-i hükümet ve devlet felsefesine... Read More »

TANPINAR’IN “HUZUR’UNDAN” AFORİZMALAR

Gündem Yazıları

Abdulsamet ÇANKAYA “Demek ki satıhtayım… Daha kendimi bulamadım…” Ahmet Hamdi TANPINAR Huzur; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 2.Dünya Savaşı öncesini ele aldığı bir romandır. Roman cumhuriyetin kurulması yeni bir harbin çıkması arasında Türk toplumunda daha net bir ifadeyle İstanbul’da yaşayan bir grup insanın hayatını, onların düşünce dünyasını, estetik zevkler... Read More »

BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

Gündem Yazıları

                                                                                                                                            Mine GÜLER Yaşamın tüm öğeleri insani ve yaradılışa hastır ve ‘Biz sizleri kavim kavim yarattık.’ Sözü her kavmin birbirinden farklı olduğunun maneviyatımızca tasdikleni... Read More »

AHLAK VE HAYATA KARŞI DURUŞ VESİKASI OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN BİZLERE IŞIK TUTAN FİKİR DÜNYASI

Gündem Yazıları

Furkan AKSU “Dünya üzerindeki Müslümanların vaziyetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda daima başkaları mı suçlu? Eğer biz suçluysak yapmamız gereken neyi yapmadık yahut yapmamamız gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar, bizim imrenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçın... Read More »

TÜRK STRATEJİK AKLININ DEVLET DENEMESİ: BATI TRAKYA CUMHURİYETİ

Gündem Yazıları

Gökhan Gökçek 1683 tarihli Viyana bozgunundan sonra Türk devleti, Avrupa içlerinden geri çekilmeye başlar. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in bir ‘beşik’ olarak nitelediği Anadolu’dan, Avrupa’nın içlerine kadar uzanan fetih serüveni durmuş, yerini elzem bir savunmaya bırakmıştır. Teknolojik, iktisadi gelişmelerin yakalanamaması ile dünyaya ayak uyduramamasının yan... Read More »

BALKAN SAVAŞLARINA GİDEN SÜRECİN IŞIĞINDA GÜNÜMÜZÜ ALGILAMAK

Gündem Yazıları

Fatih OĞUZ (Türkiye) Mahkum olmayı bekleyen bir suçlu.” (4 Temmuz 1919 İngiliz Lort Curzon) Emperyalizmin politik yüzü İngiliz Lort Curzon’un ifadesinden anlaşılacağı gibi özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi devrimi sonrası emperyal güce erişen ülkelerin uzun vadeli hedefi “Türklerin boyunduruğu altında olan halkları kurtarmak ve onları ekonomik-sosyal-politik kalkı... Read More »

TARİHİ GELİŞİM İÇİNDE PANSLAVİZM

Gündem Yazıları

                                                                                                                      Hasancan ERALACA   19. yüzyılın başlarında, Rusya dışındaki Slavlar arasında edebi-kültürel bir hareket olarak ortaya çıkan kökenden gelen Slav halkların kültürel ve siyasal birliğini ifade etmektedir... Read More »

Page 1 of 16123»