Gündem Yazıları

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç – Gökhan Alptekin

Gündem Yazıları

Hayatı Bosna Bağımsızlık Mücadelesi’nin ve Boşnak Müslümanlarının önderi Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna-Hersek’in Şamaç şehrinde doğmuştur. (Babaannesi, İstanbul-Üsküdar’li bir Türk, büyük dedesi ise Osmanlı Ordusu’nda subaydır.) Saraybosna’da Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü yıllarda, henüz 16 yaşındayken, bir grup arkadaşıyla bi... Read More »

Birleşik Krallık ile Avrupa Birliğinin 43 Yıllık Sancılı Birlikteliğin Sonu – Halil Alperen Işık

Gündem Yazıları

BİRLEŞİK KRALLIK ile AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 43 YILLIK SANCILI BİRLİKTELİĞİNİN SONU ve AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GELECEĞİ: AVRUPALI ÇİFTÇİLERİ ARTIK KİM BESLEYECEK?                                                                                                             ... Read More »

Türk Toplumda Sınıf Meselesi ve Milliyetçilik – Nasrullah Uzman

Gündem Yazıları

TÜRK TOPLUMUNDA SINIF MESELESİ VE MİLLİYETÇİLİK Nasrullah UZMAN* “Türkiye, Avrupa ve Asya memleketlerinde tarih boyunca hüküm süren imtiyazlı ve esir sınıflara ve bunlar arası uçurumlara hiçbir zaman sahne olmadığı için kolaylıkla demokrasi yolunu bulmuştur.” değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Osman Turan, referans olarak Türk tarihine atıfta bulunmaktadır. Şöyle ki... Read More »

Türkiye’de Sosyolojik Bilim Cemiyetinin Yokluğu Meselesi – Ertuğrul Sinan Sözen

Gündem Yazıları

TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK BİLİM CEMİYETİNİN YOKLUĞU MESELESİ Ertuğrul Sinan SÖZEN “Sosyal evren, sosyal dünyanın ne olduğunu bilmek için girişilmiş bir mücadelenin mahallidir.” P. Bourdieu İnsan yapısı itibari ile sosyal bir varlıktır. Dünyaya gelişinden itibaren öncelikle ailesi ile ardından çevresindeki insanlar ile iletişim ve etkileşim halindedir.Bu iletişim v... Read More »

Yeni Sınıf Şuuru İnşasında Milli Şuurun Önemi – Fatih Oğuz

Gündem Yazıları

YENİ SINIF ŞUURUNUN İNŞASINDA MİLLİ ŞUURUN ÖNEMİ Fatih OĞUZ Günümüzün tanınmış filozoflarından Slavoj  Zizek çıkarmış olduğu kitapla “Yeni Sınıf mücadelesi: Kaçışın ve terörün gerçek nedenleri„ (Der neue Klassenkampf: Die wahren Gründe für Flucht und Terror) dünya kamuoyu olarak neredeyse unuttuğumuz “Sınıf mücadelesi” kavramını yeniden tartışma... Read More »

Türk Milliyetçiliği ve Sosyoloji İlmi Üzerine – Bozkurt Çelik

Gündem Yazıları

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE SOSYOLOJİ İLMİ ÜZERİNE                                                                                                        Bozkurt ÇELİK   Geleneksel, modern ve post modern olguların adeta çatışma evresi olan 21.yüzyılda; gelişmeleri ve kavramsal... Read More »

Nasyonalizm-Ulusçuluk ve Milliyetçilik Tartışmaları – Semih Diri

Gündem Yazıları

NASYONALİZM-ULUSÇULUK VE MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI Semih DİRİ   Kalabalığı Millet Yapmak Piyemonte’nin eski başbakanı Massimo de Aseglio 1861’de ulus devlet kurmayı başarmalarından sonra “İtalya’yı yarattık, şimdi İtalyanları yaratmak zorundayız.”  demiştir. Mevcut politik birliği, devletin varlığı ve bekası için yeterli görmeyişi bu sözün altında ... Read More »

Büyük Taaruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı – Gökhan Alptekin

Gündem Yazıları

BÜYÜK TAARRUZ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Gökhan ALPTEKİN                           ‘‘30 Ağustosu anarken, bir inanç gücünün kazandırdığı zaferi düşünüyor ve ona başlangıç olan 26 Ağustosu da hatırlıyoruz. 26 Ağustos, 40.000 kişinin 100.000’i darmadağın ettiği başka bir inanç savaşının Malazgirt’in de yıldönümüdür. Ve doğrusunu... Read More »

Türklerin Asi Boyu Kaşkayılar/Kaşkaylar – Ersagun Erdaş

Gündem Yazıları

TÜRKLERİN ASİ BOYU: KAŞKAYILAR/KAŞKAYLAR   Ersagun ERDAŞ   KAŞKAYILARIN VAR OLMA MÜCADELESİ   Yaklaşık 400 yıl önce Nadir Şah zamanında Kia Kulu Han Kurt Kaşkay, Fars hükümdarının baskısına dayanamayıp ekibiyle başkaldırmıştır. Sonra, Nadir Şah’ın emriyle Kia kulu Han tutuklanmış ve Nadir Şah’a götürülürken işkence ile öldürüleceğini... Read More »

20.Yüzyıl Türk Dünyası Millet ve Milliyetçilik Çalışmaları Panoraması Üzerine Bir Derleme – Rabia Aslıhan Türkmen

Gündem Yazıları

20. YÜZYIL  TÜRK DÜNYASI MİLLET ve MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARI  PANORAMASI ÜZERİNE  BİR DERLEME Rabia Aslıhan TÜRKMEN                                       ” Milletleri Yaratan Milliyetçiliktir..”                                                                  Ernest ... Read More »

Page 1 of 15123»