Atatürk’den

Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir – ATATÜRK

Atatürk’den

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin ... Read More »

Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Atatürk’den

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. ATATÜRK Read More »

Cesaretimizi Türk Gençliği’nden Almaktayız

Atatürk’den

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Mustafa Kemal ATATÜRK Read More »

Hocalık Dimağladır

Atatürk’den

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. Milli his ile dil arasındaki ... Read More »

Milli Eğitimin Temel Gayesi

Atatürk’den

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.” ATATÜRK Read More »

“Allah Nasip Ederse Musul ve Kerkük’ü Geri Alacağım” – ATATÜRK

Atatürk’den

“Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve adaları geri alacağım. Selanik de dahil, Batı Trakya’yı Türkiye hudutları içine katacağım.” Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK *Atatürk bu sözleri, 1933 (bazı kaynaklara göre 1932) yılında, Ankara’da görüştüğü Amerikalı General Mc. Arthur’a söylemişti. Mc. Arthur’un yazdığı “... Read More »

Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun.

Atatürk’den

“Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen seni seven Türk milletinin mezarı değilsin.” Mustafa Kemal ATATÜRK, 1930 Read More »

Türk Ata Yurdunda Türk’ün Bağımsızlığına Saldıranlara Karşı

Atatürk’den

Türk ata yurduna ve Türk’ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ve zorunluluklarını ilk gününde açıklamak ve söylemek, elbette yerinde olamazdı. Uygulamayı birtakım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düş... Read More »

İşgal Güçlerine Karşı Yapmış Olduğu Protesto

Atatürk’den

16.3.1920  İstanbul’da İngiliz, Fransız, İtalyan Siyasi Temsilcilerine, Amerikan Siyasi Temsilcisine, Bütün Tarafsız Devletler Dışişleri Bakanlıklarına, Fransa, İngiltere, İtalyan Millet Meclislerine verilmek üzere Antalya’da İtalyan Temsilciliğine; Milli bağımsızlığımızı temsil eden Meclis-i Meb’usan da dahil olmak üzere, İstanbul’da bütün resmi daireler, İt... Read More »

Türk Milletinin En Belirgin İstek ve İnancı: Kurtuluş

Atatürk’den

Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü en belirgin istek ve inancı  belli olmuştu: Kurtuluş… Bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Milletten başka bir  açıklama beklemeye gerek yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millî istek açıkça ortaya konmuş ve di... Read More »

Page 2 of 3123