Okunması Gereken 200 Temel Eser

KİTAP LİSTESİ

(Eserler sürekli olarak güncellenmektedir.)

” Kitap Adı – Yazar – Kitap Türü – Fiyat “

Bilgeoğuz Yayınları

Dokuz Işık – Alparslan Türkeş – ANALİZ-İDEAL – 25

Duruşmalar – Necdet Sevinç – TİYATRO – 10

Türkiyat – Necdet Sevinç - Araştırma – 15

Türklerde Kadın ve Aile – Necdet Sevinç – Araştırma - 10

Türk Medeniyeti Tarihi - Ziya Gökalp - Araştırma - 15

Türk Terbiyesi - Ziya Gökalp - Araştırma - 10

Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp - Araştırma - 15

Türk Töresi - Ziya Gökalp - ÜLKÜ-İDEAL – 15

Hars ve Medeniyet - Ziya Gökalp - Araştırma - 10

Türk Ahlakı - Ziya Gökalp - Araştırma - 15

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak - Ziya Gökalp - Araştırma - 10

Ülkü Ocakları – Metin Turhan – Araştırma - 45

Türkmen Çilesi – Kerkük Türkmenoğlu – Araştırma - 10

Kerkük Irak ve Ortadoğu – Ümit Özdağ – Araştırma - 25

Metehan – A. Haldun Terzioğlu – Roman – 16

Irak Türkleri – Oğuz Çetinoğlu – Araştırma - 15

İstiklal Harbinde Etnik İhanet – Necdet Sevinç – Araştırma - 25

Osman Yükselişi ve Çöküşü - Necdet Sevinç – Araştırma - 25

Türk İslam Ülküsü – S. A. Arvasi – Araştırma - 20

İran Türkleri – Ali Kafkaasyalı – Araştırma - 50

Ötüken Neşriyat

Çağlayanlar - A. Hikmet Müftüoğlu – Hikâye – 6

Çin Türkistan Hatıraları – A. Kemal İlkul – Hatırat – 24

Yılkı Atı - Abbas Sayar – Roman – 9

Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyeer - Abdullah Demir – Tarih – 16,5

Asyada Beş Türk – Adil Hikmet Bey – Hatırat – 30

Türk Dili Tarihi - Ali Akar – Dil – 23

1917 – 1934 Türkistan Millî İstiklâl Hareketi Korbaşılar ve Enver Paşa / 2 Cilt – Ali Bademci – Tarih – 55

Cengiz ve Yasası – Timur ve Tüzükatı – Ali Bademci – Tarih – 22

Sarıklı Basmacı – Ali Bademci – Tarih – 21

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulusal Kalkınma ve Güvenlik Politikası – Ali Hasanov – Sosyal Siyaset – 30

Siyasetin Yollarında – Ali Naili Erdem – Hatırat – 22

Sürgünde Bir Hakan / II. Abdülhamid’in Selanik ve Beylerbeyi Günleri – Aydın Çakmak – Tarih – 19

Bozkırda Yeşeren Sevda Türküleri – Ayşe Yılmaz – Edebiyat – 12

Cengiz Han’a Küsen Bulut – Cengiz Aytmatov – Hikâye – 5

Dişi Kurdun Rüyaları – Cengiz Aytmatov – Roman – 14

Gün Olur Asra Bedel – Cengiz Aytmatov – Roman – 14

Genç Temuçin – Cengiz Dağcı – Tarihi Roman – 18,5

Korkunç Yıllar – Cengiz Dağcı – Roman – 14,5

O Topraklar Bizimdi – Cengiz Dağcı – Roman – 22

Onlar Da İnsandı – Cengiz Dağcı – Roman – 20

Yurdunu Kaybeden Adam – Cengiz Dağcı – Roman – 15

Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele – Çağrı Kürşat Yüce – Strateji – 21

Oruç Barbaros Sultan – Dursun Saral – Tarihi Roman – 35

Milleeşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri – Ebulfez Süleymanlı – Akademik Çalışmalar – 22

Türk Düğünü – Emir Kalkan – Hikâye – 11

Alparslan – Enver Behnan Şapolyo – Tarihi Roman – 15

İttihat ve Terakkî’nin Doğu Politikası – Erdal Aydoğan – Tarih – 28,5

Şiirden Coğrafyaya / Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Mekân Endişesi – Ersin Özarslan – Edebiyat – 22,5

Farabi – Fahrettin Olguner – Felsefe – 11

Köroğlu Destanı / Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi – Fuzuli Bayat – Mitoloji – Destan – 16

Mitolojiye Giriş – Fuzuli Bayat – Mitoloji – Destan – 12

Oğuz Destan Dünyası / Oğuznamelerin Tarihî, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü – Fuzuli Bayat – Mitoloji – Destan – 23

Türk Kültüründe Kadın Şaman - Fuzuli Bayat – Mitoloji – Destan – 11

Türk Mitolojik Sistemi 2 / Kutsal Dişi – Mitolojik Ana, Umay Paradigmasında İlkel Mitolojik Kategoriler – Fuzuli Bayat – Mitoloji – Destan – 30

Büyük Selçuklu Devletinin İdari, Sosyal ve Ekonomik Tarihi – G. M. Kurpalidis – Tarih – 11,5

Milliyetçilik ve Sosyalizm Üzerine Mektuplar – Galip Erdem – Deneme – 20

Suçlamalar – 1 / Sağcılık, Faşizm - Galip Erdem - Deneme – 14

Suçlamalar – 2 / Irkçılık - Galip Erdem - Deneme – 14

Ülkücünün Çilesi – Galip Erdem – Deneme – 14

Gagauzlar – Harun Güngör – Mustafa Argunşah – Tarih – 10

Türkistan Bütünleşmesi / Merkezi Asya’da Birlik Arayışları 1991-2001 – Hasan Ali Karasar – Sanat K. Kuşkumbayev - Strateji – 22

Balkan Şahini – Hasan Erdem – Tarihi Roman – 23

Bozkırdan Cennet Bahçesine TİMURLULAR - Hayrunnisa Alan – Tarih – 28

İki Dünya Arasında Rusya - Héléne Carrére d’Encausse – Strateji – 16

Bozkurtlar – Hüseyin Nihal ATSIZ – Tarihi Roman – 27,5

Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini – Hüseyin Nihal ATSIZ – Roman – 10

Deli Kurt – Hüseyin Nihal ATSIZ – Tarihi Roman – 13,5

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler – Hüseyin Nihal ATSIZ – Gezi Yazıları – 30

Oruç Beğ Tarihi – Ahmedi – Şükrullah / Üç Osmanlı Tarihi – Hüseyin Nihal ATSIZ – Tarih – 21

Ruh Adam – Hüseyin Nihal ATSIZ – Roman – 18

Tarih, Kültür ve Kahramanlar – Hüseyin Nihal ATSIZ – Deneme – 14

Turancılık, Milli Değerler ve Gençlik -Hüseyin Nihal ATSIZ – Deneme – 14

Türk Ansiklopedisindeki Yazıları – Hüseyin Nihal ATSIZ - Tarih – 12

Türk Edebiyatı Tarihi – Hüseyin Nihal ATSIZ - Edebiyat – 12,5

Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar – Hüseyin Nihal ATSIZ - Tarih – 18

Türk Tarihinde Meseleler – Hüseyin Nihal ATSIZ - Tarih – 13,5

Türk Ülküsü – Hüseyin Nihal ATSIZ - Deneme – 13

Yolların Sonu – Hüseyin Nihal ATSIZ - Şiir – 15

Fârâbî’de Bilgi Teorisi – İbrahim Hakkı Aydın – Felsefe – 11

Türk İslam Sentezi – İbrahim Kafesoğlu – Sosyoloji – 13

Türk Milli Kültürü - İbrahim Kafesoğlu – Tarih – 27,5

Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri - İbrahim Kafesoğlu - Güncel Meseleler – 14

Altın Orda ve Rusya / Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi - İlyas Kamalov – Tarih – 30

İsmail Gaspıralı – Seçilmiş Eserleri 1 / Roman ve Hikâyeleri – İsmail Gaspıralı – Edebiyat – 30

İsmail Gaspıralı – Seçilmiş Eserleri 2 / Fikrî Eserleri – İsmail Gaspıralı – Edebiyat – 24

İsmail Gaspıralı – Seçilmiş Eserleri 3 / Dil, Edebiyat, Seyahat Yazıları - İsmail Gaspıralı – Edebiyat – 28

Tuna’dan Batı’ya - İsmail Habib Sevük – Gezi Yazıları – 17

Türk Kafkası’nda Siyasi ve Etnik Yapı / Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi – İsmail Mehmetov – Tarih – 55

Millî Devlet ve Küreselleşme / Anlamı Değişen Sınırlar – Kadir Koçdemir – Akademik Çalışmalar – 26

Mitten Yazıya veya Gizli Dede Korkut – Kamal Abdulla – Edebiyat – 20

Sürgünde Yeşeren Vatan Kırım – Kemal Çapraz – Sosyal Siyaset – 11

İlk Müslüman Türk Devleeri – M. Çağatay Uluçay – Tarih – 25

Türk Devlet Felsefesi – Mehmed Niyazi – Felsefe – 15

Türk Tarih Felsefesi – Mehmed Niyazi – Felsefe – 17,5

Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk – Mehmet Akif Okur – Strateji – 30

Türkiye’de Alevîlik Bektâşîlik – Mehmet Eröz – Akademik Çalışmalar – 26

Anadolunun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı – Mehmet Şeker – Sosyoloji – 22

Türkistan’dan Anadolu’ya İnsan ve Toplum Hayatı – Mehmet Şeker – Sosyoloji – 11,5

Resimli Ansiklopedik Kuyumculuk ve Maden Terimleri Sözlüğü – Mehmet Zeki Kuşoğlu – Dil – 40

Türkistan Şuuru – Muhammed Salih – Deneme – 12

Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor? – Murat Metin Hakkı – Strateji – 16

Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıarı – Mustafa Uyar – Tarih – 12

Türk Kadın Tarihine Giriş / Amazonlardan Bâcıyân-ı Rûm’a – Necati Gültepe – Tarih – 20

Nuri Paşa – Nejdet Karaköse – Biyografi – 30

Dündar Taşer – Nevzat Kösoğlu – Biyografi – 13

Galip Erdem – Nevzat Kösoğlu – Biyografi – 13,5

Peyami Bey – Nevzat Kösoğlu – Biyografi – 23

Şehit Enver Paşa – Nevzat Kösoğlu – Biyografi – 45

Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet Tasarımı – Nevzat Kösoğlu – Sosyal Siyaset – 11

Türk Kimliği ve Türk Dünyası - Nevzat Kösoğlu – Sosyoloji – 14,5

Türk Milliyetçiliği ve Osmanlı - Nevzat Kösoğlu – Sosyoloji – 14

Türk Olmak ya da Olmamak / Millî Kültür, Mozaik Kültür ve Etnisite – Nevzat Kösoğlu – Sosyoloji – 14

Türklerde Ahlak ve Dünya Görüşü – Nihat Keklik – Sosyoloji – 12

Türkistan’da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han – Nurettin Hatunoğlu – Tarih – 38

Eski Türklerde Para / Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde – Osman Fikri Sertkaya – Akademik Çalışmalar – 13

İran İle Turan – Osman Karatay – Tarih – 17

Doğu Anadolu Türk Devleeri Tarihi - Osman Turan – Tarih – 22

Oniki Hayvanlı Türk Takvimi – Osman Turan – Tarih – 17,5

Selçuklular Zamanında Türkiye - Osman Turan – Tarih – 58

Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi – Osman Turan – Tarih – 35

Türkiye’de Manevî Buhran / Din ve Laiklik – Osman Turan – Sosyoloji – 12

Türkiye’de Siyasî Buhranın Kaynakları – Osman Turan – Sosyoloji – 13

Kırım’ın İdarî ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (1600-1774) – Ömer Bıyık – Akademik Çalışmalar – 30

Ömer Seyfeddin Seçme Hikâyeler 1 – Ömer Seyfeddin – Hikâye – 5,5

Ömer Seyfeddin Seçme Hikâyeler 2 – Ömer Seyfeddin – Hikâye – 5,5

Bilim Felsefesi Işığında İktisat Metodolojisi – Özgün Burak Kaymakçı – İktisat – 15

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa – Roman – 6

Fatih Harbiye – Peyami Safa – Roman – 6

Türk İnkılabına Bakışlar – Peyami Safa – Sosyoloji – 12,5

Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca / Objektif: 1 – Peyami Safa – Deneme – 16

Sosyalizm, Marksizm, Komünizm / Objektif: 3 – Peyami Safa – Deneme – 15

Mareşal Fevzi Çakmak / 1876 – 1950 – Rahmi Akbaş – Biyografi – 24

Cihan Fatihi Cengiz-Han – Rene Grousset – Tarihi Roman – 16

Bozkır İmparatorluğu – René Grousset – Tarih – 48

Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri – Sapar Kürenov – Tarih – 10

Dünya Yeniden Kuruluyor / Jeopolitik ve Jeokültür Tartışmaları – Suat İlhan – Strateji – 14

Evliya Çelebi Kerkük’te – Suphi Saatçi – Mizah – 25

Kerkük Çocuk Folkloru – Suphi Saatçi – Kültür – Sanat – 10

Kerkük Evleri - Suphi Saatçi – Şehir Kitapları – 50

Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri – Suphi Saatçi – Tarih – 15

Balkan Savaşında Kadınlarımız – Şefika Kurnaz – Tarih – 10

Kadıköy’ün Kitabı-Geçmiş Zamanların, Mekânların ve Hatırlamaların Rafında – Tamer Kütükçü – Şehir Kitapları – 32

Osmancık – Tarık Buğra – Tarihi Roman – 17,5

Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler – Turgut Güler – Tarih – 16

Elçibey – Uğur Güler – Biyografi – 10

Yenisey Kırgızları / Folklor ve Tarih – Viktor Butanayev – Irina Butanayeva – Tarih – 20

Selahaddin Eyyubi Ve Arslan Yürekli Richard – Walter Scott – Tarihi Roman – 20

Tarihî ve Jeopolitik Boyuarıyla İranda Milliyetçilik – Yalçın Sarıkaya – Strateji – 24

Bayrak Mücadelemiz ve İstiklal Marşı – Yaşar Çağbayır – Edebiyat – 26

Azerbaycan Edebiyatı – Yaşar Karayev – Edebiyat – 23

Kılıçaslan ve Çivril Savaşı - Yılmaz Gürbüz – Tarihi Roman – 26,5

Bir Medeniyet Teorisi / Kültür ve Medeniyete Yeni Bir Bakış - Yılmaz Özakpınar - Sosyoloji – 10

İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü – Yılmaz Özakpınar – Sosyoloji – 11

II. Abdülhamid / Zamanı ve Şahsiyeti – Yılmaz Öztuna – Tarih – 20

Kanûnî Sultan Süleyman – Yılmaz Öztuna – Tarih – 15

Türk Tarihinden Portreler – Yılmaz Öztuna – Tarih – 19

Türk Tarihinden Yapraklar – Yılmaz Öztuna – Tarih – 17,5

Alevi, Bektaşi, Tahtacı Nefesleri – Yusuf Ziya Yörükân – Edebiyat – 18

Atsız’ın Mektupları – Yücel Hacaloğlu – Hatırat – 25

Cihan Padişahı Muhteşem Süleyman – Ziya Nur Aksun – Tarih – 13

Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi – Ziya Nur Aksun – Hatırat – 12

Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı – Ziya Nur Aksun – Tarih – 14

İSLÂM TARİHİ 1 / Dinî Düşünce ve İslâm - Ziya Nur Aksun – Tarih – 28

İSLÂM TARİHİ 2 / Türkler ve İslâm  - Ziya Nur Aksun – Tarih – 23

İSLÂM TARİHİ 3 / Osmanlı Padişahları ve 20. Yüzyılda İslâm Dünyası – Ziya Nur Aksun – Tarih – 17,5

Diğer

Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman – Tarih/Araştırma – 18

Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923-2023) - İlber Ortaylı – Araştırma – 14

Türkler ve İslam Tasavvuru – Sönmez Kutlu – Araştırma – 12

Kerkük Soykırımı – Şemsettin Küzeci – Araştırma – 15

Ajan Okulları – Necdet Sevinç – Araştırma – 10

Farabi – Yaşar Aydınlı – Araştırma – 12

Anadolu’da İslamiyet- Fuat Köprülü – Araştırma – 12

Şark Meselesi – Ahmet Saib – Araştırma – 7

Türkün Sosyoekonomik Tarihi - Tahsin Ünal – Araştırma – 15

Türkistan Türkistan - Yavuz Bülent Bakiler – Anı/Hatıra – 15

Osmanlılar ve Haçlılar – Halil İnalcık – Tarih – 15


Kategorisi: Genel

Sosyal Ağlarda Paylaş:

DeliciousFacebookDiggRSS FeedStumbleUponTwitter