Başbuğ’dan

Kahramanlık Ruhu – Başbuğ Alparslan Türkeş

Başbuğ'dan

“Bir kahramanlık, kendini bekleyen tehlikelerin büyüklüğü ve çokluğu nispetinde kıymet kazanır. Kurtuluş ihtimallerinin sıfır veya sıfıra çok yakın olduğunu bilerek, millet yolunda, kutsal bir dava uğrunda, mücadeleden yılmayanlar, insanlığın üstüne yükselirler ve adeta ilahlaşırlar. Fani bir hayatın esiri olarak günün birinde sönmeğe mahkum bulunan insanoğ... Read More »

Türk Milleti dediğimiz gerçek nedir? – Başbuğ Alparslan Türkeş

Başbuğ'dan

Türk milleti dediğimiz gerçek nedir? Bugün Türk milleti dediğimiz gerçeği şu şekilde tarif etmek mümkün. Müşterek bir tarihten gelen ve müşterek bir târih şuuruna sahip bulunan, aynı dine mensup, aynı kültürle yoğrulmuş, aynı devleti kurmuş, yaşatmış ve bugün de aynı devletin sahibi ve bayrağı altında yaşayan, sınırları içinde yaşayan insan topluluğu Türk ... Read More »

Türk Topluluklarının Hakları

Başbuğ'dan

Tarihte belirli bir medeniyetleri dahi kaydedilmemiş olan birçok insan toplulukları Self Determinasyon prensibine dayanarak bağımsızlıklarını alıp yeni devletler halinde hürriyetlerine kavuşurlarken Türkiye sınırları dışında yaşayan Türklerin bu haklarının teslim edilmemesi insanlık bakımından yüz kızartıcı bir durumdur. Her milletin kendi mukadderatına hâkim olmak ... Read More »

Başbuğ Alparslan Türkeş’in Özlü Sözleri

Başbuğ'dan

Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin. Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz… Türk birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türkler’ in bir millet ve bir devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür. Türk birliği de sistemli çalışmak, fı... Read More »

Türk Millî Ahlâkı

Başbuğ'dan

“Biz, Türk toplumunun dünya görüşünün, yaşama felsefesinin, kendi dini inançlarından, İslamiyet’ten ve milli tarihten kökünü aldığını görmekteyiz. Bunlara ilave olarak, milletimizin geçirdiği tecrübeler ve yurdumuzun içinde bulunduğu şartlar da toplumumuzun düşünce ve inançlarında tesirli faktörlerdir. İşte bu kaynak ve faktörlerin tesiri altında, Türk M... Read More »

Bir Olunuz!

Başbuğ'dan / Gündem Yazıları

En asil fikirler bizim fikirlerimizdir. En, meşru, en haklı dava bizim davamızdır. Biz dünyanın asil, şerefli, aynı zamanda mazlum bir milletin davasını, onun haklarını çiğnetmeme davasının, onun köleliğe sürüklenmesini önleme davasının sahibiyiz. Bu kadar yüksek, bu kadar asil hedefleri olan başka bir dava düşünülemez. Bir hareketin gücü, bir düşüncenin gücü b... Read More »

Milli, Mesleki, İnsani Ülkü

Başbuğ'dan

“Türk ülkücülüğünün hedef aldığı düşünceler genel olarak belirttiğimiz fikirlerden ibaret değildir. Ülkücülüğümüzün içerisinde her mesleğe mensup Türk milliyetçilerinin kendi mesleklerinde en ileri, en yüksek ve gerek kendi milletimiz için, gerek insanlık için en çok yararlı neticeleri elde etmek görüşü de yer alacaktır. Bir Türk Milliyetçisi kendi to... Read More »

Türkçülük – Türk Birliği

Başbuğ'dan

Türkçülük, Türk Milleti’nin, ilim, sanat, ziraat, iktisat, kültür ve diğer her alanda, milli gelenek ve milli bünyeye uygun bir şekilde kalkındırılması içte ve dışta her çeşit saldırganlıklara karşı korunarak hür ve müstakil olarak yaşatılmasını hedef tutan bir ülküdür. Böyle bir ülkü, her milletin kendisi için mukaddes bir hak olduğu gibi Türk Millet i... Read More »

Milliyetçiliğimiz Yeryüzündeki Bütün Türkleri Kapsayan Bir Görüştür

Başbuğ'dan

“Ne Türk Milliyetçiliği sadece Türkiye’yi kapsayan; ne de Turan sadece Orta Asya’yı kapsayan bir görüştür. Türk milliyetçiliği ve Turan yeryüzündeki bütün Türkleri kapsayan bir görüştür. Yani “Türk Birliği” yalnız Asya’daki soydaşlarımızı değil, Irak’taki, Yunanistan’daki, Bulgaristan’daki vs. coğrafyalarda yaşa... Read More »

Bir Bayrak Altında Toplanacağız

Başbuğ'dan

“… Türk Birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türklerin bir millet ve devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür. Bunun tahakkuku, bazı kimselere ilk bakışta imkânsız gibi görünebilir. Birçok kimseler bunu zararlı bir hayâl (ütopi) olarak da vasıflandırabilir. Fakat unutmamak lazımdır ki, her hakikat önce hayal ile başlar. Yine hatırlamak gerektir k... Read More »

Page 2 of 3123