Aybars Barshan – İnsanımızı Ve İnsanlığı Tehdit Eden Çevre Kirliliği

Bugün çevremizi korumak için köklü planlı tedbirler almazsak, yarın sağlıklı ve zinde nesillerimizi yetiştiremeyiz. İnsanımızın hem çağa uygun modern ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği maddi zenginliğe hem de en yüce duyguları, faziletleri coşkunlukla yaşayabileceği manevi zenginlikleri bir arada ulaştırabilmesi; yaşadığı, yediği, içtiği ve soluduğu çevre ile son derece yakından ilgilidir.
Üzerinde nimetler sunulan tabiatı, yaşadığımız çevreyi hor kullanırsak maddi zenginliğe ulaşsak bile daha önce hiç tanımadığımız sıkıntıları yaşarız. Sağlıklı nesillerimiz için temiz bir çevrede yaşamak en temel haklardan biridir.
Isınma ile bina ve iş yerlerinin, endüstri faaliyetleri ile fabrikaların bacalarından, motorlu taşıtların egzozlarından yayılan toz ve gazlar halindeki hava kirliliğinin zararlı etkilerinden, başta insanlarımızın sağlığı olmak üzere tabiatımız, tarihi eserlerimizin korunması, tesislerimizin kontrol altına alınarak çevreye uyumlu olmasını sağlamak çok önemlidir.
Temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır. Tabii kaynaklarımızdan alacağımız alternatif enerjiler ile ( rüzgar, güneş, su, biyokütle enerjileri vb ) daha temiz bir Türkiye ve Dünya için insanımıza ve insanlığa faydalı çevre koruma tedbirleri almamız gerekir. Enerji alt yapısının ülkenin dış politikasını bağlayan ithale dayalı çözümler yerine öz kaynaklarımıza dayalı, çok yönlü ve uzun vadeli planlarla teşkil edilmesine önem verilmelidir.
Evlerin ve endüstrilerin atık suları ile denizlerimizin, kıta içi ve su kaynaklarımızın kirlenmesi, bu kirliliklerin yayılması, yer altı sularına sızması, içme kullanma sularımızı kirletmesi önlenmelidir.
Yoğun hava kirliliği veya su kirliliği problemlerine maruz kalmış şehirlerimiz ve sanayi bölgelerimize otomatik ölçüm – kontrol sistemleri kurulmalıdır.
Hayvansal ve bitkisel yalar ile birlikte bizi etkileyen beslenme zincirimizin bütün kademelerine çevre kirliliklerinin nüfuz etmemesi için gerekli denetimler yapılmalıdır. Bu denetimlerde sadece içtiğimiz suya değil, hayvanlarımıza verdiğimiz ve tarlalarımızı suladığımız, yüzdüğümüz ve yediğimiz balığın yaşadığı suya da gerekli önem verilmelidir.
Ambalaj atıklarının ve diğer tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması projelerinin de uygulamada eksiksiz olarak yapılması sağlanmalıdır.
Bütün bu tedbirlerin sanayileşme hızını yavaşlatmadan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çevreyi kirletecek sınai yatırımlarda daha yatırımdan önce tesisin yeri, su kaynaklarıyla ilişkisi ve çevre özellikleri incelenip değerlendirilmelidir. Uygun yerde arıtma tesisi ve filtrasyon gerekleri ile birlikte kurulacak sınai tesislerde az artıklı ve atıkları yeniden değerlendirilebilen geri dönüşümlü teknolojiler öncelikle tercih edilmelidir.
Sanayi tesislerinin verimli tarım arazileri üzerinde kurulması önlenmelidir. Tarıma elverişli olmayan alanlarda toplanacak sanayi tesislerinin atık sularının ortak arıtma tesislerinde temizlenmesi için gerekli sistemler kurulmalıdır.
Belediyelerin, çevre koruma hizmetleri yerine israfa dönük ve bir amaca hizmet etmeyen yatırımlara yönelmesi engellenmelidir. Ülkemizin çevre meselelerini çözerken elde bulunan kaynakları en doğru şekilde ve gerekli yerde kullanılması sağlanmalıdır.
Çevre koruma tedbirleri pratikleşmeli, merkezi ve mahalli organların teknik uzman ve teçhizatlarla donatılması tedbirleri kağıt üzerinde kalmamalıdır.
Çocukların ve gençlerin “çevre” konusunda eğitilerek bilinçlendirilmesine öncelik verilmelidir. İlköğretimden başlayarak ders programları içinde çevre koruma bilinci yerleştirecek konular ağırlıkla işlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilerle aydınlatılmasına büyük önem verilmelidir.
Milletimizin sahip olduğu güzide ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kirlilikten korunması, torunlarımızdan ödünç aldığımız çevrenin korunması, milli kaynaklarımızın verimli kullanılarak ekolojik ve ekonomik dengenin korunması ancak bilinçlendirme ve eğitimle mümkün olabilecektir. Ümit ederim ki, gelecek nesiller bu bilinçle yetişecek, ülkemizi ve insanlarımızı tehdit eden bu çevre kirliliğine dur denilecektir.


Kategorisi: Gündem Yazıları

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter