Gündem Yazıları

Atsız’da Büyük Adam Figürü – Gökhan Gökçek

Gündem Yazıları

“Bu musalla taşı, Atsız kadar gerçek bir er kişiyi az görmüştür hocaefendi!” Fethi Gemuhluoğlu Dünya tarih serüveni milletlerin hayatları üzerinden seyir alır. Bir yekün halinde yığınlar oluşturan milletler milli ülküleri/mefkureleri yolunda veyahut dıştan müdahaleler neticesinde bu serüvenlerini sürdürürler. Milletlerin tarih sahnesindeki yerlerini değiştiren ha... Read More »

Muhafazakarlık ve Milliyetçilik – Hakan Ada

Gündem Yazıları

  Milliyetçilik ve muhafazakârlık. Türk sağının kumunu ve çimentosunu oluşturan bu iki ideoloji, onlara hayat kaynağı olan, su olarak nitelendirebileceğimiz yüce dinimiz İslam ile birleştiğinde mukavemeti yüksek bir harç olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlı başına düşünüldüğünde ayrı anlamları barındıran bu üç ideoloji, Türk milleti içerisinde beraber... Read More »

Farklı Yönleriyle Galip Erdem ve Yazılarının Mahiyeti – Emre Serdengeçti

Gündem Yazıları

  Varlığın gerçekliği o kadar yücedir ki, kendini akıl sahiplerine ancak sembollerle ifade edebilir. Ben de sembollere, onların bize bir şeyler anlatmaya çalıştığına kesin olarak iman etmiş birisiyim. Biz maalesef mağlubiyetlerimizi unutan, onların acı veren gerçekliğiyle yüzleşmeye utanan veyahut umursamayan bir insan topluluğunun içinde bulunuyoruz. Ancak bu toplumu... Read More »

Özgür İrade – Hürriyet ve İsyan Üçgeni Çerçevesi ile Postmodernite Ambivalansı – Bilal Emre Karataş

Gündem Yazıları

  “Akıl gönüllü olursa, Tur’ları ve Kaf’ları aşar” Musa Özdağ “Bedeli en yüce olan değer hürriyettir. En büyük hürriyet de, Yüceler Yücesi’ ne kul olmaktır” Hamdi Özden Giriş Açıklanması zor veya değişken kavramlar hayatı derinden etkileyen ve yöneten olgular olarak karşımıza çıkmaktalar. Başlıkta verdiğimiz engin ve birbiriyle bir ... Read More »

Çokkültürlülük ve Kürselleşme Bağlamında Milliyet Duygusu Üzerine Bir Tetkik – Rabia Aslıhan Türkmen

Gündem Yazıları

Millet ve milliyetin, siyasi ideoloji açısından bakılınca belli ölçüde ‘inşa’ ürünü olduğu doğrudur; fakat gerek tarih, gerek sosyoloji ve gerekse kültür disiplinlerinin şehadetine göre, millet ve milliyet bir şuur, şahsiyet ve maşeri (kolektif) zatiyet olarak, yakın çağın çok öncesine giden, çok uzun bir süreçte ve çoğu zaman tam ve kesin bir öznesi tespit edi... Read More »

Ömer Seyfettin’in Aydınları – Mustafa Ak

Gündem Yazıları

Toplumları oluşturan, yönlendiren ve yönetici kadrosunu dahi eleştirmeyi göze alabilenler aydınlardır. Çünkü aydın olmak bir sorumluluk ister. Bu sorumluluk ise her daim toplumun bir adım önde olabilmesi ile ileriye hep ileriye taşınır. Aydın olanlar ya da eski deyimle münevver olabilenler her zaman topluma yön vermek için uğraş vermişlerdir. Türk tarihini derinlemesine in... Read More »

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e – Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak – Mustafa Buzluk

Gündem Yazıları

Miras Olgusu Üzerinden Türkiye’de “Batılılaşma” Hadisesini Anlamaya Çalışmak Mustafa BUZLUK E. H. Carr, tarihi “Pek çok parçası kayıp iç içe geçmeli bir bulmaca” olarak nitelendirirken; Marcel Gauchet ise “Birbiri içine geçmiş ve ağırlıklarını kolayca tartamayacağımız bir yığın etmen” olarak nitelendirir. Tarihin söz konusu karmaşık karakteri, Türkiye... Read More »

21. Yüzyılda Propaganda – Kadir Canöz

Gündem Yazıları

Bahçıvanın, taze bir bitkinin filizlerini yeni bitkiler üretmek için toprağa dikmesi anlamındaki Latince “propagare” kelimesinden gelen propaganda ; günümüzde “bir bireyin veya grubun başka bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, kontrol altına almak ve değiştirmek için haberleşme araçlarından yararlanarak ve bu bireylerin veya grupların belirl... Read More »

Başkanlık Sistemi – Derviş Koç

Gündem Yazıları

Türkiye, yüz yılı aşkın bir demokrasi tecrübesine ve aynı uzunlukta bir siyasi parti geleneğine sahiptir. Bu süreç, aynı zamanda Türkiye’nin parlamentarizm deneyimini ifade etmektedir. Zira Kanun-u Esasi’den 1982 anayasasına kadar bütün kurucu metinlerimiz, hükümet sistemi olarak parlamentarizmi tercih ve tesis edegelmişlerdir. Kurucu metinlere, yani anayasalara bağlı olar... Read More »

Medya, Siyaset ve Halk Üçgeni – Çağatay Engür

Gündem Yazıları

Günümüz, geçmiş yıllara nazaran iletişim teknolojileri açısından düşünüldüğünde ciddi bir gelişmeyle şekillenmiştir. Bu gelişme özellikle haberleşme alanında yaşanmış ve yaşattığı farklılık dünyanın hızla şekillenmesine yardımcı olmuştur. Bu değişimler iki yönlü olarak gelişmiştir. Hem insanlığın yararlı olarak kabul edilebilecek yönde, hem de zü... Read More »

Page 1 of 14123»