Bitlis Ülkü Ocakları’ndan Türk Tarihi,Türk milli Kültürünün Temeli Ve orhun Yazıtları Semineri

Seminere değerli hocamız Hakan OKTAY seminer vermiştir. seminerin konusu TÜRK TARİHİ,TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜNÜN TEMELİ  VE ORHUN YAZITLARI ile ilgili seminer verildi.

Türk Tarihi : Günümüzdeki Türk halkları’ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürkler önce var olmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.

Türkler’in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır.

Türkiye’nin gelecek yüzyılda çevresinde söz sahibi bir dünya gücü haline gelebilmesi için, siyasi ve ekonomik gelişmesinin yanısıra, milli kültürünü de sağlam temellere oturtması gerekir.

Milli kültürümüzün özü, milletçe mukaddes saydığımız manevi değerler, yani inançlardır. Şüphesiz ki, bu değerler birlik ve beraberliğimizin muhafazası için vazgeçilmez birer ihtiyaçtır.

Bir milletin fertlerini bir arada tutan en güçlü bağ olan ortak manevi değerler; aile, ahlak ve devlet müesseselerinin de devamını sağlayan en önemli unsurdur. Dinin var olmadığı veya dini değerlerin ortadan kalktığı bir toplumda, bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak aile, ahlak ve devlet kavramları da geçerliliğini yitirecek ve kısa süre içinde ortadan kalkacaktır. Böyle bir gelişme ayrıca, tarihi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın bir milleti birbirine bağlayan milli ve manevi tüm bağların parçalanmasını, anarşinin hortlamasını ve toplumun bölünmesini kaçınılmaz hale getirecektir.

Orhun Abideleri Türk adıyla ortaya çıkan ilk yazılı kaynak olması açısından önemlidir. Aynı zamanda kitabeler Türk Dilinin ve Edebiyatının ilk ölümsüz eserleridir. Ayrıca Abideler Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı açısından da büyük öneme sahiptir. Abideler yazıldıkları dönemin sosyal hayatı, dünya görüşü ve insanların inançları hakkında bilgi vermektedir. Belki de en önemlisi de Türk Milletine bir vasiyet bir uyarı niteliği taşımasıdır.


Kategorisi: Temsilciliklerden Haberler

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter