Başbuğ’dan

Ortadoğu ve Türkiye

Başbuğ'dan

Osmanlı devletinin rolü Türkiye Cumhuriyeti on altı imparatorluğun devamı ve Osmanlı Devleti’nin mirasçısıdır. Osmanlı Devleti Kırım’dan Yemen’e, Kafkasya’dan Cezayir’e kadar uzanan sahadaki milletlerin barış ve huzur içinde yaşadığı bir İmparatorluktu. Bu devlette Türk Hakanlığı, İslâm Halifeliği Roma Kayzerliği birleşmiş, tebaa hukuk ... Read More »

Millî Bütünleşme, Millî Demokrasi ve Demokratik Milliyetçi Devlet

Başbuğ'dan

Türk Milleti’nin büyük , güçlü ve kalkınmış devletini yeniden kurabilmesi , onun kendi kültür ve devlet felsefesine yeniden dönmesine bağlıdır. Türk Milleti yabancı akımların tasallutundan kurtulup kendi öz devlet felsefesine yeniden döndüğü gün , büyük devlet vasfını tekrar kazanacak , dünya milletleri arasındaki üstün yerini alacaktır. Türk milli kültür ve ... Read More »

Milli Eğitim ve Türk Gençliği

Başbuğ'dan

Türkiye’nin az zamanda kalkınması için seçkin kabiliyetlerin mütehassıs zümre  olarak yetiştirilmesi daha faydalıdır.Yalnız milli eğitim konusundaki görüşlerimizi bir yanlışlığa yer verilmemesi için biraz açıklamak istiyorum. Türkiye’nin milli eğitim davası , cumhuriyetin kuruluşundan beri gayet plansız ve çok yanlış bir şekilde yürütüle gelmiştir.Bugün d... Read More »

Taassup

Başbuğ'dan

Fikir hayatımızda sık, sık üzerinde durulmuş olan şeylerden birisi de hiç şüphesiz “ taassup ” kelimesi ve onun ifade ettiği manadır. Tarihimizin son yıllarında taassup kadar hiç bir şey müteassıbane bir istismara uğramamıştır. Yanlış anlaşılmalara yer vermemek için, konuya girerken fikrin tarifini yapmak gerekecektir. Şu halde taassup ne demektir diye, bir soru sor... Read More »

Page 3 of 3123