Ankara Ülkü Ocakları Orta Öğretim Birimi’ne Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Genel Merkezi Orta Öğretim Birimi tarafından Ankara Ülkü Ocakları’na bir ziyaret gerçekleşti. Genel Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Mustafa Kemal Halaman ve Orta Öğretim Birimi yöneticilerinin de katıldığı ziyarette başkanımız liseli arkadaşlarımızla hasbihal etti. Bunun ardından liseli arkadaşlarımıza öğütler vererek konuşmasını yaptı .Sayın Halaman konuşmasında şunlara değindi:

Yarınlarımızın teminatı başı dik, gönlü geniş, duruşu vakur Ankara Ülkü Ocaklarının kıymetli orta öğretim teşkilatları, her birinizi ayrı ayrı saygılarımla selamlıyorum.

Değerli kardeşlerim, ülkemiz son yaşanan badirelerle çok sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Hepinizin malumu olan başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında meydana gelen olaylar, toplumsal infiale ortam hazırlamış, sokaklar şiddetin, zorbalığın, küfrün ve kutuplaşmanın adresi olmuştur. Hükümet edenlerin yıkıcı beyanları, merkezinin nerede olduğu meçhul kurum ve kuruluşların provakatif açıklama, eylem ve duruşları sokakları ve meydanları yaşanılmaz ve barınılmaz bir hale getirmiştir. Yaşanılan üzücü gelişmelere rağmen oluşturulmaya çalışılan sıra dışı tarafgirlik toplumsal birliktelik ve dayanışmaya büyük bir darbe vurmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde gücünü birlikteliğinden alan necip Türk Milleti sorumsuz ve şuursuz politikacıların müsebbibi olduğu, hızla dağılmaya ve çözülmeye doğru götürülmek istenmektedir. Yalnızca günübirlik siyasi menfaatlerin doğrultusunda hareket ederek, beynelmilel söylemlerin revaçta olmasından kaynaklı, hal ve eylemler toplumumuzun mutabakata varmasına set çekmekte, gelecek kaygılarını çatışma zemininde tasavvur etmesine neden olmaktadır.
Muhterem Ülküdaşlarım, küresel dünyanın getirdikleri kadar götürdükleri de üzerinde düşünülmesi gereken bazı sonuçlar doğurmaktadır.21.yy insan yapısı duygudan, histen ve ahlaktan arındırılmış, bu tip manzumeleri insan doğasından soyutlayan bir karakteristiği hâsıl hale getirmiştir. Türk Milliyetçileri bu konunun üzerine eğilmek durumundadır. Teneffüs edilen hayatı madde üzerine inşa eden insan tipi çoğunlukta, ülküleri ve inançları kalplerinde ve kafalarında yaşayanlar azınlıktadır. Bu sebepten mütevellit, siz değerli ülküdaşlarım ayrıcalığınızın farkında olmalısınız. Her ortamda, her platformda hangi şart ve durumda olursa olsun birbirinize sahip çıkmak durumundasınız. Karşınıza çıkacak birçok zorluğa ve zorbalığa birlikte göğüs gereceksiniz. Hayatınız boyunca bu kutlu çatlı altında, omurgalı bir şekilde yaşamanın mücadelesini vereceksiniz. Karşılaşacaksınız eğilenlerle, bükülenlerle olacak elbet sapıtanlar, şaşıranlar ama siz bunlara itibar etmeyeceksiniz. İdam edeceksiniz hayatınızı dümdüz bir ülkücü çizgiye belki renksiz olacak ama hazzını iliklerinize kadar yaşayacaksınız.
Bu düşüncelerle tekradan kardeşlerim, hepinize saygılarımı sunuyorum. Tanrı Türk’ü korusun. O zaten yücedir.

Bu sözlerle konuşmasını tamamladı ve Ankara Ülkü Ocakları ziyareti burada son buldu.


Kategorisi: Genel Merkezden Haberler

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter